Zaměstnanci fakulty

Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.

zástupce vedoucího – Seminář japonských studií


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. B1/B1.212
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4087
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Titul, jméno, datum a místo narození
 • Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D., 13.9.1980, Kyjov
Pracoviště
 • Centrum asijských studií - Seminář japonských studií
  Masarykova universita - Filosofická fakulta
  Arna Nováka 1 (budova B1, 2. podlaží), 602 00 Brno, Česká republika
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
  Zástupce vedoucího
  Garant programu Japanistika
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: Ph.D., Filologie: Obecná jazykověda. Disertační práce „Pojetí podmětu v moderní japonštině“
 • 2009 – 2016: Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Filologie: Obecná jazykověda, doktorské studium
 • 2012 – 2013: National Graduate Institute for Policy Studies, Tokio, Japonsko. Program Vzdělávání pedagogů japonského jazyka (日本語教育指導者養成プログラム), magisterské studium (Master of Japanese Language Education)
 • 2009: Mgr., Filologie: Japonská filologie – Španělská filologie. Magisterská diplomová práce „Bušidó – Duše Inazó Nitobeho“
 • 2001 – 2009: Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Filologie: Japonská filologie
 • 2000 – 2007: Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Filologie: Španělská filologie
 • 1999 – 2000: Státní jazyková škola, Brno. Španělský jazyk
 • 1995 – 1999: Obchodní akademie, Veselí nad Moravou, ukončeno maturitní zkouškou
Přehled zaměstnání
 • 2010 – 2013: Ústav jazykovědy a baltistiky - Seminář japonských studií FF MU, Brno: asistent
  2014: Seminář japonských studií FF MU, Brno: asistent
  2015 – 2016: Centrum asijských studií - Seminář japonských studií FF MU, Brno: asistent
  2016 - dosud: Centrum asijských studií - Seminář japonských studií FF MU, Brno: odborný asistent
Pedagogická činnost
 • Seminář japonských studií FF MU:
  JAP102a Japonský jazyk I. – výklad systému
  JAP102b Japonský jazyk I. - praktické cvičení
  JAP111a Japonský jazyk II. - výklad systému
  JAP111b Japonský jazyk II. - praktické cvičení
  JAP201a Japonský jazyk III. - výklad systému
  JAP201b Japonský jazyk III. - praktické cvičení
  JAP215a Japonský jazyk IV. - výklad systému
  JAP215b Japonský jazyk IV. - praktické cvičení
  JAP324 Teorie japonského jazyka
  JAP220 Vybrané kapitoly z japonského jazyka
  JAP123 Japonská kultura
  JAP126 Japonský jazyk I. (pro neoborové studenty, semestr Podzim 2016)
  JAP128 Japonština III. (pro neoborové studenty, semestr Podzim 2016)
  JAP203 Četba japonských textů I. (do semestru Podzim 2012)
  JAP212 Četba japonských textů II. (do semestru Jaro 2013)
  JAP303 Četba japonských textů III. (do semestru Podzim 2012)
  JAP310 Četba japonských textů IV. (do semestru Jaro 2013)
  JAP210 Písemný projev v japonštině I. (semestr Jaro 2010)

 • Katedra asijských studií FF UP:
  kurz Japonská kultura (opakovaně)

 • Katedra východoázijských štúdií FF UK v Bratislavě:
  kurz Japonská kultura (semestr Jaro 2016)
  kurz Teorie japonského jazyka (semestr Jaro 2015)
  kurz Vybrané kapitoly z japonského jazyka (semestr Jaro 2015)
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2017: Řešitel projektu "Inovace kurzů japonské lingvistiky na FF MU", Fond rozvoje Masarykovy univerzity
 • 2015 – 2018: Člen výzkumného týmu projektu 「とりたて」対照研究プロジェクト (Projekt komparativního výzkumu 'toritate') japonského 国立国語研究所 (Národní ústav pro japonský jazyk a lingvistiku – NINJAL), komparace vytýkacích konstrukcí v japonštině a češtině
 • 2015: Řešitel projektu "Podpora mezinárodní spolupráce na Masarykově univerzitě", organizace konference Iaponica Brunensia 2015
 • 2012 – 2015: Řešitel projektu "Japonská studia pro Univerzitu Palackého v Olomouci se zaměřením na modularitu a uplatnění v praxi" (CZ.1.07/2.2.00/28.0160), Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • 2014: Řešitel projektu "Kognitivní lingvistika a japonský jazyk na MU", Grantový fond Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademiků na MU
 • 2010: Řešitel projektu "Úvod do gramatiky moderní japonštiny", Grantový fond děkana FF MU
Akademické stáže
 • 2007 – 2008: Utsunomiya university, Faculty of International Studies, Ucunomija, pref. Točigi, Japonsko. Roční studijní program japonského Ministerstva školství a vědy pro zahraniční studenty japanologických oborů.
 • 2005 – 2006: Utsunomiya university, Faculty of International Studies, Ucunomija, pref. Točigi, Japonsko. Roční výměnný studijní pobyt.
 • 2003 – 2004: Earlham College, Richmond, Indiana, U.S.A. Studijní pobyt v rámci tzv. Merrillova programu
Universitní aktivity
 • 03/2017: Organizace kaligrafického workshopu pro studenty 1. ročníku Japanistiky FF MU
 • 01/2017: Organizace workshopu studentů Japanistiky FF MU a studentů sociologie Univerzity Dóšiša (Kjóto)
 • 09/2015: Organizace workshopu studentů Japanistiky FF MU a studentů sociologie Univerzity Dóšiša (Kjóto)
 • 02/2015: Spolupořádání a úvodní slovo na akci 'Cognitive miniworkshop' (Jazykovědný spolek)
Mimouniversitní aktivity
 • Účast na konferencích:
 • 2018: Orientalia Antiqua Nova, Západočeská univerzita, Plzeň. Příspěvek: Japonština jako "ontologicky orientovaný jazyk" - Ke kognitivní jazykové typologii.
 • 2018: Prosody and Grammar Festa 2, National Institute for Japanese Language and Linguistics, Tokio, Japonsko. Příspěvek チェコ語におけるとりたて表現 (Vytýkací výrazy v češtině).
 • 2017: Constructing the Identity. Patterns of Japanese culture, mezinárodní konference v rámci 11. Dnů Japonska na Varšavské univerzitě. Příspěvek: Linguistic reflections of Japanese culture's specifics.
 • 2017: Iaponica Brunensia 2017: Japan - Place and Space, Seminář japonských studií FF, Masarykova univerzita Brno. Příspěvek: Towards TOPOS: A Place for Space in the Japanese grammar.
 • 2017: Orientalia Antiqua Nova, Západočeská univerzita, Plzeň. Příspěvek: Konzervativní vs. progresivní proudy v japonské lingvistice – Příklad z "teorií podmětu".
 • 2016: 17. Mezinárodní setkání mladých lingvistů – Jazyk a kultura, kultura a jazyk: Interkulturní komunikace, Palackého univerzita Olomouc. Příspěvek: Subjekt a typologie konstrukcí v japonštině.
 • 2016: Orientalia Antiqua Nova, Západočeská univerzita Plzeň. Příspěvek: Problematika kategorie PODMĚT v moderní japonštině – konstrukčně-kognitivní perspektiva.
 • 2015: 9th Annual Conference on Cultural and Social Anthropology of East Asia 2015, Katedra asijských studií, Univerzita Palackého Olomouc. Příspěvek: Heritage of Mikami Akira – A note on linguistic typology.
 • 2015: Iaponica Brunensia 2015: Japan as a Text, Seminář japonských studií FF, Masarykova univerzita Brno. Příspěvek: Subject in TEXT in the Japanese context.
 • 2015: Orientalia Antiqua Nova, Západočeská univerzita Plzeň. Příspěvek: Prostorová konceptualizace "uči - soto" a její projevy v japonském jazyce.
 • 2015: Cog Ling in Brno: Metaphor in Action, Katedra anglistiky a amerikanistiky FF, Masarykova univerzita Brno. Příspěvek: On formal manifestation of spatial conceptualization in Japanese.
 • 2014: Crossing Time and Space - From the Perspective of Japanese Studies, Univerzita Karlova, Praha. Příspěvek プラハ学派の機能構造主義言語学と日本語教育文法の接触点に関して (Ke styčným bodům pražské funkčně-strukturální jazykovědy a gramatiky pro výuku japonštiny).
 • 2014: Cog Ling in Brno: From Function to Cognition, Katedra anglistiky a amerikanistiky FF, Masarykova univerzita Brno. Příspěvek: Subjecthood in Japanese.
 • 2014: Orientalia Antiqua Nova, Západočeská univerzita Plzeň. Příspěvek: K povaze větných a nevětných výpovědí na příkladu japonského jazyka.
 • 2013: 23kai Nihon gengo bunka kenkjúkai, The Japan Foundation Japanese-Language Institute, Urawa, Japonsko. Příspěvek チェコの大学における日本語学習者の漢字学習に対する意識とストラテジーに関する調査 (Výzkum týkající se studijních strategií a postojů ke studiu čínských znaků u studentů japonštiny na českých vysokých školách)
 • 2012: 22kai Nihon gengo bunka kenkjúkai, The Japan Foundation Japanese-Language Institute, Urawa, Japonsko. Příspěvek チェコの大学における日本語教育―3つの日本研究課程に焦点を当てて (Výuka japonštiny na českých vysokých školách – se zaměřením na tři japanologické obory)
 • 2011: Čúó nihongo kjóiku - nihon kenkjú šinpodžiumu, Univerzita Karlova, Praha. Příspěvek 日本語の主観性の把握 (Chápání subjektivity v japonském jazyce)
 • 2010: Setkání mladých lingvistů, Univerzita Palackého, Olomouc. Příspěvek "Japonština – subjektivní jazyk (?)"
 • 2008: Fieldwork o cúdžita tagengo no bunseki to kjóiku, Kyōto university, Kjóto, Japonsko. Příspěvek チェコ・パラツキー大学哲学部の複言語専攻制度 (Systém víceoborového studia jazyků na FF Univerzity Palackého)
  Odborné a popularizační přednášky:
 • 18.4.2017: Japanese Communication Style: Stereotypes and Cultural Background. Přednáška v rámci International Staff Week 2017: Intercultural Communication na Univerzitě Pardubice.
 • 16.3.2018: Jazyková typologie z kognitivní perspektivy na příkladu japonštiny. Přednáška pro pobočku Jazykovědného sdružení v Hradci Králové.
 • 18.11.2013: "Kokoro: Japonský jazyk a lidská mysl". Přednáška pro pobočku Jazykovědného sdružení v Hradci Králové.
 • 10.2.2010: "Internacionální nadšení". Série přednášek Japonsko očima cizinců 3, Velvyslanectví Japonska v ČR, informační a kulturní centrum
Vybrané publikace
 • MATELA, Jiří a Zuzana ROZWAŁKA. Šestý kaligrafický workshop pro studenty 2. semestru Japanistiky. 2023. info
 • MATELA, Jiří, Marek MIKEŠ a Zuzana ROZWAŁKA. Iaponica Brunensia 2023. 2023. info
 • MATELA, Jiří. How do you do in Japanese: On the most verb-like verb of Japanese. In Iaponica Brunensia 2023. 2023. info
 • MATELA, Jiří. Japanese "native" typological views of the Japanese language. In New Insights Through Revision of the Old: Changes, Chances and Challenges from Ancient Times to the Global Era Japan. 2023. info
 • MATELA, Jiří. チェコ、マサリク大学の日本研究学科における日本語教育と教養の紹介 ー日本研究のための日本語教育. In 中東欧日本語教育研修会2022. 2022. Webová stránka konference info
 • MATELA, Jiří. Nindža v moderní japonské kultuře – Příklad "vynalezené tradice". In Orientalia Antiqua Nova XXII. 2022. info
 • MATELA, Jiří. チェコ、マサリク大学の日本研究学科における日本語教育と教養の紹介 ー日本研究のための日本語教育. 2022, 6 s. On-line publikace textu Webová stránka konference s odkazy na jednotlivé výsledky info
 • MATELA, Jiří. Tension between the “internal” [uchi] and the “external” [soto] as the forming principle of the Japanese language. In Jazyková pestrost současné Evropy. 2022. Webová stránka Francouzského institutu, jenž akci spolupořádal info
 • MATELA, Jiří. Dadžare – japonský kalambúr. In Orientalia Antiqua Nova. 2021. info
 • MATELA, Jiří a Marek MIKEŠ. Iaponica Brunensia 2021. 2021. Webová stránka konference info
 • MATELA, Jiří. Dajare – Its types and cognitive mechanisms for its understanding. In Iaponica Brunensia 2021. 2021. Webová stránka konference info
 • MATELA, Jiří. Dadžare – japonský kalambúr a jeho výzkumný potenciál. Online. In Lukáš Pecha. Orientalia Antiqua Nova XXI. První. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021, s. 60-77, 17 s. ISBN 978-80-261-1039-2. Publikovaný text info
 • MATELA, Jiří. Japanology as ‘Encompassing philology’ and its prospects for the 21st Century: Functionalstructuralist approach to the Japanese language revisited. In Klara Buršić-Matijašić. Tabula: časopis Filozofskog fakulteta, Sveučiliště Jurja Dobrile u Puli, Vol. No. 18, 2021. Pula, Croatia: Juraj Dobrila University of Pul, 2021, s. 91-107. Web publikace info
 • MATELA, Jiří. Sandaigaku no "Kórjúkai" purodžekuto no šókai. In Čúó nihongo kjóiku kenšúkai 2020. 2020. Webová stránka konference info
 • MATELA, Jiří. Čtvrtý kaligrafický workshop pro studenty 2. semestru Japanistiky. 2020. info
 • MATELA, Jiří a Zuzana ROZWALKA. Třetí kaligrafický workshop pro studenty 2. semestru Japanistiky. 2019. info
 • MATELA, Jiří. Vytýkací výrazy v japonštině a češtině – kontrastivní výzkum. In Orientalia Antiqua Nova 2019. 2019. info
 • MATELA, Jiří, Marek MIKEŠ a Ivo PLŠEK. Iaponica Brunensia 2019. 2019. info
 • MATELA, Jiří. Toward empirical study of the “ontological” character of modern Japanese. In Iaponica Brunensia 2019. 2019. info
 • MATELA, Jiří. On ga and wo alternation constructions in modern Japanese. In Languages and Civilisations: Oriental Studies in Cracow 1919-2019. 2019. Webová stránka konference info
 • MATELA, Jiří. Čekogo no toritate hjógen. In Noda Hisaši. Nihongo to sekai no gengo no toritate hjógen. 1. vyd. Tokio: Kuroshio shuppan, 2019, s. 311-327. ISBN 978-4-87424-812-6. info
 • MATELA, Jiří. Čekogo niokeru toritate hjógen. In Prosody and Grammar Festa 2. 2018. Japonská stránka akce s jednotlivými abstrakty info
 • MATELA, Jiří a Zuzana ROZWALKA. Druhý kaligrafický workshop pro studenty 2. semestru Japanistiky. 2018. info
 • MATELA, Jiří. Jazyková typologie z kognitivní perspektivy na příkladu japonštiny. In Přednáška pro královehradeckou pobočku Jazykovědného sdružení ČR. 2018. info
 • MATELA, Jiří. Prostorová konceptualizace : UČI – SOTO a její projevy v japonském jazyce. Online. In Pecha, Lukáš. Vybrané aspekty kulturního vývoje Asie a Afriky. První. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 37-51. ISBN 978-80-261-0716-3. Elektronická verze sborníku info
 • MATELA, Jiří. Japonština jako „ontologicky orientovaný jazyk“ – Ke kognitivní jazykové typologii. In Orientalia Antiqua Nova 2018. 2018. info
 • MATELA, Jiří. Japanology as "Encompassing Philology" and its Prospects for the 21st Century – Functional-Structuralist Approach to the Japanese Language Revisited. In International Symposium Japanese Language Learning for New Generations, 2018. 2018. ISBN 978-953-7320-89-8. Webová stránka symposia info
 • MATELA, Jiří. On the status of ga as toritate marker in modern Japanese. In 12th Annual Conference on Asian Studies, Japan NOW: A Snapshot of Contemporary Japanese Language, Culture and Society. 2018. Webová stránka konference info
 • MATELA, Jiří. On the Common Points of Prague Functional Structuralism and 'Nihongo kyóiku bunpó'. In Tirala, Martin. Crossing Time and Space : From the Perspective of Japanese Studies. Praha: Nová vlna, 2018, s. 146-155. ISBN 978-80-85845-93-8. info
 • MATELA, Jiří a Zuzana ROZWALKA. Kaligrafický workshop pro studenty 2. semestru Japanistiky. 2017. info
 • MATELA, Jiří. Japanese Communication Style: Stereotypes and Cultural Background. In International Staff Week 2017: Intercultural Communication. 2017. URL info
 • MATELA, Jiří. Konzervativní vs. progresivní proudy v japonské lingvistice – Příklad z "teorií podmětu". In Orientalia Antiqua Nova 2017, 27.-28. 4. 2017, Plzeň. 2017. info
 • MATELA, Jiří. Podmět v moderní japonštině. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 282 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 466. ISBN 978-80-210-8671-5. Digitální knihovna FF MU info
 • MATELA, Jiří a Marek MIKEŠ. Iaponica Brunensia 2017. 2017. info
 • MATELA, Jiří. Towards TOPOS: A Place for Space in the Japanese grammar. In Iaponica Brunensia 2017. 2017. info
 • MATELA, Jiří. Linguistic reflections of Japanese culture's specifics. In Constructing the Identity. Patterns of Japanese culture. 2017. Leták s programem konference info
 • MATELA, Jiří. Problematika kategorie PODMĚT v moderní japonštině – konstrukčně-kognitivní perspektiva. In Orientalia Antiqua Nova 2016. 2016. info
 • MATELA, Jiří. Subjekt a typologie konstrukcí v japonštině. In 17. Mezinárodní setkání mladých lingvistů. 2016. Webová stránka konference info
 • MATELA, Jiří. Subjekt a typologie konstrukcí v japonštině. In 17. Mezinárodní setkání mladých lingvistů. 2016. Webová stránka konference info
 • MATELA, Jiří. History and present of the research on toritate in Japan. In The 10th Annual Conference on Asian Studies: Connecting the Old with the New. 2016. Webová stránka konference info
 • MATELA, Jiří. History and present of the research on toritate in Japan. In The 10th Annual Conference on Asian Studies: Connecting the Old with the New, 4. 11. 2016, Olomouc. 2016. Webová stránka konference info
 • MATELA, Jiří. K povaze větných a nevětných výpovědí na příkladu japonského jazyka. In Pecha, Lukáš. Staré civilizace Asie a Afriky. První vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s. 269-289. ISBN 978-80-261-0416-2. info
 • MATELA, Jiří. Heritage of Mikami Akira : A note on linguistic typology. Dálný východ. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 4, č. 2, s. 29-39. ISSN 1805-1049. URL info
 • MATELA, Jiří, Ivona BAREŠOVÁ a Barbora DOHNÁLKOVÁ. Japonská kultura. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015, 112 s. Skripta. ISBN 978-80-244-4469-7. info
 • MATELA, Jiří. On formal manifestation of spatial conceptualization in Japanese. In Cog Ling in Brno 2015: Metaphor in Action. 2015. info
 • MATELA, Jiří. Prostorová konceptualizace "uči - soto" a její projevy v japonském jazyce. In Orientalia Antiqua Nova 2015. 2015. info
 • MATELA, Jiří. Iaponica Brunensia 2015. 2015. info
 • MATELA, Jiří. Nihon no tekusuto niokeru šutai no jakuwari. In Iaponica Brunensia 2015. 2015. info
 • MATELA, Jiří. Heritage of Mikami Akira – A note on linguistic typology. In 9th Annual Conference on Cultural and Social Anthropology of East Asia 2015. 2015. Přehled abstraktů konference info
 • MATELA, Jiří. Heritage of Mikami Akira – A note on linguistic typology. In 9th Annual Conference on Cultural and Social Anthropology of East Asia. 2015. Přehled abstraktů konference Conference Web Page info
 • MATELA, Jiří. Subject in TEXT in the Japanese context. In Iaponica Brunensia 2015. 2015. Program konference spolu s abstrakty příspěvků info
 • MATELA, Jiří. プラハ学派の機能構造主義言語学と日本語教育文法の接触点に関して. In Crossing Time and Space - From the Perspective of Japanese Studies. 2014. URL info
 • MATELA, Jiří. Subjecthood in Japanese. In Cog Ling in Brno 2014: From Function to Cognition. 2014. info
 • MATELA, Jiří. K povaze větných a nevětných výpovědí na příkladu japonského jazyka. In Orientalia Antiqua Nova 2014. 2014. info
 • MATELA, Jiří. The Concept of Subjectivity in Japanese Linguistics. In Tirala, Martin; Morita, Mamrou (eds.). Distant Symbols and Close Signs – Japanese Studies in Central Europe 2013. Vyd. 1. Praha: Nová vlna, 2013, s. 124-133. ISBN 978-80-85845-31-0. info
 • MATELA, Jiří. Čeko no daigaku ni okeru nihongo gakušúša no kandži gakušú ni taisuru išiki to sutoratedží ni kansuru čósa. In Nihon gengo bunka kenkjúkai ronšú, vol. 9. Tókjó: Japanese Language and Culture Association, 2013, s. 65-92. ISSN 1880-4918. info
 • MATELA, Jiří. Předobraz samuraje v Kondžaku monogatarišú. Nový orient. Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2012, roč. 67, č. 1, s. 49-51. ISSN 0029-5302. info
 • MATELA, Jiří. Havlíček, Jakub : Cesty božstev : Otázka interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku. Nový orient. Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., 2012, roč. 67, č. 1, s. 62-63. ISSN 0029-5302. info
 • MATELA, Jiří. 日本語の主観性の把握. In Čúó nihongo kjóiku - nihon kenkjú šinpodžiumu. 2012. info
 • MATELA, Jiří. Japonština – subjektivní jazyk (?). Bohemica Olomucensia 2 – Philologica Juvenilia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, roč. 3, Neuveden, s. 302-311. ISSN 1803-876X. info
 • MATELA, Jiří. Japonština – subjektivní jazyk (?). In XI. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc 2010 – Já a Ty, subjekt, subjektivita, subjektivizace. 2010. info

14. 6. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.