Zaměstnanci fakulty

Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.

zástupkyně vedoucího katedry – Katedra anglistiky a amerikanistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. G/G.309
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6327
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Jana Pelclová
Pracoviště
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky
  Filozofická fakulta MU
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
  garantka RIVu za KAA
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2010 Ph.D. Anglická jazykověda, FF MU, Brno
  2005 Mgr. Anglický jazyk a literatura, český jazyk a literatura, FF MU, Brno
Přehled zaměstnání
 • 2010-nyní: Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF MU, odborná asistentka
Pedagogická činnost
 • Anglická mluvnice
  Jazyk v reklamě
  Praktický jazyk
  Seminář k bakalářské/magisterské oborové/diplomové práci
  Úvod do stylistiky
  Analýza diskurzu pohádek
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2022 Maynooth, Ireland: Motherhoods on Screen : Global Perspectives, 23rd & 24th September 2022, Maynooth University, Ireland. ' Demythicising motherhood – empowering maternal narratives in contemporary Anglo-American TV commercials.'
  2022 Aix-en-Provence, France: PALA Conference 2022 : Style and Sense(s) 6-10 July 2022 Aix-en-Provence (France). 'It makes sense to deliver the truths. Frida Mom and its advertising message to empowered mothers'
  2021 Lyon, France: 15th ESSE Conference, online, 30 August-3 September, 'Sometimes, life can be a little…overwhelming. Stance-taking markers indexing maternal identity in the advertising discourse.
  2019 Lund, Sweden: The 12th International Symposium on Iconicity in Language and Literature, 3-5 May 2019, Lund University, Sweden. 'Iconicity in multimodal texts of print advertisements'
  2018 Budapest, Hungary: Second International Conference on Sociolinguistics, 6-8 September 2018, Budapest, Hidden in your cosy den : You'll be my donut, I your jam. Poetics in Brno street signage.
  2018 Brno, Czech Republic: 14th ESSE Conference 29 August - 2 September, Masaryk University, Brno, Czech Republic, Advertising food narratives
  2018 Brno, Czech Republic: 14th ESSE Conference - a member of the organization team
  2018 University of Birmingham, England 25-28 July. PALA conference, 'Meaning you have been known to act rashly.' How Mrs. Weasley negotiates her identity in conflicts in Harry Potter series. 2017 Split, Croatia: 4th CROATIAN NATIONAL CONFERENCE OF ENGLISH STUDIES on : WORDS AND IMAGES, Split, Croatia, 24 – 25 November 2017, paper entitled: Multimodal Iconicity in Print Advertising
  2015 Brno, Czech Republic: 10th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies, Creating, Shaping, Signifying, 'Signifying Brno – Creating Urban Space, Shaping the City'
  2014 Budapešť, Maďarsko: 5th international conference Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines, 1.-3. 9. 2014, 'All-natural, irresistibly crispy flatbread crackers’- the colourful structure of noun phrases in print advertising'
  2014 Maribor, Slovinsko: Everybody's got Style! testing the Boundaries of Contemporary Stylistics, PALA International Conference, 16.-20.7.2014, paper entitled "Brno Linguistic Landscape"
  2014 Hradec Králové: Hradec Králové Anglophone Conference, 25.-26. března, 'Is the Hired Pooh Still the Same Silly Old Bear? Comparison of A.A.Milne's Pooh with B. Hoff's Pooh in Tao of Pooh'
  2013 Heidelberg, Německo: International Annual Conference of Poetics and Linguistics Association on Mobile Stylistics, 31. července - 4. srpna 2013, 'Verbal and Visual Narrativity: Reconstructing Where the Wild Things Are'
  2013 Nitra, Slovensko: 5th Nitra Conference on Discourse Studies: Contexts, References and Style: 21.-22.3.2013, 'Verbal aggressiveness as an argumentative strategy in US presidential election e-forum debate'
  2013: leden - prosinec řešení projektu FRVS/657/2013(ID=22186) Analýza diskurzu pohádek - nový předmět v rámci magisterského studia.
  2012 Bělehrad, Srbsko: 4th International Conference of the English Department, Faculty of Philology, University of Belgrade. 7.-9.12.2012, 'Students’ Narratives: A Case Study of Stylistic Analysis of Written Narrative Structure and Focalization
  2011 Nitra, Slovensko: 4th Nitra Conference on Discourse Studies: Discourse Analysis in a Digital World: 24.-25.3.2011, 'Perceived Interactivity in Children Internet Advertising'
  2007 Nitra, Slovensko: 2nd Nitra Conference on Discourse Studies: Politeness and Interaction, 19.-20.3.2007, příspěvek 'FTAs in U.S. Commercials for Cosmetic Products'
  2007 Olomouc, Česká republika: Sympozium intermedialita: Slovo-obraz-zvuk, 7.-8.11.2007, příspěvek 'Intermedialita: Slovo-obraz-zvuk v reklamě'
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 22. 9. 2022 – 8. 10. 2022: National University of Ireland, Maynooth, Maynooth, IRL
  • V rámci výzkumného pobytu na Maynooth University v Irsku jsem ze zúčastnila konference Motherhood on Screen: Global perspectives, kde jsem vystoupila s příspěvkem Demythicising motherhood – empowering maternal narratives in contemporary Anglo-American TV commercials. Seznámila jsem se s výzkumníky z Motherhood project (Maynooth University) a z Mothernet project (Vilnius University, Uppsala University a Maynooth University), navázala kontakty a získala přehled o jejich činnosti. Díky přístupu do databází university jsem si nastudovala literaturu ke svému projektu a získala několik primárních zdrojů. Rovněž jsem měla jednu zvanou přednášku a dvě hodiny jsem odučila na bakalářském stupni ve výukovém modulu Reality and TV.
 • 5. 5. 2014 – 9. 5. 2014: University of Alicante, Alicante, ESP
 • 11. 11. 2012 – 15. 11. 2012: University of Greifswald, Greifswald, DEU
 • 12. 12. 2010 – 15. 12. 2010: Department of English, Nicolaus Copernicus University, Torun, Torun, POL
Vybrané publikace
 • PELCLOVÁ, Jana. Sociolect of Czech mothers on Facebook. In Thinking Through Motherhood : Images, Experiences and Narratives Across Time, 23-25 January, 2024, Vilnius, Lithuania. 2024. URL info
 • PELCLOVÁ, Jana. Cannamommies and the redefinition of motherhood in online press. In Media in America, America in Media 2023 [online], 23.-24.3. 2023, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland. 2023. Program konference info
 • PELCLOVÁ, Jana. Celebrating Mothers. An Analysis of Cultural Codes of Motherhood in 2022 Mother’s Day Advertisements. In “From Stabat Mater to Mater Movens : Analysing Discourses on Motherhood”, International Conference 8-9 July 2023 – London/Online. 2023. URL info
 • PELCLOVÁ, Jana. Green mothers. Discourse analysis of ‘green parenting’ articles in parents.com. In Language and Ecology : Texts, Methodologies and Approaches, March 31, 2023, University of Cagliari. 2023. info
 • PELCLOVÁ, Jana. Stance-taking as an identity construction in advertising targeted at mothers : A comparative analysis. Studies About Languages. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2023, roč. 2023, č. 42, s. 93-104. ISSN 1648-2824. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5755/j01.sal.1.42.33341. URL info
 • PELCLOVÁ, Jana. P. Peréz Sobrino & J. Littlemore Ford. Unpacking creativity. The power of figurative communication in advertising. Cambridge : Cambridge University Press, 2021. ISBN 978-1-108-47353-8 £ 85. Review of Cognitive Linguistics. John Benjmains, 2023, roč. 21, č. 2, s. 596-601. ISSN 1877-9751. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1075/rcl.00154.pel. URL info
 • PELCLOVÁ, Jana. It makes sense to deliver the truths. Frida Mom and its advertising message to empowered mothers. In PALA Conference 2022 : Style and Sense(s), 6-10 July 2022 Aix-en-Provence (France). 2022. program konference info
 • PELCLOVÁ, Jana. “Meaning you have been known to act rashly” : How Molly Weasley negotiates her identity as a moral authority in conflicts in the Harry Potter series. In Jucker, Andreas H.; Taavitsainen, Irma. Manners, Norms and Transgressions in the History of English : Literary and linguistic approaches. Amsterdam: John Benjamins, 2020, s. 272-293. ISBN 978-90-272-0746-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1075/pbns.312.12pel. URL info
 • PELCLOVÁ, Jana. 'Meaning you have been known to act rashly.' How Mrs. Weasley negotiates her identity in conflicts in Harry Potter series. In PALA Conference 2018. University of Birmingham, England 25-28 July, 2018. 2018. URL info
 • PELCLOVÁ, Jana a Wei-lun LU. Persuasion in public discourse : Cognitive and functional perspectives. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2018, 334 s. Discourse Approaches to Politics, Society and Culture (DAPSAC), vol. 79. ISBN 978-90-272-0138-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1075/dapsac.79. URL info
 • PELCLOVÁ, Jana a Wei-lun LU. Persuasion across times, domains and modalities. Theoretical considerations and emerging themes. In Pelclová, Jana; Lu, Wei-lun. Persuasion in public discourse : Cognitive and functional perspectives. 1. vyd. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2018, s. 1-17, 18 s. Discourse Approaches to Politics, Society and Culture 79. ISBN 978-90-272-0138-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1075/dapsac.79.01pel. URL info
 • PELCLOVÁ, Jana. Iconicity in independent noun phrases in print advertising : A multimodal perspective. In Pelclová, Jana; Lu, Wei-lun. Persuasion in public discourse : Cognitive and functional perspectives. 1. vyd. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2018, s. 281-302. Discourse Approaches to Politics, Society and Culture 79. ISBN 978-90-272-0138-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1075/dapsac.79.13pel. URL info
 • PELCLOVÁ, Jana. Advertising food narratives. In 14th ESSE Conference, 29 August - 2 September, Masaryk University, Brno, Czech Republic. 2018. URL info
 • PELCLOVÁ, Jana. Hidden in your cosy den : You'll be my donut, I your jam. Poetics in Brno street signage. In Second International Conference on Sociolinguistics, 6-8 September 2018, Budapest. 2018. URL info
 • CHAMONIKOLASOVÁ, Jana, Ivona SCHÖFROVÁ, Jiří RAMBOUSEK, Kateřina BLAŽKOVÁ, Michael Matthew KAYLOR, Filip KRAJNÍK, Jiří LUKL, Jana PELCLOVÁ, Jitka SEDLÁČKOVÁ a Thomas Donaldson SPARLING. 14th ESSE Conference. 2018. Mezinárodní konference Evropské asociace anglistů uspořádaná Katedrou anglistiky a amerikanistiky FF MU a Českou asociací anglistů info
 • PELCLOVÁ, Jana. Member of editorial board - Studies about Languages. Studies about Languages, 2018. ISSN 1648-2824. URL info
 • PELCLOVÁ, Jana. Signifying Brno – creating urban space, shaping the city. Brno Studies in English. Masarykova univerzita, 2017, roč. 43, č. 1, s. 69-87. ISSN 0524-6881. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/BSE2017-1-4. URL info
 • PELCLOVÁ, Jana. Multimodal Iconicity in Print Advertising. In 4th CROATIAN NATIONAL CONFERENCE OF ENGLISH STUDIES on : WORDS AND IMAGES, 24 – 25 November 2017, Split. 2017. stránka konference info
 • PELCLOVÁ, Jana. Vernacular Narratives: A Case Study of Stylistic Analysis of Students’ Written Stories. Kalbu Studijos/ Studies About Languages. Kaunas (Litva), 2014, Neuveden, č. 25, s. 45-51. ISSN 1648-2824. URL info
 • PELCLOVÁ, Jana. Verbal aggressiveness as an argumentative strategy in US presidential election e-forum debate. In Book of Abstracts - Contexts, References and Style. 2013. ISBN 978-80-558-0246-6. info
 • PELCLOVÁ, Jana. Verbal and visual narativity: a case study of students' narratives inspired by Sendak’s visual images from Where the Wild Things Are. In Book of abstracts - PALA on Mobile Stylistics, Heidelberg, Germany, 31 July - 4 August 2013. 2013. URL info
 • PELCLOVÁ, Jana. Students' Narratives: A Case Study of Stylistic Analysis of Written Narrative Structure and Focalization. In 4th International Conference of the English Department, Faculty of Philology, University of Belgrade. 2012. URL info
 • PELCLOVÁ, Jana. Hybridization in American TV Commercials. Kalbu Studijos/ Studies About Languages. Kaunas (Litva), 2011, Neuveden, č. 19, s. 89-94, 150 s. ISSN 1648-2824. URL info
 • PELCLOVÁ, Jana. Perceived interactivity in Children Internet Advertising. Topics in Linguistics. Nitra: FF Univerzity Konštantína Filozofa, 2011, roč. 8, December, s. 40-47, 63 s. ISSN 1337-7590. URL info
 • PELCLOVÁ, Jana. Pragmatic Principles in Advertising Discourse. Topics in Linguistics. Nitra: Faculty of Arts. Constantine the Philosopher University in Nitra., 2010, roč. 5, September, s. 20-24, 41 s. ISSN 1337-7590. URL info
 • LECIÁNOVÁ, Jana. FTAs in U.S. TV Commercials on Cosmetic Products. Topics in Linguistics. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2008, roč. 2, March 2008, s. 33-38, 79 s. ISSN 3836-2007. URL info
 • PELCLOVÁ, Jana. Slovo-obraz-zvuk v reklamě. In Intermedialita: Slovo - obraz - zvuk. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 289-295, 334 s. ISBN 978-80-244-2054-7. info

16. 12. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.