Zaměstnanci fakulty

Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra anglistiky a amerikanistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. G/G.318
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7915
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta MU, Arne Nováka 1, Brno
 • Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky MU (Středisko Teiresiás), Komenského náměstí 2, Brno
Funkce na pracovišti
 • projektová manažerka
 • lektorka, odborná pracovnice
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: PhD Didakika cizího jazyka PdF MU, disertace: Reading in English as a foreign language in deaf university students
 • 2006: Mgr. Anglický jazyk a literatura a Dějiny umění FF MU
Přehled zaměstnání
 • 2020 - nyní: odborná asistentka, Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU
 • 2017 - 2020: odborná pracovnice, Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU (externí spolupráce)
 • 2017 - 2020: koordinátorka výzkumu a projektová manažerka, FNUSA-ICRC a PřF MU
 • 2016: odborná asistentka, Centrum jazykového vzdělávání Univerzity obrany
 • 2015 - : lektorka, Středisko Teiresiás MU (extení spolupráce)
 • 2011 - 2016: doktorská studentka (výuka, vedení závěrečných prací) Katedra anglického jazyka a literatury PdF MU
 • 2010 - 2015: lektorka, koordinátorka jazykového vzdělávání neslyšících, Středisko Teiresiás MU
 • 2005 - 2009: lektorka, Jazyková škola při KAA FF MU
Pedagogická činnost
 • vedení seminářů (Online English pro studenty se specifickými potřebami, Angličtina pro sluchově postižené - konverzace, Online English for International Mobility, Řečové dovednosti, Gramatika, Jazyková cvičení a reálie, Didaktika)
 • vedení diplomových prací
 • zkušební komise Učitelství anglického jazyka a literatury KAA FF MU
Vědeckovýzkumná činnost
 • čtení s porozuměním v AJ, didaktika AJ pro studenty se specifickými potřebami, čtení neslyšících, využítí eye trackingu při studiu čtení neslyšících v AJ
 • spolupráce na řešení projektu Erasmus+ LangSkills (Language Skills of Deaf Students for EU Mobility), Středisko Teiresiás
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 1. 9. 2015 – 30. 6. 2016: Humboldt University of Berlin, Berlin, Stipendia DAAD, DEU
  • Roční studijní pobyt v rámci výzkumného grantu pro doktorské kandidáty.
 • 21. 6. 2015 – 26. 6. 2015: University of Sheffield, Sheffield, GBR
  • Letní škola Evropské asociace výzkumu ve vzdělávání EERA pro doktorské studenty na téma "Data a výzkum ve vzdělávání".
 • 24. 5. 2015 – 14. 6. 2015: Eötvös Loránd University, Budapest, Freemover, HUN
  • Pobyt byl věnován práci na doktorském výzkumu, především analýze dat. Práce na kvalitativní analýze byla doplněna podrobným studiem metodologické literatury zabývající se analýzou a zpracováním dat z kvalitativního výzkumu. Během pobytu probíhaly konzultace s odbornicemi z Katedry aplikované lingvistiky, které mají zkušenost jak s kvalitativním výzkumem tak se zkoumáním problematiky výuky AJ u neslyšících studentů.
Vybrané publikace
 • SEDLÁČKOVÁ, Jitka a Kenneth HOLMQVIST. Deaf learners' processing of English textbook material : An eye-tracking study. In 11th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies : "Breaking the Boundaries : In Between Texts, Cultures and Conventions", 12–14 February, 2020, Brno, Faculty of Arts, Masaryk University. 2020. URL info
 • SEDLÁČKOVÁ, Jitka a Edit H. KONTRA. Foreign Language Learning Experiences of Deaf and Severely Hard-of-Hearing Czech University Students. Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., roč. 29, č. 3, s. 336-358. ISSN 1211-4669. 2019. URL info
 • TÓTHOVÁ, Lenka a Jitka SEDLÁČKOVÁ. Academic mobilities of students with hearing impairment: Welcoming the challenges with specialized online course of written English. In 14th ESSE Conference. 2018. URL info
 • CHAMONIKOLASOVÁ, Jana, Ivona SCHÖFROVÁ, Jiří RAMBOUSEK, Kateřina BLAŽKOVÁ, Michael Matthew KAYLOR, Filip KRAJNÍK, Jiří LUKL, Jana PELCLOVÁ, Jitka SEDLÁČKOVÁ a Thomas Donaldson SPARLING. 14th ESSE Conference. 2018. Mezinárodní konference Evropské asociace anglistů uspořádaná Katedrou anglistiky a amerikanistiky FF MU a Českou asociací anglistů info
 • SEDLÁČKOVÁ, Jitka. Individuální rozdíly v učení se cizím jazykům: specifická situace neslyšících. Komenský. Masarykova univerzita, roč. 141, č. 3, s. 38-42. ISSN 0323-0449. 2017. info
 • SEDLÁČKOVÁ, Jitka. Challenges of the Reading Comprehension Development of Deaf Learners in the Foreign Language Classroom: Putting Theory into Practice. In Ewa Domagała-Zyśk and Edit H. Kontra. English as a Foreign Language for Deaf and Hard-of-Hearing Persons: Challenges and Strategies. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars. s. 109-134. ISBN 978-1-4438-9534-7. 2016. URL URL info
 • JANÍKOVÁ, Věra, Jana JAŠKOVÁ, Jana CHOCHOLATÁ, Marie STODOLOVÁ, Pavel ZLATNÍČEK, Martina ČEŘOVSKÁ, Miroslav JANÍK, Eliška DUNOWSKI, Ivana HOVOŘÁKOVÁ, Jitka SEDLÁČKOVÁ, Gabriela HUBLOVÁ, Pavla JAHODOVÁ, Adéla STRAKOVÁ, Veronika TOMÁNKOVÁ, Michaela ŠAMALOVÁ a Slavomíra KLIMSZOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 379 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 171. ISBN 978-80-210-7568-9. 2014. info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana a Jitka SEDLÁČKOVÁ. Reading strategy instruction for deaf learners of English : definitions, contexts and implications. In Ewa Domagała-Zyśk. English as a foreign language for deaf and hard of hearing persons in Europe. Lublin: Wydawnictwo KUL. s. 135-152. ISBN 978-83-7702-598-7. 2013. info

15. 4. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.