Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

docentka – Ústav pedagogických věd


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.424
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4917
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., narozena 1. září 1958 v Brně
Pracoviště
 • Filozofická fakulta
  Ústav pedagogických věd
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006 Masarykova Univerzita, Brno, Pedagogická fakulta. Habilitace v oboru pedagogika.
 • (1996 - 1999) Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, Katedra psychologie. Externí doktorské studium, pedagogická psychologie (Ph.D.) Disertační práce: K diagnostice připravenosti předškolních dětí ke čtení
 • (1983) Masarykova univerzita (UJEP) Brno, Filozofická fakulta, Katedra psychologie, rigorózní zkouška (PhDr.)
 • (1978 - 1982) Masarykova univerzita (UJEP) Brno, Filozofická fakulta, Katedra psychologie. Studium jednooborové psychologie.
 • (1974 - 1978) Gymnázium Brno, Elgartova.
 • Absolvované kurzy a výcviky:
  (2002 - 2004) Výcvik v supervizní práci. APPŠ.
  (1999 - 2001) Jednoletý lektorský výcvik v systemickém přístupu. ISZ, Praha
  (1996 - 1999) Systemický přístup v psychoterapii (tříletý studijní a výcvikový kurz), ISZ Praha
  (srpen 1996, květen 1997) Hledání a léčba vnitřního dítěte. IPIPPAP, Olomouc
  (listopad 1996) Strategie a taktiky mezilidské komunikace. IPIPPAP, Olomouc
  (listopad 1992) Neverbální komunikace. SPS, Brno
  (březen 1991, březen 1997) Bálintovské skupiny. SPS, Brno. IPPP Praha
Přehled zaměstnání
 • (březen 2009 - dosud) docentka, Ústav pedagogických věd, FF MU Brno
 • (srpen 2002 - dosud) odborná asistentka, docentka, Katedra společenských věd ve sportu, FSpS MU Brno
 • (březen 1995 - červenec 2002) odborná asistentka, Katedra psychologie, PedF MU Brno
 • (září 1994 - březen 1995) učitelka psychologie, SOU Královopolská, Brno
 • (leden 1989 - září 1994) poradenská psycholožka, Pedagogicko-psychologická poradna m. Brna.
 • (září 1986 - leden 1989) sociální pracovnice, psycholožka (práce a řízení) v DI Služba Brno
Pedagogická činnost
 • Psychologie pro učitele, Vývojová psychologie, Práce s klientem, Školní poradenství, Reflexe v OSR, Psychologie osobnosti
Vědeckovýzkumná činnost a spolupráce na projektech
 • Hlavními oblastmi profesionálního zájmu je vzdělávání učitelů, další vzdělávání učitelů, mentoring, školní psychologie a psychologické poradenství.
 • Spolupráce na mezinárodních projektech:
  (2023 - 2025) Erasmus+ project: COSERE – Collegial Support for Resilience and Growth in Education (PROJECT NUMBER: 2022-1-LV01-KA220-SCH-000086643)
  (2023 - 2024) Spencer Foundation project: Investigating Educational Policy-Making and its Responsiveness to Challenges in the World. A Qualitative Research Study in Four Transitioning Contexts: Georgia (USA), Poland, Czech Republic, and Wales. (Spencer Reference #: 202300281)
  (2019 - 2021) Erasmus + projekt Role of Universities in the Regional Development(609741-EPP-1-2019-1-GE-EPPKA2-CBHE-SP)
  (2019-2020) Erasmus + projekt Enhancing European teacher education through University schools (2018-1-DE01-KA203-004221)
  (2019 - 2022) Erasmus+ Teaching Practice Partnership Model in PreService Teacher Education (2019-1-SI01-KA203-060579)
  (2019 - 2022) Erasmus+ projekt Coaching for staff professional development in education (CoDe 2019-1-LV01-KA201-060345)
  (2017 - 2020) Erasmus+ KA 201 Spolupráce škol. Koordinace mezinárodního projektu 2017-1-CZ01-KA201-035502 Leading Learning by Networking.
  (2015-2016) Norské fondy: Better Learning in Schools. Projekt institucionální spolupráce NF-CZ07-ICP-3-3292015 (s Ostfold University in Halden)
  (2013-2014) Evropská unie: Projekt Professional Learning through Reflection promoted by Feedback and Coaching (528356-LLP-2012-CH-COMENIUS-CM)
  (2012-2015) Evropská unie - Projekt Master in Higher Education Management: Developing Leaders for Managing Educational Transformation (TEMPUS-1-2012-1-AM-TEMPUS-JPCR)
  (2012-2015) Evropská unie - Projekt Developing leadership capacity for data-informed school improvement (526499-LLP-1-2012-SI-COMENIUS-)
  (2005-2009) Socrates-Comenius 2.1 ECOLAB Economy and Labour World 226388-CP-1-2005-DE-COMENIUS-C21
  (2003-2005) Socrates - Comenius 2.1: PROFILE - Professional Investigation and Learning for Headmasters . Projekt č. 106142-CP-1-2002-1-DE-Comenius-C21.
  (2002 - 2004) Socrates - Comenius: 94349-CP-1-2001-1-DE-Comenius-C21: BWO - Lehrerfortbildung: Berufswahlorientierung und Berufliche Integration von Jugendlichen.
  (2000-2001)Mezinárodní projekt v rámci programu Leonardo da Vinci FIN/99/1/067107/PI/I.1.1.c/FPC: Rainbow - Vstříc evropské duze - zvyšování vzájemného kulturního vědomí mezi poradci. Lektorka, spolupráce s NVF a IPPP ČR Praha.
  (2000-2001)Mezinárodní projekt v rámci programu Leonardo da Vinci CZ/99/1/10/PI/I.1.1.c/FPC" Counstraining - Vzdělávání výchovných a kariérových poradců distanční formou. Vypracování výukového materiálu Psychologické poradenství.

 • Výzkumné a rozvojové granty:
  (2018 - 2020) GAČR spoluřešitelka Career adaptability of vocational upper-secondary school graduates during the school-to-work transition (GA18-07537S)
  (2013-2015) Spoluřešitelka projektu "Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace" (Grantová agentura Masarykovy univerzity)
  (2010 - 2012) GAČR Procesy organizačního učení ve škole a jejich řízení. Spoluřešitelka. Rešitel: prof. Milan Pol
  (2008-2010) GAČR 406/08/0176 - výzkumný projekt Učitelé v pozdní fázi kariéry - řešitelka
  (2003-2005)GAČR 406/03/0700 - výzkumný projekt Psychologické aspekty dalšího vzdělávání učitelů (řešitelka)
  (1998-1999) - Rezortní výzkum MŠMT, grant RS 97 124 - Společenské změny a škola: spolupráce učitelů jako klíčový faktor autonomního rozvoje školy (spoluřešitelka)
  (1998) - Výzkumný grant RSS č. 18/1997 - Higher School Education of Teachers and the Changing Paradigm of the Teachers Profession. The Case of the Czech Republic in the Mid-1990s (řešitelka)
  (2011) FRVŠ č. 2165 Kariérové a profesní poradenství (řešitelka Dr. Hloušková)
  (2010) FRVŠ č. 850/2010 Pedagogická diagnostika. Řešitelka projektu.
  (2008) FRVŠ č. 636/2008 Inovace studijního programu: Podpora výzkumných kompetencí studentů učitelství
  (2006) FRVŠ TO F5 d č. 1036 Psychologie pro učitele : studijní materiály multimediálního charakteru (řešitelka)
  (2005) FRVŠ TO F5 d č. 1312 Inovace předmětu Psychologie pro učitele: studijní materiály a diskusní fórum v multimediální podobě (řešitelka)
  (2004)FRVŠ TO C b č.455 Elektronické studentské poradenské a informační centrum FSpS MU Brno (spoluřešitelka)
  (2003) Grant FRVŠ TO:B g č. 697: Krizově-intervenční kompetence učitelů (řešitelka)
  (2000 - 2001) Grant VNJH HESP 007 - Inovace psychologické pregraduální přípravy učitelů (řešitelka)
 • PROJEKTY ESF:
  2013-2015 OP LZZ Strategie Age managemntu v ČR (AIVD)
  2011-2012 Zkušenostně-reflektivní učení (MU Brno www.acor.cz)
  2010-2011 Age management. (AIVD Praha, UP Olomouc, MU Brno)
  2010-2012 Cesta ke kvalitě. Autoevaluace - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení. Spolupráce na projektu - standardizace metod. Koordinátor NUOV Praha, MŠMT ČR.
  2005 - 2014 Metodička pro JM v rámci projektu ESF: Rozvoj a zdokonalení integrovaného informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání. Vzdělávání, informace,poradenství - kariéra (rozvoj školních poradenských pracovišť). A navazujících projektů RŠPP a RAMPS. Koordinátor projektu IPPP ČR/NUV Praha.
Akademické stáže
 • (březen 2006) Program Socrates - ARION 05-CZE01-S2A01-00013-1 Barcelona, téma: Formación permanente del profesorado: la formacion de profesorado formador. (Další vzdělávání učitelů: vzdělávání lektorů)
  (březen 2001) Program Leonardo da Vinci CZ/00/A/F/EX/134190: stáž ACADEMIA, Paříž, Francie. CIO - Informační centrum pro profesionální orientaci. Téma: psychologické poradenství pro profesionální orientaci.
 • (červenec 2000) Socrates-Comenius 57134-CP-2-1999-1-F1-Comenius-C31: International Programme for Women in Educational Management. Training the Trainers. OPEKO (National centre for professional Development in Education), Heinola, Finsko.
 • (květen 2000) Socrates - ARION study visit (A-99-092), Francie, IUFM (univerzitní institut pro vzdělávání učitelů) Valence. Téma: vzdělávání a další vzdělávání učitelů
 • (leden - březen 1998 ) TEMPUS IMG (1016/97), Francie, Université Nancy II, UFR Connaissance de l homme. Individuální studijní pobyt.
 • (říjen 1991) Reciproční stáž DÚM Brno. Institut Médico-pédagogique, (výchovný ústav) Suarlée, Namur, Belgie. Téma: sociální pedagogika
Univerzitní aktivity
 • Členka oborové rady doktorských studijních programů Pedagogika a Psychologie FF MU. Členka oborové rady učitelského studia PřF MU
Mimouniverzitní aktivity
 • Členka oborové rady doktorských studijního programu Školní psychologie na Panevropské univerzitě v Bratislavě.
 • Členství v organizacích a společnostech:
  Zástupkyně ČR v SC Psychology in Education EFPA. do 2024
  Členka výboru Asociace školní psychologie ČR

 • Školní psycholožka na SŠ Lektorka v kurzech a seminářích v rámci dalšího vzdělávání psychologů, učitelů a ředitelů škol. (Témata: Spolupráce učitelů, psychologie ve školním managementu, mentoring atd. - AISIS, Pomáháme školám k úspěchu, KVIC Nový Jičín, Ostrava, Vysočina Education atd.;)
Vybrané publikace
 • MAZURKIEWICZ, Grzegorz, Milan POL, Bohumíra LAZAROVÁ, Mika RISKU, Slavica ŚEVKUSIČ a Vilmos VASS. Intellectual Capital and Collaborative Professionalism in Education : Case Studies of Some European Countries. In Cheng, Eric C. K. Managing School Intellectual Capital for Strategic Development : Lessons from Asia and Europe. 1. vyd. London: Routledge, 2023, s. 160-176. Asia-Europe Education Dialogue. ISBN 978-0-367-55752-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4324/9781003094999-16. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Vladimír MOŠKVAN, Karl-Heinz GERHOLZ, Jörg NEUBAUER, Hannes REINKE, Anne WAGNER, Nils MARKO, Johannes SEITLE, Karl WILBERS, Bjorn Ivar MIDJO, Kari SMITH, Ingrid STENØIEN, Luis TINOCA a Tiago TEMPERA. Building University Schools in Teacher Education Programmes : Guidelines and Suggestions. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2021, 54 s. ISBN 978-80-210-9901-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9901-2021. URL info
 • BORMANN, Inka, Katja BRØGGER, Milan POL a Bohumíra LAZAROVÁ. COVID-19 and its effects : On the risk of social inequality through digitalization and the loss of trust in three European education systems. European Educational Research Journal. 2021, roč. 20, č. 5, s. 610-635. ISSN 1474-9041. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/14749041211031356. URL info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Ruud LELIEUR, Wouter SCHELFHOUT, Jan VANHOOF, Kristin VANLOMMEL, Mateja BREJC, Justina ERCULJ, Tornbjorn HORTLUND, Kristina MALMBERG, Linda DEVLIN, Rachel MORGAN-GUTHRIE, Tracy WALLIS, Daniel CEBRIÁN a Manuel CEBRIÁN. Učení se prostřednictvím sítí a jeho vedení. Příručka.. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 99 s. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Ruud LELIEUR, Wouter SCHELFHOUT, Jan VANHOOF, Kristin VANLOMMEL, Mateja BREJC, Justina ERČULJ, Torbjorn HORTLUND, Kristina MALMBERG, Linda DEVLIN, Rachel MORGAN-GUTHRIE, Tracy WALLIS, Daniel CEBRIÁN a Manuel CEBRIÁN. Leading Learning Networks in Education. Theoretical Framework and School Leaders´ Perspectives across Europe. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2020, 100 s. Masaryk University Press. ISBN 978-80-210-9589-2. info
 • ARNOLD, Chris, Mojča JURIŠEVIČ, Bohumíra LAZAROVÁ a José Antonio LEÓN. Evidence in School Psychology : What counts? In European Congress of Psychology, 2-5 July 2019, Moscow, Russia. 2019. URL info
 • HLAĎO, Petr, Bohumíra LAZAROVÁ a Lenka HLOUŠKOVÁ. Career adaptability of vocational education and training graduates in the period of prospective school-to-work transition. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2019, roč. 24, č. 2, s. 59-83. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2019-2-3. URL info
 • JURIŠEVIČ, Mojča, Bohumíra LAZAROVÁ a Eva GAJDOŠOVÁ. Evidence–Based Practice for Psychologists in Education : A Comparative Study from the Czech Republic, Slovakia, and Slovenia. Psychology in Russia. Moskva: Russian Psychological Society and Faculty of Psychology of Lomonosov Moscow State Universit, 2019, roč. 12, č. 4, s. 79-100. ISSN 2074-6857. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.11621/pir.2019.0405. URL info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Petr HLAĎO a Lenka HLOUŠKOVÁ. Perception of Teacher Support by Students in Vocational Education and Its Associations with Career Adaptability and Other Variables. Psychology in Russia. Moskva: Russian Psychological Society and Faculty of Psychology of Lomonosov Moscow State Universit, 2019, roč. 12, č. 4, s. 47-64. ISSN 2074-6857. URL info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Petr HLAĎO a Lenka HLOUŠKOVÁ. Kariérová adaptabilita virtuální generace. In Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie, 21. 11. 2018, Bratislava. 2018. URL info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. School psychologists in inclusive education : Two cases from the Czech Republic. In Arnold, Christopher; Horan, Jacqueline. Inclusive Educational Practice in Europe. Psychological Perspectives. London: UCL Institute of Education Press, 2017, s. 26-48. UCL 1. ISBN 978-1-85856-819-5. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Milan POL a Kateřina TRNKOVÁ. Proměny práce školních psychologů v proinkluzivně naladěných školách. Pedagogická orientace. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 27, č. 2, s. 287-307. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2017-2-287. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Mentoring ve školách. In Mária Pisoňová a kol. Školský manažment. Terminologický a výkladový slovník. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 79-81. ISBN 978-80-8168-660-3. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Dan Roger STRÄNG, Roald JENSEN a Dag SØRMO. Podpora učení ve školách. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 147 s. ISBN 978-80-210-8310-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8310-2016. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Dan Roger STRÄNG, Roald JENSEN a Dag SØRMO. Support for learning in schools. First edition. Brno: Masaryk university, 2016, 147 s. ISBN 978-80-210-8311-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8311-2016. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Dan Roger STRÄNG, Roald JENSEN a Dag SØRMO. Stotte til laering i skolen. Første utgave. Brno: Masaryk university, 2016, 147 s. ISBN 978-80-210-8312-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8312-2016. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Jana POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ, Václav TROJAN a Tomáš BOUDA. Working with data : Both an opportunity and challenge for school leaders. The New Educational Review. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, roč. 40, č. 2, s. 81-93. ISSN 1732-6729. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15804/tner.2015.40.2.07. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Milan POL a Josef LUKAS. Řízení inkluze ve škole. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 179 s. ISBN 978-80-210-8037-9. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina TRNKOVÁ. Inkluze s podmínkou: poradenská podpora pro inkluzivní vzdělávání. In Psychológia - škola - inklúzia, Bratislava, 4.-5. 9. 2014. 2014. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Když se školy učí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 196 s. ISBN 978-80-210-6130-9. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Intervence školních psychologů - mezi zkušeností a vědou. In Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii, Zlín, 30.-31.8.2013. 2013. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Organizational learning in Czech schools explored. In Asku, Mualla; Sabanci, Ali; Aksu, Türkan. Educational leaders as change agents: meeting an uncertain future: proceedings of the 21th Annual Conference of the European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management (ENIRDELM), Antalya, Turkey, 27th - 29th September 2012. Ankara: Akdeniz University, Faculty of Education, 2013, s. 187-197. ISBN 978-605-4483-15-0. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. L'éducation inclusive des éleves socialement défavorisés en République tcheque: les barrieres, les meilleures pratiques et les défis pour les écoles. In 23eme Congres de l'AFPEN, Nice, France, 26-28 septembre 2013. 2013. info
 • FRIEDMANN, Zdeněk a Bohumíra LAZAROVÁ. The specific features of professional aspirations of pupils with special educational needs in Czech basic schools. Online. In Odabasi, Hatice Ferhan. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Neuveden: Elsevier, 2013, s. 296-301. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.09.193. URL info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Support for organizational learning in Czech basic schools. Online. In Odabasi, Hatice Ferhan. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Neuveden: Elsevier, 2013, s. 302-307. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.09.194. URL info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka, Milan POL, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Moral Dilemmas in the Leadership of Organizational Learning in Schools. In Lárusdóttir, Steinunn Helga; Jóhansson, Ólafur H.; Hansen, Börkur. Education and practice of school leaders : the ethical dimension. Reykjavík: University of Iceland, 2012, s. 111-126. ISBN 978-9935-9025-4-2. info
 • CIMBÁLNÍKOVÁ, Lenka, Jiří FUKAN, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar NAVRÁTILOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Radka ODRAZILOVÁ, Zdeněk PALÁN, Milada RABUŠICOVÁ, Milena RAJMONOVÁ, Lenka ŘEHÁKOVÁ a Ilona ŠTOROVÁ. Age management pro práci s cílovou skupinou 50+ : metodická příručka. 1. vyd. Praha: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2012, 160 s. ISBN 978-80-904531-5-9. info
 • POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Czech Republic. In Glenn, Charles L.; De Groof, Jan. Balancing Freedom, Autonomy and Accountability in Education. Volume 2. Nijmegen (The Netherlands): Wolf Legal Publishers, 2012, s. 69-98. ISBN 978-90-5850-906-2. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Vliv věku na výkon profese. Andragogika. Praha: Academia Economia, 2011, roč. 15, č. 3, s. 7-8. ISSN 1211-6378. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Teachers in the late phase of their career. International Journal on New Trends in Education and Their Implications. 2011, roč. 2, č. 2, s. 9-17. ISSN 1309-6249. URL info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Mentoring jako forma kolegiální podpory a strategie dobré školy. Pedagogika. Praha: UK Pedagogická fakulta, 2010, roč. 55, 3-4, s. 254 - 264. ISSN 0031-3815. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Teachers in the late stage of their career: on the methodology of the research and its first results. In Proceedings of International conference on educational science ICES 08. 1. vyd. Famagusta: Eastern Mediterranean University, 2009, s. 1338-1343. ISBN 978-975-8401-66-6. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. The Self-Concept of Late-Career Teachers: Inspiration for School Leadership. Izglitibas vadiba – Education management. Lotyšsko, Riga: Latvijas Universitate, 2009, roč. 749, č. 1, s. 79-88. ISSN 1407-2157. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Mimoškolní edukátoři. In Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 436-441. Encyklopedie. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Školní psychologie v České republice po roce 1989. Československá psychologie. Praha, 2008, LII, č. 5, s. 480-492. ISSN 0009-062X. URL info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Základy psychologie s aplikacemi do ekonomické a manažerské praxe. Rašínova vysoká škola, 2008, 64 s. ISBN 978-80-87001-12-7. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Netradiční role učitele. O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. 2. vyd. Brno: Paido, 2008, 69 s. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-169-0. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Nauczyciele kończacy kariere zawodowa. Dyrektor szkoly. Miesiecznik kierowniczej kadry oswiatowej. Warszawa, 2007, roč. 3 (159), 3 (159), s. 14-18. ISSN 1230-9508. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Další vzdělávání učitelů: k problematice rezistence. Pedagogické rozhĺady. Banská Bystrica, 2007, roč. 16, č. 3, s. 14-17. ISSN 1335-0404. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra a Miroslava ČAPKOVÁ. Climate in the school: ways of co-operation of teachers and school psychologists. In School and Health 21 (2). 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 409-416. ISBN 978-80-7135-138-2. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Další vzdělávání učitelů: k problematice rezistence. In Ako se učitelia učia? 1. vyd. Prešov: MPC Prešov, 2007, s. 15-20. ISBN 978-80-8045-493-7. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Supervize - kontrola, nebo pomoc? Prevence. Praha, 2006, roč. 3, č. 2, s. 6-8. ISSN 1214-8717. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Cesty dalšího vzdělávání učitelů. 1. vyd. Brno: Paido, 2006, 230 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-114-6. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra a Vladimír JŮVA. Trenér a jeho cesta k profesi. In Sborník prací Fakulty sportovních studií. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 99-112. ISBN 80-210-4136-6. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Psychologické aspekty profesionálního rozvoje učitelů: rezistence vůči změně. Pedagogika. Praha: PedF UK, 2005, LV, č. 2, s. 102 - 118. ISSN 0031-3815. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra a Alice PROKOPOVÁ. Škola - přirozené místo pro profesionální rozvoj učitelů? In Kvalita života v škole v centre pozornosti výskumných projektov. Bratislava: Pedagogická fakulta UK Bratislava, 2005, s. 90-96, 8 s. ISBN 80-969-146-2-6. info
 • POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Poznatky výzkumů pro praxi vedení škol. Zkušenosti z projektu Profile. In Kvalita života v škole v centre pozornosti výskumných projektov. Bratislava: Pedagogická fakulta UK Bratislava, 2005, s. 97-102. ISBN 80-969-146-2-6. info
 • OROSOVÁ, Oĺga, Andrea MADRASOVÁ-GECKOVÁ, Mária ŠLÉŠKOVÁ, Beáta GAJDOŠOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Psychológia a pedagogická psychológia I. vybrané kapitoly zo všeobecnej, vývinovej, sociálnej a pedagogickej psychológie pre učiteĺov. Košice: UPJŠ Košice, 2005, 235 s. ISBN 80-7097-593-8. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Výuka psychologie a psychologická příprava studentů pro život a profesi: dvě strany jedné mince. In Sociální aspekty studia tělesné výchovy a sportu. 1. vyd. Brno: Paido, 2005, s. 39-46. ISBN 80-7315-112-X. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Osobnost učitele a rezistence vůči změně. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada pedagogická. U10: Změny a inovace ve vzdělávání. 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta MU Brno, 2005, s. 109-122. ISBN 80-210-3891-8. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Specific School Measures for Career Guidance of Socially Handicapped Children and Low Achievers. 1. vyd. Soest: Landesinstitut für Schule, 2004, 55 s. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra a Alice PROKOPOVÁ. Psychological Aspects of In-service Teacher Training: Educational Needs and Expectations. 2004. Education Line. URL info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra a Alice PROKOPOVÁ. Učitelé a jejich další vzdělávání: k některým psychologickým aspektům. Pedagogika. Praha: UK Praha, 2004, LIV, č. 3, s. 261-273. ISSN 0031-3815. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Profesionální rozvoj učitele a duševní zdraví: k problematice resistence vůči změně. In Teachers and Health. Brno: Paido, 2004, s. 137-144. ISBN 80-7315-093-X. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Professional development of a teacher and mental health: towards the topic of the resistance to change. In Teachers and health. Brno: Paido, 2004, s. 127-136. ISBN 80-210-3634-6. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra a Oĺga OROSOVÁ. Školní psycholog a profesionální rozvoj učitele. In Svatoš, T.; Mareš, J. (Eds.) Novinky v pedagogické a školní psychologii. Zlín: AŠP ČR a SR, LINGUA, 2004, s. 9-13. ISBN 80-239-1407-3. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Možnosti spolupráce učitelů a školních psychologů. Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom. Praha: Agentura Strom, 2003, roč. 10, č. 5, s. 14-15. ISSN 1210-6313. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra a Alice PROKOPOVÁ. Některé psychologické aspekty dalšího vzdělávání učitelů. In Práca a jej kontexty. 1. vyd. Bratislava: Stimul, 2003, s. 88-97. ISBN 80-88982-75-8. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra a Milan POL. On efforts to collegially develop teacher professionalism. In A Conference Tells Its Story. 1. vyd. Chelmford Essex: Earlybrave, 2002, s. 171-176. ISBN 1-900432-40-4. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Ke vztahu učitelů a školních psychologů: paradoxy učitelských objednávek. In Psychológia v škole. 1. vyd. Košice: PF UPJŠ Košice, 2002, s. 196-201. ISBN 80-7097-497-4. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. K možnostem reflexivní práce ve vzdělávání učitelů. In Vzdělávat učitele. Příspěvky o inovativní praxi. 1. vyd. Brno: Paido, 2001, s. 54-70. ISBN 80-7315-013-1. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Explicitační rozhovor - užitečná technika profesionálního rozvoje učitele. Pedagogika. Prha: PedF UK, 2000, L, č. 2, s. 163-172. ISSN 3330-3815. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. K možnostem předškolní diagnostiky připravenosti dětí k nácviku čtení. In Specifické poruchy učení a chování. 1. vyd. Praha: Portál, 2000, s. 72-75. ISBN 80-7178-389-7. info
 • POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Spolupráca učiteĺov -podmienka rozvoja školy. 2. vyd. Prešov: Metodické centrum Prešov, 2000, 93 s. ISBN 80-8045-192-3. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra a David ONDRUŠ. Dva pohledy na náplň práce školního psychologa. Školský psychológ. Hradec Králové: AŠP SR a ČR, 2000, roč. 10, 1/2, s. 2-9. ISSN 1212-0529. info
 • POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Spolupráce učitelů - podmínka rozvoje školy. Řízení spolupráce, konkrétní formy a nástroje. Praha: STROM Praha, 1999, 78 s. ISBN 80-86106-07-1. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. A. Inizan: Prediktivní baterie čtení. Metodický materiál IPPP ČR Praha. 1. vyd. Praha: IPPP ČR, 1999, 28 s. Metodický materiál. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. První pomoc při řešení výchovných problémů. Poradenské minimum pro učitele. 1. vyd. Praha: STROM, 1998, 62 s. Škola 21. ISBN 80-86106-00-4. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Škola a školní zralost dětí. In Vedení školy. 1. vyd. Praha: RAABE, 1998, s. 1-12. ISBN 80-902189-7-0. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Systemický přístup a sebereflexe v práci učitele - skepse nebo naděje? Pedagogická orientace. Brno: Pedagogická společnost, 1997, roč. 1997, č. 4, s. 19-23, 4 s. ISSN 1211-4669. info

30. 5. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.