Zaměstnanci fakulty

Mgr. Petr Žaža

odborný pracovník – Ústav archeologie a muzeologie


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Mgr. Petr Žaža born 4th of September 1991
Department
 • Department of Archaeology and Museology
  Faculty of Arts
  Masaryk University
Employment - Position
 • Specialist
  PhD student
Employment
 • 2019 - present: Research Station Panská Lhota
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 2023/04/24 – 2023/04/29: European archaeological centre - Bibracte, Glux en Glenne, FRA
  • Stáž proběhla v rámci výzkumu kulturní krajiny v okolí Bibracte, který provádí dr. Mazáčková.
  • MUNI/A/1420/2022
 • 2022/11/13 – 2022/11/19: European archaeological centre - Bibracte, Glux en Glenne, FRA
  • Účast na výzkumu krajiny dr. Mazáčkové.
 • 2022/04/01 – 2022/04/09: European archaeological centre - Bibracte, Glux en Glenne, FRA
  • Účast na výzkumu krajiny dr. Mazáčkové.
 • 2017/09/05 – 2017/09/19: University of Exeter, Exeter, GBR
 • 2015/04/13 – 2015/04/24: European archaeological centre - Bibracte, Glux-en-Glenne, FRA
 • 2013/10/01 – 2014/02/28: Freie University of Berlin, Berlin, LLP Erasmus, DEU
Major Publications
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Andrej PÚČAŤ a Daniela VANĚČKOVÁ. Downfall of the Rokštejn castle in 1467. In Drnovský, Pavel; Hejhal, Petr; Rytíř, Ladislav. Archaeology of Conflicts II. první. Červený Kostelec: Univerzita Hradec Králové. s. 55-73. ISBN 978-80-7465-596-8. 2023. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Daniela VANĚČKOVÁ, Andrej PÚČAŤ a Josef PETRÁŠ. Archaeological field prospecting, excavation and documentation III workshop. 2023. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. What do we know about castle kitchens and their management? : Forty years of excavations of Rokštejn castle. Archaeologia Historica. Brno: Faculty of Arts, Masaryk University, roč. 48, č. 1, s. 63-80. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2023-1-3. 2023. odkaz na plný text článku info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Andrej PÚČAŤ, Daniela VANĚČKOVÁ a Josef PETRÁŠ. L’évolution du paysage humanisé du mont Beuvray. In Fochesato, Andrea; Guichard, Vincent. Rapport intermédiaire 2022 du programme de recherche archéologique 2022-2025 sur le mont Beuvray: Synthèse. Glux-en-Glenne: Bibracte - Centre archéologique européen. s. 95-106. ISBN 978-2-490601-12-7. 2023. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA a Lukáš DOLÁK. Hrad Rokštejn, jeho panství. Vývoj panství v krajině. In Krajina Sídla Památky 20.4.2022. 2022. info
 • LISÁ, Lenka, Jana MAZÁČKOVÁ, Petr ŽAŽA a Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ. What is the role of kitchen waste in the environment of a medieval castle? Case study Rokštejn. In Conference of Environmental Archaeology 04.-06.04.2022 Kielce - Suchedniów, Poland. 2022. odkaz na program konference info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Daniela VANĚČKOVÁ a Andrej PÚČAŤ. Rokštejn castle, tourism in early modern times on medieval ruin. 2022. odkaz na program konference info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Andrej PÚČAŤ a Daniela VANĚČKOVÁ. L’évolution du paysage humanisé du mont Beuvray : prolégomènes à de nouvelles prospections. In Guichard, Vincent. Rapport annuel 2021 du programme pluriannuel de recherche 2017-2021 sur le Mont Beuvray. Glux-en-Glenne: Bibracte, Centre archéologique européen. s. 111-118. ISBN 978-2-490601-10-3. 2022. odkaz na plný text sborníku info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. Proměny krajiny panského sídla Rokštejn. In Beneš, Jaromír; Janečková, Kristína; Fanta, Václav. Plužiny : Historické polní systémy České Republiky. The Plužina : The historical field systems of the Czech Republic. první. Praha: Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. s. 61-72. ISBN 978-80-213-3208-9. 2022. odkaz na knihu info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Andrej PÚČAŤ a Petr ŽAŽA. Antropogenní památky v zalesněném prostředí. 2022. Geoportál Jihočeského kraje Stránky VVS Panská Lhota ÚAM FF MU info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. 40 let archeologického výzkumu hradu Rokštejna 1981-2021. Komentované prohlídky na brtnické sýpce. In Brtnický zpravodaj. Brtnice: Městský úřad Brtnice. s. 11. 2022. odkaz na plný text článku info
 • PETRÁŠ, Josef a Petr ŽAŽA. Geofyzikální průzkum zaniklé středověké vsi Lhotka u Jestřebí. In Brtnický zpravodaj. Brtnice: Městský úřad Brtnice. s. 25. 2022. odkaz na plný text článku info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. Udržitelný rozvoj kulturně-historické krajiny a ochrana historických památek v zalesněném prostředí. první. Vimperk: Munipress. 101 s. ISBN 978-80-280-0268-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0269-2022. 2022. odkaz na knihu info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA a Andrej PÚČAŤ. Predikce míst k výstavbě retenčních nádrží v krajině na základě využití reliktů zaniklých vodohospodářských staveb. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9911-2021. 2021. info
 • PÚČAŤ, Andrej, Jana MAZÁČKOVÁ, Daniela VANĚČKOVÁ a Petr ŽAŽA. Brtnice (k. ú. Panská Lhota, okr. Jihlava). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, roč. 62, č. 1, s. 190. ISSN 1211-7250. 2021. Přehledy výzkumů, Zprávy o výzkumech za rok 2020 info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA a Daniela VANĚČKOVÁ. Life (inside) of the Rokštejn Castle. In Pisk, Silvija. Castle and Economy. Proceedings of The 16th International Castellological Conference. Popovača: Moslavina Museum Kutina, Historical Association Moslavina (PUM). s. 181-192. ISBN 978-953-57553-4-0. 2021. URL info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. Rybník Zweitämmige v historických a archeologických pramenech. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, roč. 46, č. 1, s. 81-96. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2021-1-4. 2021. URL info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Tereza POLLÁKOVÁ, Petr ŽAŽA a Andrej PÚČAŤ. Vranov nad Dyjí (okr. Znojmo). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, roč. 62, č. 2, s. 263-264. ISSN 1211-7250. 2021. odkaz na plný text článku info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. Rokštejnská výročí: 40 let od začátku archeologického výzkumu hradu Rokštejn. Brtnice: Městský úřad Brtnice. s. 25. Brtnický zpravodaj. 2021. odkaz na plný text článku info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Daniela VANĚČKOVÁ a Andrej PÚČAŤ. Centrum udržitelného rozvoje kulturní krajiny a ochrany historických památek v zalesněném prostředí. Masarykova univerzita, 2021. odkaz na stránky centra info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Andrej PÚČAŤ a Petr HRUBÝ. Workshop k problematice kulturně-historické krajiny a jejího udržitelného rozvoje. 2021. Stránka projektu info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Daniela VANĚČKOVÁ a Andrej PÚČAŤ. Rokštejn a Bradlo. Archeologický výzkum hradu a zaniklé vesnice 2019–2020. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 2019–2020. 2021. odkaz na program konference info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Andrej PÚČAŤ, Petr ŽAŽA a Daniela VANĚČKOVÁ. Valdštejnské hrady první poloviny 15. století, panství a hrady Rokštejn, Brtnice a Sádek. In SVORNÍK - 19. specializovaná konference stavebněhistorického průzkumu. 2021. odkaz na program konference info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Daniela VANĚČKOVÁ a Andrej PÚČAŤ. Rokštejn, pád hradu v roce 1467. In Archeologie konfliktů 2021. 2021. URL info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Daniela VANĚČKOVÁ a Andrej PÚČAŤ. 40 let archeologického výzkumu hradu Rokštejna 1981-2021. 2021. pozvánka info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. Impact of subsistence on medieval and early modern history land use in the Bohemian-Moravian Highlands. In Grau Sologestoa, Idoia; Albarella, Umberto. The Rural World in the Sixteenth Century : Exploring the Archaeology of Innovation in Europe. Turnhout: Brepols. s. 81-100. Studies in the History of Daily Life (800–1600). ISBN 978-2-503-59705-8. doi:10.1484/M.HDL-EB.5.127106. 2021. odkaz na knihu info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Andrej PÚČAŤ, Daniela VANĚČKOVÁ, Martin KOŠŤÁL, Vojtěch NOSEK a Ondrej BOBULA. Udržitelný rozvoj historické krajiny. 2020. Stránka projektu info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Daniela VANĚČKOVÁ a Andrej PÚČAŤ. Empty spaces of the Rokštejn Castle. In 26th EAA Virtual Annual Meeting, 24-30 August 2020. 2020. Program konference info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Daniela VANĚČKOVÁ a Andrej PÚČAŤ. Rokštejn Castle lordship – One castle, one castlescape? In 26th EAA Virtual Annual Meeting, 24-30 August 2020. 2020. URL info
 • ŽAŽA, Petr, Jana MAZÁČKOVÁ, Daniela VANĚČKOVÁ a Andrej PÚČAŤ. Sustainable development of historical landscape in forested areas. In 26th EAA Virtual Annual Meeting, 24-30 August 2020. 2020. Web konference info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA a Andrej PÚČAŤ. Workshop k problematice udržitelného rozvoje kulturní krajiny a ochrany historických památek v zalesněném prostředí. 2020. Stránka projektu info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Ondrej BOBULA a Petr ŽAŽA. Production or Trade : Pottery assemblages from the Rokštejn Castle 1200 – 1500. In Gothenburg Ceramics, 24th – 27th April 2019, Museum of Gothenburg. 2019. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Ondrej BOBULA a Petr ŽAŽA. Production or Trade: Pottery assemblages from the Rokštejn Castle 1200 – 1500. In Gothenburg Ceramics 2019. 2019. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA a Daniela VANĚČKOVÁ. Life (inside) of the Rokštejn Castle. In Castrum Bene 16, Kutina - Sisak, 21.5.-25.5. 2019. 2019. Program a abstrakty info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA a Daniela VANĚČKOVÁ. Life (inside) of the Rokštejn Castle. In Castrum Bene 16, Kutina - Sisak, 21.5.-25.5. 2019. ISBN 978-953-7135-62-1. 2019. URL info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA a Daniela VANĚČKOVÁ. Život na hradě Rokštejn (k.ú. Panská Lhota) - ekonomické zázemí hradu. In Historické stavby provozního zázemí šlechtických sídel, Státní hrad Grabštejn, 18. – 21. června 2019. 2019. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. Hrad Rokštejn, archeologický výzkum hradu a jeho zázemí od roku 1981. In Forum Urbes Medii Aevi 17, 18.-19. června 2019, Brno. 2019. URL info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Daniela VANĚČKOVÁ a Petr ŽAŽA. Social aspect of pottery provenance in assemblages from the Rokštejn Castle and its primary fiefdom. In 25th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA),3-9 September 2019, Bern. 2019. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Daniela VANĚČKOVÁ a Ondrej BOBULA. Archeologické výzkumy v areálu hradu Rokštejna od 18. století po současnost. In 51. mezinárodní konference Archaeologia Historica, Státní hrad Křivoklát 23.–26. 9. 2019. 2019. URL info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Daniela VANĚČKOVÁ, Ondrej BOBULA, Jakub HAVLÍČEK a Andrej PÚČAŤ. Mezinárodní den archeologie a Středověk pod hradem Rokštejn. 2019. URL info
 • KMOŠEK, Matěj a Petr ŽAŽA. Mapování těžby železa na území bývalého brtnického panství a experimentální tavba lokálních železných rud. In Stříbrná Jihlava 2019, 10.-11. 10. 2019, Jihlava. 2019. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Ondrej BOBULA a Petr ŽAŽA. Late Medieval and Early-modern Pottery Finds from Stratified Situations and the Spectrometric Analyses of Glazed Pottery Samples. Castle and Its Hinterland (Rokštejn Castle and Farmstead from PanskáLhota Village, Bohemian-Moravian Highland). In Europa Postmediaevaliais 2018, Prague, 16th-18th April. 2018. URL info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. Nejstarší plužiny na území bývalého brtnického panství. In 50. mezinárodní konference archeologie středověku Archeologie přehlížených a interpretace problematických památek, 17. - 21. září 2018, Valtice. 2018. URL info
 • ŽAŽA, Petr, Jana MAZÁČKOVÁ, Daniela VANĚČKOVÁ, Anna NOVÁČKOVÁ, Ondřej PELIKÁN, Ondrej BOBULA, Matěj KMOŠEK, Michal TRÁVNÍČEK, Zdeňka BOČKOVÁ a Andrej PÚČAŤ. Mezinárodní den archeologie 2018 v Panské Lhotě. In Mezinárodní den archeologie, 20. října 2018. 2018. URL info
 • SLAVÍČEK, Karel, Jan PETŘÍK, Petr ŽAŽA, Vladimír MITÁŠ a Václav FURMÁNEK. Technological and provenance analyses of the south-eastern Urnfield culture pottery from the sites of Cinobaňa and Málinec (Poltár region, Slovakia). Praehistorische Zeitschrift. Berlin: WALTER DE GRUYTER GMBH, roč. 92, č. 1, s. 162-175. ISSN 0079-4848. doi:10.1515/pz-2017-0007. 2017. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. Impact of Subsistence on Medieval and Early Modern History Land Use in the Bohemian-Moravian Highlands. In EAA 2017, Maastricht, 30 August - 3 September 2017. 2017. Údaje o konferenci a odkaz na abstrakty info
 • TĚSNOHLÍDKOVÁ, Kateřina, Karel SLAVÍČEK, Petr ŽAŽA a Jana MAZÁČKOVÁ. Workshopy ke středověké a novověké keramice v Panské Lhotě v letech 2015 a 2016. Archaeologia historica. Masarykova univerzita, roč. 42, č. 1, s. 337-342. ISSN 0231-5823. 2017. URL info
 • MILCOVÁ, Marie a Petr ŽAŽA. Osídlení Zbýšovska od pravěku do 13. století. In Ozvěna. Občasník věnovaný nejnovějším aktualitám. Zbýšov: Město Zbýšov. s. 28-34. 2014. info
 • ŽAŽA, Petr. Páni z Holštejna a z Drahotuš. Aneb rod pánů beraních rohů a jejich spojitost se Zbýšovem. Zbýšov. s. 53-55. Ozvěna. 2014. info

2019/10/27

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.