Zaměstnanci fakulty

prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.

zástupce vedoucího ústavu – Historický ústav


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. B1/B1.407
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8319
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor řízení Historie - obecné dějiny
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 26. 5. 2005
Datum ukončení řízení 1. 11. 2005
Habilitační práce (veřejná část) Zlatá bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti.
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Josef Válka, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (Centrum medievistických studií AV ČR Praha)
prof. PhDr. DušanTřeštík, CSc. (Centrum medievistických studií AV ČR Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 9. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Mezník, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (Centrum medievistických studií AV ČR Praha)
doc. PhDr. Petr Sommer, CSc. (Centrum medievistických studií AV ČR Praha)
doc. PhDr. Jaroslav Bakala, CSc. (FPF SU Opava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 9. 2005
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Historie - obecné dějiny
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 22. 1. 2009
Datum ukončení řízení 1. 5. 2010
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 3. 2009
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (FF MU Brno)
Členové prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (FF UK Praha, AV ČR Praha)
prof. PhDr. Josef Válka, CSc. (FF MU Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 6. 2009
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 13. 10. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.