Zaměstnanci fakulty

prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

vedoucí katedry – Katedra filozofie


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.114
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4308
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Funkce na pracovišti
 • 2005– profesor
 • 2006–2014 děkan
 • 2001–2006 proděkan pro DS a IT
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2005: jmenování profesorem
 • 1997: doc., "Hledání času, místa, smyslu"
 • 1992: CSc., "Člověk a vesmír nebo filosofie a kosmologie?"
 • 1984: PhDr. filosofie
Přehled zaměstnání
 • 1984: FF MU
 • 1982-1984: studijní pobyt ÚML VUT
Pedagogická činnost
 • Povinné i výběrové kurzy v oborech ontologie a epistemologie v bakalářském a navazujícím magisterském stupni.
 • Podíl na společném kurzu s Ústavem konstruování FSI VUT.
Akademické stáže
 • 2000: Maison des sciences de l'homme, Paris
 • 1999: Université de Bourgogne, Dijon
 • 1995: Maison des sciences de l'homme, Paris
 • 1992: Institute d'astrophysique, Liege
 • 1992: Université libre, Brusel
 • 1991: Université de Bourgogne, Dijon
Universitní aktivity
 • člen Rady pro informační technologie MU
 • člen Rady pro vnitřní hodnocení MU
 • člen Vědecké rady FF MU
 • Jednota filosofická
 • redakční rada Pro-Filu
 • redakční rada Universitas do r. 2006
Mimouniversitní aktivity
 • člen redakční rady Human Affairs
 • člen dozorčí rady Filosofického ústavu AV ČR do r. 2017
 • člen Vědecké rady FF UK 2012-2017
Vybrané publikace
 • KROB, Josef. Hráč Stanisław Lem – Inspirace fiktivní recenzí na neexistující publikaci. Pro-Fil. 2021, roč. 22, Special issue, s. 33-38. ISSN 1212-9097. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/pf21-3-2419. URL info
 • KROB, Josef. Georges Lemaître, Learning the Physics of Einstein with Georges Lemaître. Before the Big Bang Theory. Jan Govaerts and Jean-François Stoffel (eds.), Springer, 2019, 257 s. Pro-Fil. Masarykova univerzita, 2020, roč. 21, č. 1, s. 85-87. ISSN 1212-9097. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/pf20-1-2131. URL info
 • KROB, Josef. Roboti. Už po nás jdou. In Petr Jemelka, Slavomír Lesňák. 100 let R.U.R. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, s. 33-38. ISBN 978-80-210-9687-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-96882020. info
 • KROB, Josef. Sluha, nebo pán? In Humain 2020. 2020. popularizační přednáška o možnostech a hrozbách umělé inteligence a robotů info
 • KROB, Josef. Současnost starých otázek. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 61-69. ISSN 1803-7445. info
 • KROB, Josef. Co je to čas? Lekce z filozofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 125 s. Munice. ISBN 978-80-210-8834-4. info
 • KROB, Josef. Čas živých a neživých. 2014. Vyžádaná přednáška ma MFF UK info
 • KROB, Josef. Rádl, Fischer, Rieger k fyzikálním otázkám. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2012, roč. 60, č. 2, s. 177-185. ISSN 0015-1831. info
 • KROB, Josef. Ontology and Knowability of the World. News and Views. Yerevan - Athens - Berkeley - Vienna: International Academy of Philosophy, 2011, roč. 3, 1-2, s. 4-14. ISSN 1829-0930. info
 • KROB, Josef. Philosophical Questions and Specialist Knowledge. News and Views. Yerevan - Athens - Berkeley - Vienna: International Academy of Philosophy, 2010, roč. 2, č. 2, s. 45-51. ISSN 1829-0930. info
 • KROB, Josef. Anthropic principle. In Encyclopedia of Time : Science, Philosophy, Theology & Culture. 1. vyd. Los Angeles - London - Washington DC: SAGE, 2009, s. 19-22. 1. Time-Encyclopedias. I Birx, H. James. ISBN 978-1-4129-4164-8. info
 • KROB, Josef. Causality. In Encyclopedia of Time : Science, Philosophy, Theology & Culture. 1. vyd. Los Angeles - London - Washington DC: SAGE, 2009, 4 s. 1. Time-Encyclopedias. I Birx, H. James. ISBN 978-1-4129-4164-8. info
 • KROB, Josef. Epistemology. In Encyclopedia of Time : Science, Philosophy, Theology & Culture. 1. vyd. Los Angeles - London - Washington DC: SAGE, 2009, 5 s. 1. Time-Encyclopedias. I Birx, H. James. ISBN 978-1-4129-4164-8. info
 • KROB, Josef. Problems of Time. In Encyclopedia of Time : Science, Philosophy, Theology & Culture. 1. vyd. Los Angeles - London - Washington DC: SAGE, 2009, 8 s. 1. Time-Encyclopedias. I Birx, H. James. ISBN 978-1-4129-4164-8. info
 • KROB, Josef. Sci-fi jako skutečnost. In Realita a fikce. Bratislava: SAV Bratislava, UCM Trnava, 2009, s. 19-24. ISBN 978-80-970303-0-8. info
 • KROB, Josef. Filosofie a sci-fi literatura. In Dialog mezi filozofií a literaturou. 1. vyd. České Budějovice: FF JčU, 2007, s. 75-92, 17 s. ISBN 80-87082-00-1. info
 • ŠMAJS, Josef. Podstata evoluční gnoseologie. In Gnoseologie. Od tradičních otázek k evoluční gnoseologii. Brno: MU, 2006, 155 s. ISBN 80-210-3994-9. info
 • KROB, Josef. Deux types d'ontologie et leur perspective. In Pensée et science au XX siècle. Lausanne: L'Age de'Homme, 2006, s. 184-187. ISBN 2-8251-1879-6. info
 • KROB, Josef. Kant a kosmologie. In Kant redivivus. Průřezy dílem filosofa. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2004, s. 121-127, 6 s. ISBN 80-210-3384-3. info
 • KROB, Josef. Les mots et les images. Notes sur le role de l'imagination dans l'explication scientifique. In Cahiers Gaston Bachelard. Bachelard et l'écriture. 1. vyd. Diion: Université de Bourgogne, 2004, s. 249-252. ISBN 2-906645-47-8. info
 • KROB, Josef a Zdeňka JASTRZEMBSKÁ. Pozytywizm i nauki przyrodnicze w filozofii czeskiej. Prace Instytutu filosofii UMCS. Lublin: WUMC, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 101-114. ISSN 1732-6680. info
 • ŠMAJS, Josef a Josef KROB. Evoluční ontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 400 s. ISBN 80-210-3038-0. info
 • KROB, Josef. Les métamorphoses de l'ontologie. In Apres le postmodernisme, quelle philosophie? Brno - Paris: Univeristé Paris I, 2003, s. 24-35. ISBN 80-210-3080-1. info
 • KROB, Josef. Filosofie, evoluční ontologie a věda. In Filozofia: miunlé podoby - súčasné perspektívy. Bratislava: FF UK, 2003, s. 93-95. ISBN 80-969083-4-0. info
 • KROB, Josef. Filosofické otázky a speciální vědění. Teorie vědy. Praha: FÚ AV ČR, 2002, XI, č. 1, s. 57-61. ISSN 1210-0250. info
 • HORYNA, Břetislav. Pojetí teorie poznání v Schellingových Světavěcích. In Bratislavské přednášky. první. Brno: Vydavatelství MU, 2002, s. 103-141, 37 s. Spisy katedry filosofie FF MU. ISBN 80-210-2963-3. info
 • KROB, Josef. Otázka ontologie. In Bratislavské přednášky Katedry filosofie FF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 193-201. ISBN 80-210-2963-3. info
 • KROB, Josef. Otázka gnoseologie. In Bratislavské přednášky Katedry filosofie FF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 202-207. ISBN 80-210-2963-3. info
 • KROB, Josef. Hon na bycha a jiné vlastnosti času. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, roč. 2002, B49, s. 101-105. ISSN 0231-7664. info
 • KROB, Josef. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2002, 760 s. žádná edice. ISBN 80-7277-130-2. info
 • KROB, Josef. Odpovídám, tedy existuji. Pro-Fil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2001, roč. 2, č. 1, s. 1-5. ISSN 1212-9007. URL URL info
 • KROB, Josef. Z dějin ontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 56 s. Torzo. ISBN 80-210-2603-0. info
 • KROB, Josef. Od obrazu statického světa k pojetí dynamického vesmíru. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. B, Řada filosofická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2001, roč. 2001, B48, s. 75-81. ISSN 0231-7664. info
 • KROB, Josef. Proměny ontologie. In Filosofie po postmoderně. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 23-34. ISBN 80-210-2724-X. info
 • KROB, Josef. Je filosofie vědou? ProFil. Brno, 2001, roč. 2, č. 2, s. 1-3. ISSN 1212-9097. URL info
 • KROB, Josef. Změní nové kosmologie naše představy o čase a prostoru? Profil. Brno: KF FF MU, 2000, roč. 1, č. 1, s. 1-3. ISSN 1212-9097. URL info
 • KROB, Josef. Descartova fyzika a její kritika. Profil. Brno: KF FF MU, 2000, roč. 1, č. 2, s. 1-5. ISSN 1212-9097. URL info
 • KROB, Josef. Možné světy a (paralelní fyzikální) vesmíry - několik nesmělých námitek. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2000, roč. 48, č. 3, s. 512. ISSN 0015-1831. info
 • KROB, Josef. Ontologické základy poznatelnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: FF MU, 2000, roč. 47, B47, s. 107-112. ISSN 0231-7664. info
 • KROB, Josef. Další konec, tentokráte existencialismu. Profil. Brno: KF FF MU, 2000, roč. 1, č. 3, s. 3-4. ISSN 1212-9097. URL info
 • KROB, Josef. Ontologie a otázka poznatelnosti světa. Prométheus. Hradec Králové: ÚFSV PedF UHK, 2000, roč. 5, č. 16, s. 12-15. ISSN 1211-8400. info
 • KROB, Josef. Masarykova léčba skepse matematikou a současnost. In Tomáš Garigue Masaryk a věda. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2000, s. 119-124. info
 • KROB, Josef. Svět není, děje se. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2000, roč. 48, č. 5, s. 785. ISSN 0015-1831. info
 • KROB, Josef. Jacques Merleau-Ponty - Josef Krob. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2000, roč. 48, č. 6, s. 1027-1032. ISSN 00015-1831. info
 • KROB, Josef. Hledání času, místa, smyslu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 198 s. Spisy MU FF č. 323. ISBN 80-210-2049-0. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana, Petr HORÁK a Josef KROB. O francouzské filosofii. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 142 s. ISBN 80-210-2039-3. info
 • KROB, Josef. Skepticismus a redukcionismus v současné vědě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999, roč. 46, B 46, s. 33-39. ISSN 0231-7664. info
 • KROB, Josef. Image de Gaston Bachelard dans Internet. La petite mosaique des textes sur Bachelard d'Internet. Cahiers Gaston Bachelard. Dijon: Editions Universitaires de Dijon, 1999, roč. 2, č. 2, s. 109-113. ISSN 1292-2765. info
 • KROB, Josef. Je Internet téma pro filosofii? Filosofický časopis. Praha: AV ČR, 1998, roč. 46, č. 1, s. 59-66. ISSN 0015-1831. info
 • KROB, Josef. Rádlova Moderní věda a moderní věda. In České filosofické myšlení ve třicátých letech našeho století. Brno, 1989, s. 33-39. info
 • KROB, Josef. Chápeme správně prostor a čas? SPFFBU. Brno: UJEP, 1988, B35, s. 29-37, 8 s. info
 • KROB, Josef. Problémy matematizace společenských věd. SPFFBU. Brno: UJEP, 1987, B33. info
 • KROB, Josef. Horizonty vesmíru a poznatelnost. In Filozofie v dějinách a současnosti. Brno, 1986, s. 263-269. info
 • KROB, Josef. Některé metodologické otázky kosmologie. SPFFBU. Brno: UJEP, 1986, B33, s. 81-89. info

11. 4. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.