Zaměstnanci fakulty

Mgr. Iveta Jansová, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra mediálních studií a žurnalistiky


kancelář: 5.49
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6146
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Iveta Jansová, Ph.D., narozena 30. 12. 1988 v DK n/L
Pracoviště
 • Katedra mediálních studií a žurnalistiky
  Masarykova univerzita
  Žerotínovo nám. 2
  602 00
Funkce na pracovišti
 • Odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014 – 2018 - Filozofická fakulta UP v Olomouci, Katedra žurnalistiky, doktorské studium (prezenční forma); studijní obor: Mediální a kulturální studia
 • 2011 - 2013 - Filozofická fakulta UP v Olomouci, Katedra žurnalistiky, navazující magisterský studijní program N6107, studijní obor: Kulturální studia; získaný titul – magistr
 • 2008 – 2011 - Pedagogická fakulta univerzity Hradec Králové, studijní program: B7202 – Mediální a komunikační studia, studijní obor: Jazyková a literární kultura; získaný titul - bakalář
Přehled zaměstnání
 • 02/2014 - 2020 - výuka na Katedře mediálních studií a žurnalistiky, Univerzita Palackého
 • 07/2018 - 02/2019 - výzkumnice v týmu výzkumníků Katedry mediálních studií a žurnalistiky MU
 • 09/2018 - 2021 - lektorka na Katedře divadelních a filmových studií, UP
 • 02/2019 - 2023 - editorka v odborném časopise Mediální studia
 • 06/2019 - současnost - odborná asistentka, Katedra mediálních studií a žurnalistiky, MU
 • 01/2021 - současnost - zmocněnkyně pro internacionalizaci, Katedra mediálních studií a žurnalistiky, MU
 • 01/2022 - současnost - zástupkyně vedoucí katedry, Katedra mediálních studií a žurnalistiky, MU
Pedagogická činnost
 • Vedené kurzy (UP) - Kulturální studia 1, 2 (Mgr.), Teorie publika (Mgr.), Hlasová výchova (Bc.), Fanouškvoská studia (Mgr.), Feministická kritika (Mgr.), Televizní publika (Bc.), Ideologické normativy mediální reprezentace (Bc.), Televizní fandomy (Bc.)
 • Vedené/učené kurzy (MU) - Fanouškovská publika fikčních obsahů (Mgr.), Mediální reprezentace marginalizovaných identit (+ nově jeho anglická verze - Bc.), Základy profesionálního projevu (Bc.), Mediální a komunikační studia (Bc.), Média a populární kultura (Bc.), Mediální projekt (Mgr.), Výzkumný projekt (Mgr.), Female heroines in the media representation (Mgr.), The Mediated Politics of Everyday Life (Bc.), Média a kultura (Mgr.)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Oblasti vědeckého zájmu - výzkum publika, fanouškovská studia, kulturální studia, televizní studia
 • Členka týmu projektu TL01000306 - Výzkum dopadu stávající legislativy a strategie Evropské komise pro jednotný digitální trh (DSM) na český audiovizuální průmysl: evaluace (autorsko)právního systému a příprava kulturní politiky v rámci DSM, 2018-2021
 • Členka týmu projektu GA18-19278S - Praxe a morální politika kopírování a stahování v České republice: Publika, autoři, producenti a distributoři, 2018-2020
 • Členka týmu projektu: Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape (101004811), 2021-2024
 • Členka týmu projektu GA22-30563S - Re-konceptualizace role českých veřejnoprávních médií: očekávání, výzvy a příležitosti, 2022-2024.
 • Členka týmu projektu GF23-06433K – Emoce v politické žurnalistice: pohled napříč zeměmi, 2023-2026
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2023: 1 týden - Multinational Institute of American Studies's alumni workshop in Florence (NYU, Florence, Itálie)
 • 2023: 1 týden - výukový pobyt (Erasmus+) na University of Rijeka, Chorvatsko
 • 2022: 6 týdnů - Multinational Institute of American Studies's (MIAS) Summer Institute on U.S. Culture and Values (New York University)
 • 2020: 2 měsíční výzkumný pobyt na Univerzitě v Grazu (pobyt zaměřený na publikační činnost)
 • 2017: 1 měsíc výzkumná stáž na Univerzitě v Grazu
 • 11. 3. 2019 – 15. 3. 2019: University of Graz, Graz, AUT
  • Cesta se uskutečnila coby učitelská mobilita, která byla realizována formou tří přednáškovo-workshopových bloků s názvem The Role of Language in the Creativity of Media Fans, bloky byly uskutečněny v rozmezí pracovního týdne 11. - 15. 3. 2019. Bloky jsou součástí celosemestrálního cyklu s názvem Media and Transformations of Communication in Slavic Cultures. Výuka proběhla pod záštitou University of Graz, Department for Slavic Studies, koordinátorkou a iniciátorkou návštěvy byla pak Mag. Dijana Simić.
Univerzitní aktivity
 • Katederní grémium
 • Vedení internacionalizace na katedře
 • Zástupkyně vedoucí katedry
Mimouniverzitní aktivity
 • 2011 - 2013 - studium nového (zatím neakreditovaného) oboru - "Hlasově mluvní pedagogika"; nabytá hodnost – lektorka kultivované mluvy
 • 2012 - 2021- redaktorka online časopisu 25fps (sekce TV)
 • 2013 – 2018 - redaktorka online časopisu Feministický magazín online (FEMAG)
 • 01/2014 - současnost- vedoucí televizní sekce online časopisu 25fps
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2018 - Cena děkana za nejlepší pedagogický výkon (UP)
Vybrané publikace
 • KOUTS-KLEMM, Ragne, Lilia RAYCHEVA, Iveta JANSOVÁ, Neli VELINOVA a Mart OTS. Assessing Media Usage Research from the Perspective of Access, Trust and News Consumption. In Epp Lauk, Marín Oller Alonso & Halliki Harro-Loit. Monitoring Mediascapes A Premise of Wisdom-Based EU Media Governance. Tartu: University of Tartu, 2024, s. 135-161, 28 s. Mediadelcom. ISBN 978-9916-27-459-0. info
 • SMEJKAL, Klára a Iveta JANSOVÁ. Conceptualizations and Constructions of Values, Identities, and Roles of Public Service Media Through the Lenses of the Czech PSM Journalists and Managers. In ECREA Journalism 2024. 2024. info
 • JANSOVÁ, Iveta a Charles Michael ELAVSKY. The Place of Convergent Audiences in the Small Industry Market. Television & New Media. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2023, roč. 24, č. 1, s. 19-36. ISSN 1527-4764. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/15274764211061323. Full text in the journal info
 • ZABLOUDILOVÁ, Táňa, Iveta JANSOVÁ a Jana JEDLIČKOVÁ. Realistický serial? Případy 1. Oddělení ukazují svět stárnoucího macho policajta, říkají odbornice. In A2larm. 2023. Odkaz na článek info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka, Iveta JANSOVÁ a Jan MOTAL. Journalistic Competencies and Self-regulation: The European Perspective. In 73rd Annual ICA Conference: Reclaiming Authenticity in Communication. 2023. Program of the conference info
 • JANSOVÁ, Iveta, Martina NOVOTNÁ, Klára SMEJKAL a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. 14th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2023. 2023. Web of the Conference info
 • JANSOVÁ, Iveta. Předmluva. In bell hooks. Feminismus je pro všechny: Politika vášně. 1. vyd. Olomouc: Broken Books, 2023, s. 9-14. ISBN 978-80-906307-3-4. Odkaz na knihu v nakladatelství info
 • JANSOVÁ, Iveta. Where are the Lesbian Rom-Coms? Building Reparative Narratives Through Fan Creativity. Online. In Silvia Schultermandl, Jana Aresin, Si Sophie Pages Whybrew and Dijana Simic. Affective Worldmaking : Narrative Counterpublics of Gender and Sexuality. 1st. Bielefeld: transcript Verlag, 2022, s. 165-174. Gender Studies. ISBN 978-3-8376-6141-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/9783839461419-014. Link to the open access full-text (book). info
 • JANSOVÁ, Iveta. International lesbian fandom: between transformative and affirmative fan creativity. In 13th ACS International Crossroads in Cultural Studies Conference. 2022. info
 • ELAVSKY, Charles Michael a Iveta JANSOVÁ. When Things Get Real : (Re)Considering the Challenges to Cultural Industries Research. Cultural Studies – Critical Methodologies. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2021, roč. 21, č. 3, s. 225-236. ISSN 1532-7086. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/1532708621997579. článek (SAGE Journals) info
 • KARGER, Tomáš a Iveta JANSOVÁ. The six faces of ignorance in online piracy : How not knowing shapes the practices of media consumption. Economy and Society. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2021, roč. 50, č. 4, s. 666-685. ISSN 0308-5147. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/03085147.2021.1911119. URL info
 • JANSOVÁ, Iveta. Global Fandom (Jamboree Conversations Round Four: Iveta Jansová and Hattie Liew). henryjenkins.org: Henry Jenkins, 2021. Opening statement as a start of fourth round of Global Fandom Jamboree Conversations. info
 • JANSOVÁ, Iveta, Karolína ZÁLABÁKOVÁ, Adéla HRIVNÁKOVÁ, Jiří FIALA a Sára VALNOHOVÁ. Alenka v říši GIFů. Česká televize, 2021. Odkaz na produkční firmu vyrábějící pořad Odkaz na pořad vytvořený pro Českou televizi info
 • JANSOVÁ, Iveta a Jana JEDLIČKOVÁ. The Portrayal of Female Criminalists in a Contemporary Czech Crime Series: Non-diversity Clause. In MeCCSA Brighton 2020. 2020. webová stránka konference s programem příspěvku info
 • JANSOVÁ, Iveta. (Bez)mocní mediální fanoušci: Televizní seriál jako zdroj bojů o význam mezi fanoušky a producenty. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, 166 s. ISBN 978-80-244-5680-5. internetový obchod, kde je kniha ke koupi info
 • JANSOVÁ, Iveta. Czech Audiences in the Digital Age: Between Liberation and Surveillance. In Gesellschaft für Soziologie (GSU), Universität Graz, Austria. 2020. info
 • JANSOVÁ, Iveta. Czech Audiences Between the "Bad" and "Good" Viewing: A Qualitative Study of current Viewership. In 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference (CEECOM 2019). 2019. webová stránka konference info
 • JANSOVÁ, Iveta, Jakub MACEK, Alena MACKOVÁ a Štěpán ŽÁDNÍK. Analýza podmínek pohybu českých spotřebitelů mezi zdroji s legálně a nelegálně šířeným audiovizuálním obsahem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 18 s. ISBN 978-80-210-9358-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.10007.93600. info
 • JANSOVÁ, Iveta. Fan Activism: Between Transformative Fandom and "Ordinary Viewers". In Prague Media Point. 2019. webová stránka konference info
 • JANSOVÁ, Iveta a Jana JEDLIČKOVÁ. Ženské hrdinky a jejich zobrazování v českých televizních krimiseriálech. 1. vyd. Olomuc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 182 s. ISBN 978-80-244-5642-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/ff.19.24456423. info
 • FORET, Martin a Iveta JANSOVÁ. Populární kultura v kontextu nových médií a jejich užívání. 1. vyd. Olomouc: Palackého Univerzita, 2019, 164 s. ISBN 978-80-244-5688-1. internetový obchod, kde je kniha ke koupi info
 • JANSOVÁ, Iveta a Zdeněk ZÁHORA. Mediální mini teorie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2018. ISBN 978-80-244-5372-9. webová stránka výukových karet info
 • JANSOVÁ, Iveta. Fanouškovský jazyk jako exemplář fanouškovských aktivit s mocenským potenciálem. Mediální studia. Praha: Univerzita Karlova, 2017, roč. 10, č. 2, s. 167-187. ISSN 1801-9978. web s pdf článku info
 • JANSOVÁ, Iveta. Proměnlivost pojmu populární kultura v prostředí britských kulturálních studií i mimo ně. Mediální studia. Univerzita Karlova, 2016, roč. 9, č. 1, s. 50-67. ISSN 1801-9978. web s pdf článku info
 • JANSOVÁ, Iveta. Zobrazování ženských hrdinek v současných kriminálních seriálech (Specifické prostředí amerických mainstreamových policejních dramat). Art communication & popculture : časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, roč. 1, č. 1, s. 57-68. ISSN 1339-9284. info
 • JANSOVÁ, Iveta, Eva CHLUMSKÁ a Jana JEDLIČKOVÁ. Boření mýtů: K současné neheteronormativní televizní seriálové produkci. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2015. ISBN 978-80-244-4631-8. info

1. 12. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.