Zaměstnanci fakulty

Mgr. Tomáš Štěpánek

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Tomáš Štěpánek , narozený 29. září 1987 v Pardubicích
Pracoviště
 • Ústav archeologie a muzeologie
 • Filozofická fakulta MU
 • Arna Nováka 1
 • 602 00 Brno
 • Česká Republika
Funkce na pracovišti
 • 2018-dosud, externí vyučující na Ústavu archeologie a muzeologie a Ústavu klasických studií
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014: Mgr. obor klasická archeologie, diplomová práce: Počátky urbanizace italických měst
 • 2012: Bc. obor klasická archeologie
 • 2011: Bc. obor historie
Pedagogická činnost
 • Vznik a vývoj měst ve starověku
 • Obchod ve starověku
 • Římská architektura
 • Architektura a urbanismus římských sídel z archeologické perspektivy
 • Římsko-barbarské vztahy
 • Etruscans in the context of Ancient World (Etruscology)
 • Etruskové a střední Evropa (s Mgr. Věrou Klontza, Ph.D. a Mgr. Petrou Goláňovou, Ph.D.)
 • Seminář k bakalářské diplomové práci
 • Bakalářská diplomová práce
Vědeckovýzkumná činnost
 • Granty
 • 2019: spoluřešitel grantu "Základy římské archeologie" (MUNI/FR/1080/2018)
 • 2017: spoluřešitel grantu "Etruská civilizace: studium památek v jejich původním prostředí" (MUNI/FR/1298/2016)

 • Konference
 • 2018: Člověk, stavba, územní plánování, 12. ročník odborné konference, Praha. 2018; příspěvek na téma "Suburbanizace měst v pozdní antice"
 • 2018: XXVI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów, Łódź, 17-21 April, 2018; příspěvek na téma "Ravenna and Aquileia in the Late Antiquity"
 • 2017: XXV Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów, Poznań, 19-23 April, 2017; příspěvek na téma " From civitas to castrum: fall or continuity"
 • 2017: Člověk, stavba, územní plánování, 11. ročník odborné konference, Praha. 2017; příspěvek na téma "Proměna měst v pozdní antice"
 • 2017: Klasické rozhovory, Praha, 27. 6. 2017; příspěvek na téma "Vliv křesťanství na pozdně antická města: destruktivní, nebo konstruktivní?"
 • 2016: Město: lidé - politika - kultura,4.- 6. 11. 2016; příspěvek na téma "Město na přelomu antiky a středověku"
 • 2016: Roma Ahenea MMXVI. Kolokvium k římské literatuře, kultuře a dějinám pozdní antiky (k 1600. výročí plavby Rutilia Namatiana do Galie), Praha, 30.9-1.10. 2016; příspěvek na téma "‘Oppida posse mori’ (Rut. Nam. 1,414). Úpadek a pád měst v 5. stol. n. l."

 • Vědeckovýzkumné oblasti zájmu
 • Archeologie a historie starověkého světa
 • Vznik a vývoj měst v (pozdní) antice
 • Pozdní antika
Vybrané publikace
 • ŠTĚPÁNEK, Tomáš. Great Sites of The Ancient World. Brno: Lingea s.r.o., 2022, 320 s. ISBN 978-80-7508-761-4. info
 • ŠTĚPÁNEK, Tomáš. Atlas de Rome et des barbares. Brno: Lingea s.r.o., 2021, 96 s. ISBN 978-80-7508-700-3. info
 • ŠTĚPÁNEK, Tomáš. Forgotten Peoples of the Ancient World. Brno: Lingea s.r.o., 2021, 288 s. ISBN 978-80-7508-727-0. info
 • ŠTĚPÁNEK, Tomáš. Cirkus a Koloseum : Čo sa dialo v rímských amfiteátroch. In Historická revue. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2020, s. 38-43. ISSN 1335-6550. info
 • ŠTĚPÁNEK, Tomáš. The impact of Christianity on the late antique cities : destructive or constructive? In Trefný, Martin. Klasické rozhovory - Colloquia classica. Roudnice nad Labem: Podřipské muzeum Roudnice nad Labem, 2019, s. 66-76. ISBN 978-80-86924-24-3. info
 • ŠTĚPÁNEK, Tomáš. Scipio Africanus Minor – politik, dobyvateľ a učenec. In Historická revue. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2019, s. 38-43. ISSN 1335-6550. info
 • ŠTĚPÁNEK, Tomáš. Suburbanizace měst v pozdní antice. In Kugl, Jiří. Člověk, stavba, územní plánování. Praha: České vysoké učení technické, 2019, s. 165-178. ISBN 978-80-01-06634-8. URL info
 • ŠTĚPÁNEK, Tomáš. Symeon z Emesy : Nejbláznivější svatý. In Dějiny a současnost. Praha: Dějiny a současnost, Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 30-32. ISSN 0418-5129. info
 • ŠTĚPÁNEK, Tomáš. Proměna měst v pozdní antice. In Kugl, Jiří. Člověk, stavba, územní plánování 11 : sborník z konference. Praha: České vysoké učení technické, 2018, s. 266-281. ISBN 978-80-01-06482-5. URL info
 • ŠTĚPÁNEK, Tomáš. Počátky urbanizace a vznik měst v Itálii. In Člověk, stavba, územní plánování, 10. ročník odborné konference, Praha, 19. 10. 2016. 2016. info
 • ŠTĚPÁNEK, Tomáš. Transformation of Cities under the Rule of the Ostrogoths. In Bednaříková, Jarmila; Meško, Marek; Žáková, Anna. On Research Methodology in Ancient and Byzantine History. 1st edition. Brno: Masaryk University, 2015, s. 139-148. ISBN 978-80-210-7946-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7947-2015. URL info

22. 12. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.