Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.

docent – Katedra informačních studií a knihovnictví


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.127
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4497
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor řízení Česká literatura
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 9. 2000
Datum ukončení řízení 1. 9. 2002
Habilitační práce (veřejná část) Prolínání směrů a žánrové spektrum v české literatuře přelomu 19. a 20. století
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 6. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Dušan Jeřábek, DrSc. (FF MU Brno)
Členové prof. PhDr. Eduard Petrů, DrSc. (FF UP Olomouc)
prof. Pavel Švanda (DF JAMU Brno)
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc. (PedF JU České Budějovice)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 6. 2002

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.