Zaměstnanci fakulty

Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.

zástupkyně vedoucího ústavu – Ústav religionistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. J/J.513
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5096
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Jana Valtrová Ph.D. (roz. Rozehnalová), narozena 20. července 1980 v Brně
Pracoviště
 • Ústav religionistiky
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
  Arna Nováka 1, 602 00 Brno
  email: jvaltrova@phil.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: Ph.D. v oboru religionistika, disertace "Obrazy Východu ve středověkých cestopisech. K proměnám evropského vztahu k 'jinému'"
 • 2003-2007: doktorské studium religionistiky na FF MU v Brně
 • 2003: Mgr., diplomová práce "Obraz tibetského buddhismu v českém kulturním prostředí"
 • 1998 - 2003: studium historie a religionistiky na FF MU v Brně
Přehled zaměstnání
 • září 2006 - dosud: Ústav religionistiky FF MU v Brně
Pedagogická činnost
 • Buddhismus II
 • Náboženství v historické a srovnávací perspektivě
 • Úvod do metodologie výzkumu v religionistice
 • Tibetský buddhismus v západních interpretacích
 • Buddhism and Western Culture
 • Novokřtěnci
 • Křesťanské misie
 • Soudobé indické křesťanství
 • Křesťané a jinověrci ve středověku
 • Náboženství a násilí
Vědeckovýzkumná činnost
 • Projekt specifického výzkumu FF MU 2020 "Obraz, text a zvuk v mezikulturní a mezináboženské komunikaci", číslo projektu: MUNI/A/1495/2020.
 • Projekt FRMU 2018 "Příprava a realizace kurzu Buddhism and Western Culture".
 • Projekt "Fenomén mučednictví mezi středověkými křesťanskými misionáři v Asii", grant děkana FF MU na rok 2016.
 • Projekt "Obraz jinověrců ve středověkých evropských cestopisech do Asie", GA ČR, číslo grantu: 401/08/P347, doba řešení. 2008-2010.
 • Projekt "Inovace kurzu Buddhismus II", grant FRVŠ č. 1693, 2007.
 • Projekt "Otázky studia interkulturních kontaktů - křesťanské misie v Indii", spoluřešitelka PhDr. Eleonóra Hamar, PhD., grant FRVŠ č. 608, tématický okruh G 5, 2006.
 • Projekt "Obraz Dálného Východu v české středověké literatuře", spoluřešitel doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr., grant FRVŠ č. 1440, tématický okruh G 5, 2005.
 • Účast na grantu: "Orientalismus a jeho vliv na konverzi k asijským náboženstvím: akulturace buddhismu a hinduismu v České republice", grant GAČR č. 401/03/1553, doba trvání: 1. leden 2002 - 31. prosinec 2005, hlavní řešitel doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
 • Projekt "Západní imaginace a tibetský buddhismus" v rámci tématického okruhu Tvůrčí činnost studentů bakalářských a magisterských studijních programů - G5, Fond rozvoje vysokých škol, uděleno na rok 2002,č. 675/2002, vedoucí projektu: doc. PhDr. Luboš Bělka, Csc.
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • srpen - září 2006, letní škola "Religiousness in A Changing World", Szeged, Maďarsko
 • květen 2006, Institut für Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde, Vídeň, s podporou programu CEEPUS
 • srpen 2005, letní škola "Religiousness in A Changing World", Szeged, Maďarsko
 • březen - červen 2004, Institut für Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde, Vídeň, s podporou programu CEEPUS
 • 3. 5. 2016 – 11. 5. 2016: Jagiellonian University in Kraków, Kraków, POL
  • Jednalo se o pobyt v rámci programu CEEPUS, v jehož rámci jsem odučila intenzivní kurz v angličtině (20 hodin) s názvem: "Tibetan Buddhism in Western Perspectives".
Univerzitní aktivity
 • 2016- dosud koordinátorka mezinárodní sítě Study of Religions v rámci programu CEEPUS.
 • Spoluúčast na organizaci 8th Conference of the European Association for the Study of Religions, "Time of Decline, Time of Hope: Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religions" 7.-11.9. 2008.
 • Organizace mezinárodní religionistické letní školy v rámci projektu ERASMUS "Religiousness in A Changing World", 19. 8. - 1. 9. 2007.
Mimouniversitní aktivity
 • Přednášky na zahraničních univerzitách:
 • 18. března 2021, Collegio Borromeo, online přednáška "Mendicant missions among the Mongols: Challenges, Obstacles and Results".
 • 6.-10. 5. 2019, University of Szeged, Institute for Religious Studies, intenzivní kurz "Christian missions in Asia".
 • 13.-18. 5. 2018, Universität Wien, Institut für Religionswissenschaft, intenzivní kurz "Buddhism and the West".
 • 12.-16. 6. 2017, Universität Leipzig, Religionswissenschaftliches Institut, přednáška "Martyrdoms of Christian missionaries in medieval Asia (13th - 14th centuries)".
 • 4.-10. 5. 2016, Uniwersytet Jagiellonski, Krakov, kurz "Tibetan Buddhism in Western Perspectives", rámci programu CEEPUS.
 • 22. červen 2015, Universität Leipzig, Religionswissenschaftliches Institut, přednáška "Christian missionaries and travelers in South India in the Middle Ages".
 • 24. červen 2015, Universität Leipzig, Religionswissenschaftliches Institut, přednáška "Into the Other World: Medieval European Travelers to Asia".
 • březen 2014, Komenského univerzita, Bratislava, Katedra východoázijských štúdií, kurz "Úvod do buddhismu" v rámci programu CEEPUS.
 • 4. květen 2009, Univerzita v Lausanne, Section de sciences des religions, veřejná přednáška na téma "Tradition and Experience in Medieval Travel Accounts about Asia".
 • 28. duben 2009, Univerzita v Bernu, Institut für Religionswissenschaft, veřejná přednáška na téma "The Others in the Medieval Travel Accounts about Asia".
 • 27. duben - 1. květen 2009, Univerzita v Bernu, Institut für Religionswissenschaft, kurz v rámci programu ERASMUS na téma "Christian Missionaries on Tibetan Religion".
 • 30. březen 2009, Univerzita ve Vídni, Institut für Ostassienwissenschaften, přednáška na téma "Manifold faces of Tibetan Buddhism: Myths and Reality".
 • Únor - duben 2009, Komenského univerzita, Bratislava, Katedra porovnávacej religionistiky, kurz "Úvod do buddhismu" v rámci programu CEEPUS.
 • 27. 8. 2008, Univerzita v Szegedu, Ústav religionistiky, přednáška v rámci ERASMUS Intensive Programme na téma "Exploring the Theories of the Other".
 • Duben - květen 2008, Komenského univerzita, Bratislava, Ústav jazyků a kultur východní Asie. Cyklus přednášek na téma "Tibetan Buddhism in Western Interpretations" v rámci programu CEEPUS.
 • Účast na konferencích:
 • Virtual International Medieval Congress, 6. - 10. 7. 2020, Leeds, Velká Británie. Příspěvek: "Borders of Confession: Friars and Christians of Asia".
 • International Medieval Congress, 1. - 5. 7. 2019, Leeds, Velká Británie. Příspěvek: "Material Aspects of Conversion in Medieval Asia. A Christian Missionary Perspective".
 • The Mongols and Religion, 15.5. – 17.5.2019, Vídeň, Rakousko, Universität Wien/ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. Příspěvek: "Reconsidering Franciscan martyrdoms under the Yüan dynasty".
 • To Jerusalem and Beyond: New Directions in the Study of Latin Travel Literature ca. 1250–1500, 4.-5. 4. 2019, Innsbruck, mezinárodní workshop, Universität Innsbruck. Příspěvek: "Struggling with Fear, Praying for Hope: Emotions in Mendicant Travel Accounts about Asia".
 • Spaces of Initiations: Objects, Images and Rituals in the Middle Ages, 11.-13. března 2019, Brno, příspěvek: "Ritual Life and Objects of the Franciscan Mission in the Medieval Mongolian Empire".
 • 3. olomoucká religionistická konference, 4.-5. 10. 2018, Olomouc, příspěvek: "Konzumace kumysu mezi křesťany v Mongolské říši v perspektivě františkánských misionářů ve 13. století".
 • International Medieval Congress, 2.-5.7. 2018, Leeds, Velká Británie. Příspěvek na téma: "Remembering Franciscan Martyrs in Europe and Asia".
 • Consciously Illicit: Transgression in Western Esotericism, 6.-7. 6. 2018, Brno, příspěvek "Between Esoteric Practice and Scholarly Research: Alexandra David-Neel and her Impact in Czech Oriental Studies".
 • 2. olomoucká religionistická konference, 20.-21. 9. 2017, organizace diskusního panelu "Ženy v české religionistice", spolu s dr. Michaelou Ondrašinovou a dr. Martou Vohlídalovou.
 • International Medieval Congress, 3. - 6. 7. 2017, Leeds, Velká Británie. Příspěvek na téma: "Conceptualizing Others: Religions of Asia in Medieval European Missionary Accounts".
 • Orientalia Antiqua Nova XVII, 26.-28. 4. 2017, Plzeň; příspěvek: "Vytoužená smrt: vybrané případy mučednictví misionářů ve středověké Asii".
 • Riccoldo da Monte di Croce (+1320): Missionary to the Middle East and Expert on Islam, Stockholm, 2017. Příspěvek: "Personal Experience, or a General Rule? Contextualizing Riccoldo da Monte di Croce´s Conversion Experience of Various Religious Communities". 10. výroční česko-slovenská sinologická konference, 25.-26. 11. 2016; příspěvek: Mučednictví křesťanských misionářů ve středověké Asii.
 • Mongolian Expansion and Its Influence on Development in the Eurasian Area in the 13th and 14th Centuries, 5.-8. 10. 2016, Ostrava. Příspěvek: Medieval Mission and Martyrdom Under the Mongolian Rule: Conceptualizing "Religion"?
 • International Medieval Congress, 4. - 7. 7. 2016, Leeds, Velká Británie. Příspěvek na téma: "Eating with the Other: Christian Missionaries among the Mongols in the 13th and 14th centuries".
 • Workshop "Travelling to the Heart of Asia: A History of Western Encounters with Mongolia", 17. 5. 2016, Brno. Příspěvek: "Medieval European mission among the Mongols".
 • Mezinárodní kongres IAHR, 23.-29. 8. 2015, Erfurt, Německo. Příspěvek: "Medieval Christian Missions to Asia: Shifting of Strategies and Goals".
 • Konference Orientalia Antiqua Nova, 2.-3. dubna 2014, Plzeň. Příspěvek: Vyjednávání s jinakostí. Působení středověkých misionářů v mongolské říši.
 • Mezinárodní workshop Past, present and Future in the scientific study of religion, 1-3 března 2012, Brno. Příspěvek: "'Religion' in Medieval Missionary Travel Accounts and Problems of Its Modern Interpretation".
 • Mezinárodní konference Rethinking Religion in India III: European Representations and Indian Responses, 11-14 října 2011, Pardubice. Příspěvek: "Images of Indian Christianity in the Context of Historical Studies"
 • Mezinárodní konference ISORECEA. Twenty Years After: Secularization and Desecularization in Central And Eastern Europe 16–18 prosince 2010, Brno. Příspěvek: "Dicussing the Medieval Image of Nestorianism and Its Heritage for Modern Scholarship"
 • Mezinárodní 8. konference European Association for the Study of Religions "Time of Decline, Time of Hope: Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religions" 7.-11.9. 2008, Brno. Příspěvek: "Exploring the Theories of “the Other” in the Context of European Medieval Travel Accounts".
 • Mezinárodní konference "Eastern Christianity, Judaism and Islam between the Death of Muhammad and Tamerlane (632-1405), Alexander Humboldt-Kolleg 2, Dolná Krupá, Slovensko, 25.-28. 6. 2008. Příspěvek: "Medieval European Attitudes to Thomas Christians".
 • Konference "Zvířata v mýtech a mýtická zvířata", pořádala Katedra asijských studií FF UP, 28. 3. 2008, Olomouc. Příspěvek "Pávi v příbězích o apoštolu Tomášovi".
 • Konference "Plurality and Representation: Religion in Education, Culture and Society", 7th EASR (European Association for Religious Studies) Conference, 23.-27. 9. 2007, Bremen, Germany. Příspěvek "Academic Study of Buddhism in Czechoslovakia before 1989".
 • Konference "Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět. Setkávání na cestách Starého světa ve 13. - 14. století", 13.-14. 11. 2006, Plzeň, Česká republika. Příspěvek "Jinověrci v cestopisech středověkých misionářů do Asie".
 • IV. konference Central European Religious Studies (CERES) "Religious Change", 23.-25. 10. 2006, Bratislava, Slovensko. Příspěvek "Christianity in South India - "change" or "rebirth"?
 • III. konference Central European Religious Studies (CERES) "Náboženství a tělo", 11.-12. 10. 2005, Brno, Česká republika. Příspěvek "Lidská monstra ve středověkém řádu světa".
 • V. konference "Orientalia Antiqua Nova", 10. 1. 2005, Plzeň, Česká republika. Příspěvek "Indičtí mudrci ve starověkých pramenech".
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2017- členka redakční rady časopisu Religio: revue pro religionistiku
 • 2008-dosud členka výboru České společnosti pro religionistiku.
 • 2008-2017 členka redakční rady religionistického časopisu PANTHEON, Pardubice.
 • 2006 - 2009: výkonná redaktorka časopisu Religio: revue pro religionistiku.
Vybrané publikace
 • VALTROVÁ, Jana. Medieval Christian perspectives on kumiss consumption among the Mongols. In Nourishing Values, Feeding Differences: (Religious) Foodways Compared, 2 - 4 March 2023, Leipzig University, Germany. 2023. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. ‘In istis partibus sunt multe septe ydolatrarum diversa credentium…’ Conceptualization of religious plurality in the medieval Latin travel accounts of Asia, conference : Encountering Other People Material Religion and Cultural Exchanges in Medieval Accounts of Asia. In Encountering Other People, Material Religion and Cultural Exchanges in Medieval Accounts of Asia, 3 May 2023, Université De Fribourg, Switzerland. 2023. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Struggling with Fear? Emotions in Medieval Travel Accounts about the Mongols. In Bauer, Martin; Booth, Philip; Fischer, Susanna. To Jerusalem and Beyond : Interdisciplinary Approaches to the Study of Latin Travel Literature, c.1200-1500. Heidelberg: Heidelberg University Publishing. s. 93-116. ISBN 978-3-96822-129-8. doi:10.17885/heiup.998.c15843. 2023. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Retelling Prester John : Epilogue. Studi e Materiali di Storia delle Religioni. Roma, roč. 89, č. 1, s. 239-242. ISSN 0393-8417. 2023. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Retelling Prester John : Conclusion. In Retelling Prester John: frontiers, routes, and emotions of a failed encounter, 12 May 2023, online, SARAS Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo, Sapienza Università di Roma, Italy. 2023. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Technologies of Cross-cultural (Mis)communication : Medieval Euro-Asian Encounters and “a religion". In The European Association for the Study of Religions Conference, 4 - 8 September, 2023, Vilnius, Lithuania. 2023. program konference info
 • VALTROVÁ, Jana. Perspectives on Martyrdom among Medieval Franciscans in Asia. In Ut sanguis martyrum sit semen Christianorum: Martyrdom in early modern Christian missions in Asia, 1-2 June 2022, Olomouc, Czech Republic. 2022. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Cumys consumption in the perspective of 13th-century Franciscan friars among the Mongols. In 24th Biennial conference of the European Association for the Chines Studies, 24 - 27 August 2022, Palacký University Olomouc, Czech Republic. 2022. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Perspectives on Tibetan Buddhism in the works of Vincenc Lesný (1882-1953). In Oriental Studies and Research (not only) in Central Europe, 5-9 September 2022, Prague, Czech Republic. 2022. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Nedoceněná oběť? Propojené historie středověkých františkánských mučednictví v Asii. Axis Mundi. roč. 17, č. 1, s. 2-9. ISSN 1337-0626. 2022. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Exploring Misunderstandings within Interreligious Communication : Christian Material Culture and the Medieval Mongols. 2021. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Christian Material Culture and the Mongols : the Case of William of Rubruck. Eurasian Studies. Brill, roč. 17, č. 2, s. 228-243. ISSN 1722-0750. doi:10.1163/24685623-12340074. 2020. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. The Borders of Confession : The Friars and the Christians of Asia. In Virtual Medieval Congress Leeds, 6-10 July 2020. 2020. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Ritual Life and Objects of the Franciscan Mission in the Mongolian Empire. In Spaces of Initiation: Objects, Images, and Rituals in the Middle Ages, 11-13 March 2019, Brno. 2019. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Struggling with Fear, Praying for Hope? Emotions in Mendicant Travel Accounts about Asia. In To Jerusalem and Beyond. New Directions in the Study of Latin Travel Literature ca. 1250-1500, 4-5 April 2019, Innsbruck. 2019. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Reconsidering Franciscan Martyrdoms in Yüan China. In Mongols and Religions, 15-17 May 2019, Wien. 2019. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Material Aspects of Conversion in Medieval Asia. A Christian Missionary Perspective. In International Medieval Congress, 1-4 July 2019, Leeds. 2019. URL URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Between Esoteric Practice and Scholarly Research : Alexandra David-Neel and her Impact in Czech Oriental Studies. In Consciously Illicit : Transgression in Western Esotericism, 6.7.-6. 2018, Brno. 2018. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Remembering Franciscan Martyrs in Europe and Asia. In International Medieval Congress Leeds 2018, 2.-5.7. 2018. 2018. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Konzumace kumysu mezi křesťany v Mongolské říši v perspektivě františkánských misionářů ve 13. století. In Olomoucká religionistická konference, 3. ročník, 4.-5.10.2018, Olomouc. 2018. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Women in Mongol Iran: The Khatuns 1206– 1335. By Bruno de Nicola. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017. Religious Studies Review. Rice University, roč. 44, č. 3, s. 356, 2018. info
 • VALTROVÁ, Jana a Michaela ONDRAŠINOVÁ. O ženách v české religionistice na olomoucké konferenci. In Religio: Revue pro religionistiku. Brno. s. 79-81. ISSN 1210-3640. 2018. URL Digitální knihovna FF MU info
 • VALTROVÁ, Jana. Stravování františkánů na cestách po mongolské říši v polovině 13. století. Nový orient. AV ČR, Orientální ústav, roč. 73, č. 3, s. 24-28. ISSN 0029-5302. 2018. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Vytoužená smrt: vybrané případy mučednictví misionářů ve středověké Asii. In Konference Orientalia Antiqua Nova XVII, Plzeň. 2017. info
 • VALTROVÁ, Jana. Conceptualizing Others: Religions of Asia in Medieval European Missionary Accounts. In Leeds International Medieval Congress, Leeds. 2017. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Personal Experience, or a General Rule? Contextualizing Riccoldo da Monte di Croce´s Conversion Experience of Various Religious Communities. In Riccoldo da Monte di Croce (+1320): Missionary to the Middle East and Expert on Islam, Stockholm. 2017. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Travels of Christian Friars to the Mongols : Social Setting and Mission in the 13th century. Mongolica Pragensia. Praha: Institute of South and Central Asia, Seminar of Mongolian and Tibetan Studies Faculty of Philosophy, Charles University in Prague, roč. 10, č. 1, s. 17-36. ISSN 1803-5647. 2017. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Medieval Mission and Martyrdom Under the Mongolian Rule: Conceptualizing "Religion"? In Mongolian Expansion and Its Influence on Development in the Eurasian Area in the 13th and 14th Centuries. 2016. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Mučednictví křesťanských misionářů ve středověké Asii. In 10. výroční česko-slovenská sinologická konference, Brno. 2016. 10. výroční česko-slovenská sinologická konference info
 • VALTROVÁ, Jana. "Religion" in Medieval Missionary Accounts about Asia. Studi e Materiali di Storia delle Religioni. Roma: Univerzita La Sapienza, roč. 82, č. 2, s. 571-592. ISSN 0393-4136. 2016. info
 • VALTROVÁ, Jana. Krajina podivuhodných tvorov. Stredovekí európski cestovatelia v Indii. Bratislava: Slovenský archeologický a historický inštitút, 2015. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Medieval Christian Missions to Asia: Shifting Strategies and Goals. In XXI Quinquennial World Congress of the International Association for the History of Religions, Erfurt, Germany August 23-29, 2015. 2015. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Vyjednávání s jinakostí. Působení středověkých misionářů v mongolské říši. In Orientalia Antiqua Nova XIV. 2014. info
 • VALTROVÁ, Jana. ´Religion' in Medieval Missionary Travel Accounts and Problems of Its Modern Interpretation. In Past, present and Future in the scientific study of religion. 2012. info
 • VALTROVÁ, Jana. Středověká setkání s "jinými". Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii. 1. vyd. Praha: Argo. 209 s. Každodenní život 47. ISBN 978-80-257-0399-1. 2011. info
 • VALTROVÁ, Jana. Indian Christians in Medieval European Travel Accounts. In Marián Gálik, Martin Slobodník. Eastern Christianity, Judaism and Islam between the death of Muhammad and Tamerlane (632-1405). Bratislava: Ústav orientalistiky Slovenské akademie věd. s. 195-213. ISBN 978-80-970648-0-8. 2011. info
 • VALTROVÁ, Jana. Images of Indian Christianity in the Context of Historical Studies. In Rethinking Religion in India III: European Representations and Indian Responses. 2011. program konference spolu s abstrakty příspěvků info
 • VALTROVÁ, Jana. Beyond the Horizons of Legends. Traditional Imagery and Direct Experience in Medieval Accounts of Asia. Numen : international review for the history of religions. Leiden: E.J. Brill, roč. 57, č. 2, s. 154-185. ISSN 0029-5973. 2010. URL info
 • VALTROVÁ, Jana. Saracéni ve zprávách evropských středověkých misionářů v Asii. Nový Orient. Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., roč. 65, č. 2, s. 18-23. ISSN 0029-5302. 2010. info
 • VALTROVÁ, Jana. Discussing the Medieval Image of Nestorianism and Its Heritage for Modern Scholarship. In 9th international conference of the ISORECEA. Twenty Years After: Secularization and Desecularization in Central and Eastern Europe, 16-18 Dec, 2010, Brno, Czech Republic. 2010. program konference info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Nestoriáni v evropských středověkých zprávách o Asii. Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, roč. 64, č. 2, s. 17-21. ISSN 0029-5302. 2009. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Indian Christianity in Western Perspectives. The SSEASR Journal. roč. 3, č. 1, s. 1-17. ISSN 0974-5629. 2009. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Za obzory dobového poznání. Tradice a empirie ve středověkých zprávách o Asii. In Františkánství v kontaktech s jiným a cizím. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Filosofická fakulta - Filosofia. s. 36-63. Europaeana Pragensia I – Historia Franciscana III. ISBN 978-80-7308-283-3. 2009. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Tradition and Experience in Medieval Travel Accounts about Asia. In přednáška na Univerzitě v Lausanne, Section de sciences des religions. 2009. Bulletin švýcarské společnosti pro studium nábožnství info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. The Others in the Medieval Travel Accounts about Asia. In vyzvaná přednáška. 2009. Bulletin švýcarské společnosti pro studium náboženství info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Manifold Faces of Tibetan Buddhism: Myths and Reality,. 2009. Výroční zpráva Institut für Ostasienwissenschaften, Universität Wien. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Christian Missionaries on Tibetan Religion. In kurz přednášek a seminářů v rámci programu ERASMUS. 2009. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Asijská náboženství v evropských středověkých cestopisech. In Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět. Praha: Filosofia. s. 209-226. ISBN 978-80-7007-274-5. 2008. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Czech Perspectives on Buddhism, 1860-1989. Journal of Religion in Europe. Brill, roč. 1, č. 2, s. 156-181. ISSN 1874-8910. 2008. info
 • VALTROVÁ, Jana. Exploring the Theories of the Other. 2008. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Medieval European Attitudes to Thomas Christians. In Eastern Christianity, Judaism and Islam between the death of Muhammad and Tamerlane (632-1405). 2008. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Pávi v příbězích o apoštolu Tomášovi. In Zvířata v mýtech a mytická zvířata, konference Katedry asijských studií FF UP, 28.3. 2008, Olomouc. 2008. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Počátky portugalských misií v jižní Indii: století zápasů. Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, roč. 62, č. 1, s. 9-12. ISSN 0029-5302. 2007. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Academic Study of Buddhism in Czechoslovakia before 1989. In 7th EASR conference, Plurality and Representation: Religion in Education, Culture and Society, 23.-27.9. 2007, Brémy. 2007. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Výkonná redaktorka časopisu Religio: Revue pro religionistiku. časopis Religio: revue pro religionistiku, 2007. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Lidská monstra ve středověkých pramenech. Proměny evropského vztahu k "jinému". In Náboženství a tělo. Brno: Masarykova univerzita. s. 95-108. ISBN 80-210-4115-3. 2006. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Indičtí křesťané apoštola Tomáše ve středověkých evropských pramenech. Studia Orientalia Slovaca. Bratislava: FiF UK Bratislava, roč. 5, č. 5, s. 31-54. ISSN 1336-3786. 2006. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Tibetský buddhismus očima křesťanských misionářů (17. - 19. století). Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, roč. 60, č. 1, s. 15-19. ISSN 0029-5302. 2005. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Zrcadlo orientalismu - obrazy Tibtu v českém prostředí. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, roč. 40, č. 3, s. 44-62, 18 s. ISSN 0323-1844. 2005. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Mezi lupiči a kouzelníky. Jinověrci v cestopise Marka Pola. Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, roč. 60, č. 3, s. 19-23. ISSN 0029-5302. 2005. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Indian Sages and Ascetics in Western Ancient Sources. In Orientalia Antiqua Nova. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladelství Aleš Čeněk. s. 103-111. ISBN 80-86898-58-X. 2005. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Obraz Indie v dílech starověkých Řeků. Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, roč. 59, č. 2, s. 24-28. ISSN 0029-5302. 2004. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Západ a Tibet II: Lamaismus - hrozivá podoba tibetského buddhismu? Tibetské listy. Praha: Lungta, roč. 9, č. 23, s. 13-16. ISSN 1212-4354. 2004. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Západ a Tibet III: Hledání pokladů ztracené Šangri-la. Tibetské listy. Praha: Lungta, roč. 9, č. 24, s. 13-16. ISSN 1212-4354. 2004. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Západ a Tibet IV: "Hollywoodský" buddhismus - nové podoby starého náboženství. Tibetské listy. Praha: Lungta, roč. 9, č. 25, s. 13-16. ISSN 1212-4354. 2004. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Západ a Tibet V: Tibetský buddhismus v českém prostředí před rokem 1989. Tibetské listy. Praha: Lungta, roč. 9, č. 26, s. 13-16. ISSN 1212-4354. 2004. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Donald Lopez, Příběh buddhismu. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, roč. 12, č. 1, s. 158-160. ISSN 1210-3640. 2004. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Martin Slobodník - Gabriel Pirický (eds. ), Fascinácia a nepoznanie. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, roč. 12, č. 1, s. 155-158. ISSN 1210-3640. 2004. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana a Luboš BĚLKA. Tibetský buddhismus a západní imaginace. Slavnost Kálačakry ve Štýrském Hradci. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, roč. 11, č. 1, s. 53-76. ISSN 1210-3640. 2003. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Obzor znovu nalezený - bádání o vysněném Tibetu. Sacra aneb Rukověť religionisty. Brno: Občanské sdružení Sacra, roč. 3, č. 1, s. 18-27. ISSN 1214-5351. 2003. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Západ a Tibet I: První misionáři v Tibetu. Tibetské listy. Praha: Lungta, roč. 8, č. 22, s. 17-19. ISSN 1212-4354. 2003. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Gabrielité na jižní Moravě čili novokřtěnci, jak je neznáme. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, roč. 10, č. 1, s. 25-44, 21 s. ISSN 1210-3640. 2002. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Kolo času s dalajlámou v Grazu. Literární noviny. Praha: Společnost pro literární noviny, roč. 13, č. 49, s. 5. ISSN 1210-0021. 2002. info
 • ROZEHNALOVÁ, Jana. Mistr mystifikace Lobsang Rampa aneb vysněný Tibet. Universitas - revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, roč. 34, č. 1, s. 12-19. ISSN 1212-8139. 2001. info

19. 3. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.