Zaměstnanci fakulty

prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

profesorka – Ústav pedagogických věd


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.410
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7080
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 25. 4. 2013
Datum ukončení řízení 1. 3. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Humor ve škole
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (Masarykova univerzita)
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 9. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (Masarykova univerzita)
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 12. 2013
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 18. 6. 2020
Datum ukončení řízení 8. 5. 2021
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 10. 2020 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Prof. Alina Reznitskaya, PhD. (Monclairská státní univerzita)
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (Univerzita Karlova)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 11. 2020
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 26. 1. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.