Zaměstnanci fakulty

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra informačních studií a knihovnictví


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.130
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7570
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Funkce na pracovišti
 • vedoucí KISK
 • vedoucí center ACROSS, NAKLIV, PARTSIP, ERNIE
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011 - Ph.D. Doktorská zkouška v oboru Management a ekonomika; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 • 2007 - PhDr. Rigorózní zkouška v oboru Informační studia knihovnictví
 • 1999 – 6/2004 Mgr. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně: magisterský studijní program Vědecké informace a knihovnictví
Přehled zaměstnání
 • 2004 - doposud: KISK FF MU Brno
 • 2004 – 2011: firma PONTUS CZ s.r.o.: informační manager, zodpovědnost za strategický rozvoj firmy a nové produkty
 • 2003 - 2006 : webmaster Kabinetu multikulturní výchovy Pedagogické fakulty MU
 • 1/2002 – 2004: Ústav české literatury a knihovnictví - pomocná vědecká síla
 • 2002 – 6/2004: Ústřední knihovna Filozofické fakulty MU: referenční a koordinační služby
 • 2000 – 2001: Knihovna Akademie věd České republiky v Brně: jmenná a věcná katalogizace etnografického fondu
 • 1998 – 2000: Ústřední knihovna Filozofické fakulty MU: katalogizace v knihovnickém systému Tinlib
Pedagogická činnost
 • viz osobní stránka v Informačním systému MU: výpis vyučovaných předmětů
Projekty a universitní činnost
 • CZ.1.07/2.4.00/31.0014 Platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce v síti informačních profesionálů (ERNIE)
 • VISK 2 2926/2013 OULK-OLK Otevřené vzdělávání: nové možnosti interakce při výuce ICT kompetencí
 • CZ.1.07/3.2.04/04.0033 BiblioEduca - Metodická inovace pro posílení role knihoven jako komunitních center dalšího vzdělávání
 • MUNI/A/0905/2012 Specifický výzkum 2012: Inovace, kreativita a excelence v oboru Informační studia a knihovnictví
 • CZ.1.07/2.2.00/28.0241 Centrum informačního vzdělávání: rozvoj informační gramotnosti na MU
 • CZ.1.07/2.2.00/28.0237 Standardizace IT gramotnosti na Masarykově univerzitě
 • MUNI/A/0808/2011 Specifický výzkum: Inovace, kreativita a excelence v oboru Informační studia a knihovnictví
 • CZ.1.07/2.4.00/17.0120 Meziregionální partnerství pro konkurenceschopnost v IT (garant aktivit)
 • 232/MK-S 5346/2011 SOLK Znalostní prostředí pro obor ISK: podpora spolupráce, sdílení a transferu znalostí
 • MUNI/A/0936/2010 Specifický výzkum: Dostupné technologie pro tvorbu virtuálního prostoru univerzity
 • 501/2010 OUK-OLK E-learningový kurz angličtiny pro knihovníky
 • 251/MK-S 4558/2010 OUK Rozvoj a inovace portálů na podporu čtenářství v ČR
 • 249/MK-S 4557/2010 OUK Aplikace prvků Web 2.0 a Knihovny 2.0 do služeb a webových prezentací knihoven
 • MUNI/A/0958/2009 Specifický výzkum a inovace v oboru Informační studia a knihovnictví
 • CZ.1.07/2.4.00/12.0059 Partnerská síť informačních profesionálů
 • 392-1075/2008-OUK Čtenářův sympatický/systémový rádce a BiblioHelp: inovativní portály na podporu čtenářství v ČR
 • MUNI/41/T 42/2004 Kurzy pedagogické přípravy romských asistentů (garant aktivit)
Oblasti zájmu
 • design informačních služeb
 • Collaborative software a groupware
 • technologie ve vzdělávání
 • konkurenční zpravodajství
 • projektový management a řízení organizací
Certifikáta a osvědčení
 • Hodnotitel individuálních a grantových projektů pro Prioritní osy 3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Osvědčení MŠMT, č.j.: 4902/2009-41
 • Trenér „Outreach aktivit“: projekt Sokrates Grundtvig: Trénování trenérů – vysokoškolských učitelů v outreach, číslo certifikátu 05/2007
 • Hodnotitel individuálních projektů pro Prioritní osy 2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Osvědčení MŠMT, č.j.: 928/2008-41
 • Tutor distančního vzdělávání: Národní centrum distančního vzdělávání, registrační číslo 456/2006
 • Učitel zážitkové pedagogiky: akreditovaná licence MŠMT, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc ve spolupráci s HNUTÍM GO! o.s.. Číslo licence: 26418/1991-501
 • Instruktor lanových aktivit II. třídy: Lužánky, fakultní zařízení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, č.a. 24 496/05-25
 • Motivace účastníků a her: o. s. Velký vůz, č.r. VS/1 – 1/42 943/00
 • Reflexe a zpětná vazba: o.s. Velký vůz, č.r. VS/1 – 1/42 943/00
 • Muzikoterapie: Šimanovský - ČPS při LSJEP
 • Člen Hnutí GO!
 • Člen Svazu knihovníků a informačních pracovníků v ČR (SKIP)
Ocenění vědeckou komunitou
 • Předseda redakční rady portálu Knihovna.cz
 • Předseda redakční rady časopisu Inflow, ISSN 1802-9736
 • Člen redakční rady recenzovaného časopisu ProInflow ISSN 1804–2406
 • Člen velké poroty Magnesia Litera - Kniha roku
 • Ocenění SKIP a SKANSKA v soutěži MARK 2010 za mimořádné tvůrčí aktivity
 • zvané přednášky na VŠE Praha a UTB Zlín

19. 2. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.