Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

docentka – Ústav pedagogických věd


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.424
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4917
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Fakulta sportovních studií
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 10. 2005
Datum ukončení řízení 1. 5. 2006
Habilitační práce (veřejná část) Otázky dalšího vzdělávání učitelů
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Marta Černotová, CSc. (Prešovská univerzita v Prešově /Slovensko/ - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. (Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici /Slovensko/ - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 4. 2006
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (Univerzita Pardubice - Filozofická fakulta)
prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc. (UP - Přírodovědecká fakulta)
doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D. (UK - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. (UMB Banská Bystrica - Pedagogická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 11. 4. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.