Zaměstnanci fakulty

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie Masarykovy univerzity
vedoucí ústavu – Ústav práva a technologií


kancelář: 426
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1031
e‑mail: ,
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Teorie práva
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení hodnoticí komise navrhla jmenování
Datum zahájení řízení 15. 7. 2020
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 3. 2021 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (Právnická fakulta MU)
Členové prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. (Právnická fakulta UK v Praze)
Univ.-Prof. Dr. Nikolaus Forgó (Vídeňská univerzita, Právnická fakulta)
prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S. J.D. (Nejvyšší správní soud)
doc. JUDr. František Cvrček, CSc. (Fakulta Právnická, Západočeská univerzita v Plzni)
Stanovisko komise Stanovisko Komise

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Teorie práva
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 2. 4. 2012
Datum ukončení řízení 1. 2. 2013
Habilitační práce (veřejná část) Internet a proměny práva
Oponenti habilitační práce doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D. (Nejvyšší správní soud)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (MU - Právnická fakulta)
JUDr. Ján Matejka, Ph.D. (Akademie věd ČR - Ústav státu a práva)
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 11. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Členové doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D. (UK Praha Právnická fakulta)
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. (Ústavní soud ČR)
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. (Katedry)
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. (Národohospodářská fakulta VŠE)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 12. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.