Zaměstnanci fakulty

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Oxana Čmelíková (Gazdošová), Ph.D.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Filozofická fakulta
  Ústav slavistiky
  Arna Nováka 1
  602 00 BRNO
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2005-2014: doktorské studium, obor paleoslovenistika a slovanské jazyky, FF MU
 • 1999–2005: magisterské studium, obory němčina a ukrajinština, FF MU
Přehled zaměstnání
 • 2007-2014: asistentka Ústavu slavistiky FF MU v Brně
  od 2014: odborná asistentka Ústavu slavistiky FF MU v Brně
Pedagogická činnost
 • Fonetika a fonologie ukrajinského jazyka
 • Jazyková cvičení (ukrajinština)
 • Konverzační cvičení z ukrajinštiny
 • Odborná praxe
 • Ukrajinština pro začátečníky
 • Ukrajinština pro mírně pokročilé
 • vedení bakalářských a magisterských diplomových prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • ukrajinská právní terminologie
 • 2004-2009: podíl na sestavování Česko-ukrajinském právnickém slovníku překlad odborných textů
 • 2011: Tvorba nového předmětu Ukrajinská terminologie, FRVŠ, hlavní řešitel
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2004: Universität Leipzig, Lipsko, Německo (semestrální pobyt)
 • 2006: Národní univerzita T. H. Ševčenka, Kyjev, Ukrajina (semestrální pobyt)
 • Národní univerzita T. H. Ševčenka, Kyjev, Ukrajina (opakované krátkodobé stáže)
 • Národní univerzita I. Franka, Lvov, Ukrajina (opakované krátkodobé stáže)
 • 2009: Ukrainicum, Mezinárodní letní škola, Greifswald, Německo
 • 2010: Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald, Německo (dvoutýdenní výukový pobyt)
 • 2011: Národní univerzita T. H. Ševčenka, Kyjev, Ukrajina (týdenní studijní pobyt)
 • 2015: Národní univerzita Lvovská polytechnika, mezinárodní letní škola ukrajinštiny
 • 30. 6. 2010 – 4. 7. 2010: Adam Mickiewicz University, Poznań, POL
 • 11. 6. 2010 – 20. 6. 2010: University of Greifswald, Greifswald, DEU
 • 15. 8. 2009 – 26. 8. 2009: University of Greifswald, Greifswald, DEU
 • 31. 5. 2009 – 5. 6. 2009: University of Wrocław, Wrocław, POL
 • 22. 1. 2008 – 12. 2. 2008: Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, UKR
 • 9. 11. 2006 – 9. 11. 2006: Kyjevská národní univerzita vnitra, Kyiv, UKR
 • 1. 9. 2006 – 20. 12. 2006: Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, UKR
 • 25. 4. 2006 – 27. 4. 2006: Univerzita Sv. Cyrila A Metoda v Trnava, Trnava, SVK
 • 15. 3. 2004 – 15. 8. 2004: University of Leipzig, Leipzig, DEU
Mimouniverzitní aktivity
 • 2009, 2010: podíl na organizaci II. a III. ukrajinsko-českého terminologického semináře (pořádaném Komorou soudních tlumočníků České republiky, o.s., a Ústavem slavistiky FF MU)
 • soudní tlumočnice (ukrajinština)
 • překlady: Sofija Andruchovyč - Navždy spolu. In: Expres Ukrajina. Antologie současné ukrajinské povídky. Kniha Zlín, 2008
 • Timofij Havryliv - Vetešník. In: Ukrajina, davaj Ukrajina! Brno: Větrné mlýny, 2012
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2010: pozvání k vedení intenzívního kurzu ukrajinštiny (Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald, Německo)
 • členka redakční rady sborníku Ukrainica Brunensia II, III
Vybrané publikace
 • ČMELÍKOVÁ, Oxana. Substantyvovani prykmetnyky v ukrajinskij i českij jurydyčnij terminolohiji. In Predrag Piper, Vladan Jovanovič. Slovenska terminologija danas. 1. vyd. Belgrad: Srpska akademija nauka i umetnosti. s. 481-493. ISBN 978-86-7025-741-2. 2017. info
 • ČMELÍKOVÁ, Oxana. Substantyvovani prykmetnyky v ukrajinskij i českij jurydyčnij terminolohiji. In Меdjunarodni naučni simpozijum Slovenska terminologija danas, 11.-13. 5. 2016, Beograd. 2016. URL info
 • ČMELÍKOVÁ, Oxana. Inšomovni slova v ukrajinskij i českij jurydyčnij terminolohiji. In Myronova, Halyna; Čmelíková, Oxana, Kalina, Petr; Kuznietsova, Krystyna; Shysterov, Ihor. Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III: jazyk. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek - Galium. s. 175-184. ISBN 978-80-906183-1-2. 2015. info
 • GAZDOŠOVÁ, Oxana, Petr KALINA, Olga LYTVYNYUK, Halyna MYRONOVA a Monika ŠEVEČKOVÁ. 1000 ukrajinských slovíček : ilustrovaný slovník. 1. vyd. Brno: Edika. 136 s. Ilustrovaný slovník. ISBN 978-80-266-0383-2. 2014. info
 • GAZDOŠOVÁ, Oxana. Inovace výuky ukrajinštiny na FF MU : nový předmět Ukrajinská terminologie. Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty MU, roč. 22, č. 2, s. 39-41. ISSN 1211-7676. 2012. info
 • GAZDOŠOVÁ, Oxana. Tymofij Havryliv: Vetešník. 1. vyd. Brno: Větrné mlýny. Ukrajina, davaj Ukrajina! ISBN 978-80-7443-042-8. 2012. info
 • GAZDOŠOVÁ, Oxana. Pervyj češsko-ukrainskij juridičeskij slovar. Comaparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication. Poznań: Adam Mickiewicz University, Neuveden, č. 11, s. 47-54. ISSN 2080-5926. 2012. info
 • GAZDOŠOVÁ, Oxana. Hramatyčni pomylky, stylistyčni i terminolohični ohrichy pry perekladi pravovych tekstiv. In Ucrainica IV. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury Sborník vědeckých článků z V. Olomouckého sympozia ukrajinistů střední a východní Evropy, konané 26.-28. srpna 2010. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. s. 272-275. ISBN 978-80-244-2500-9. 2010. info
 • MYRONOVA, Halyna a Oxana GAZDOŠOVÁ. Česko-ukrajinský právnický slovník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 374 s. Spisy FF Masarykovy univerzity v Brně, č.378. ISBN 978-80-210-4816-4. 2009. info
 • MYRONOVA, Halyna, Petr KALINA, Oxana GAZDOŠOVÁ, Olga LYTVYNYUK, Jitka MICHÁLIKOVÁ a Libor PAVLÍČEK. Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost II. Brno: Masarykova univerzita. 648 s. ISBN 978-80-210-4964-2. 2009. info
 • GAZDOŠOVÁ, Oxana. Predstavlennja novoho Česko-ukrajinskoho jurydyčnoho slovnyka i ščodo perekladu českych terminolohičnych slovospolučeň z komponentom škoda. In Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 58-65, 9 s. ISBN 978-80-210-4964-2. 2009. info
 • MYRONOVA, Halyna, Oxana GAZDOŠOVÁ, Petr KALINA, Olga LYTVYNYUK, Jitka MICHÁLIKOVÁ a Libor PAVLÍČEK. Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost II. 2008. info
 • GAZDOŠOVÁ, Oxana. Sofija Andruchovyč: Navždy spolu. 1. vyd. Zlín: Kniha Zlín. Expres Ukrajina. ISBN 978-80-87162-39-2. 2008. info
 • GAZDOŠOVÁ, Oxana. K problematice sestavovaní Česko-ukrajinského právnického slovníku. In SLAVICA IUVENUM. VIII. mezinárodní vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava. s. 65-70. ISBN 978-80-7368-407-5. 2007. info
 • GAZDOŠOVÁ, Oxana. Problematika synonymie při překladu právní terminologie z češtiny do ukrajinštiny. In Rara Avis. Zborník z 2. a 3. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov Trnava, apríl 2005, 2006. Trnava: Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda. s. 112-116. ISBN 80-89220-52-5. 2006. URL info

20. 10. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.