Zaměstnanci fakulty

prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.

proděkan pro akademické záležitosti Filozofické fakulty


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.421
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4119
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor řízení Historie - obecné dějiny
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 10. 6. 2004
Datum ukončení řízení 1. 12. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (Historický ústav AV ČR Praha)
prof. phDr. Jiří Pešek, CSc. (FSV UK Praha)
Prof. Dr. Thomas Winkelbauer, PhD., M.A. (Universität Wien)
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 10. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Josef Válka, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (Historický ústav AV ČR Praha)
prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. (FF UP Olomouc)
doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc. (Ústav dějin UK a archiv UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 14. 10. 2004
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Historie - obecné dějiny
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 28. 2. 2008
Datum ukončení řízení 2. 3. 2009
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 5. 2008
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Josef Válka, CSc. (FF MU Brno)
Členové prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (FF MU Brno)
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (Historický ústav AV ČR)
prof. PhDr. Svatava Raková, CSc. (Historický ústav AV ČR)
Univ.-prof. Dr. Thomas Winkelbauer (Universität Wien)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 5. 2008
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 21. 10. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.