Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.

docent – Ústav pomocných věd historických a archivnictví


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. B1/B1.106
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6954
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Pomocné vědy historické
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 1. 2013
Datum ukončení řízení 1. 8. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Nejvyšší zeměpanský úřad na Moravě v letech 1748-1782
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr. (Moravský zemský archiv)
doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
doc. PhDr. Vladimír Vašků, CSc. (Masarykova univerzita)
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 4. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. (Archiv hl. m. Prahy)
doc. PhDr. Vladimír Vašků, CSc. (Masarykova univerzita)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 5. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.