Zaměstnanci fakulty

doc. Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.

docent – Katedra informačních studií a knihovnictví


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.126
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7111
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Psychologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 5. 9. 2022
Datum ukončení řízení 18. 10. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Cognitive Processing of Spatial Information in Respect to Various Visualisation Methods and Individual Differences
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Mentioned papers were not published under free (open access) licence.
Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Obecná psychologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 11. 2022
Datum ukončení řízení 1. 11. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Cognitive Processing of Spatial Information in Respect to Various Visualisation Methods and Individual Differences
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Some of the papers were not published under free (open access) licence.
Oponenti habilitační práce Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. (Psychologický ústav AV ČR)
Prof. Benny Briesemeister (Freie Universität Berlin)
Prof. Dr. Arzu Çöltekin (Hochschule für Technik)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 10. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
Členové prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (Fakulta sociálních studií MU)
doc. PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Univ. prof. i. R. dipl. Ing. Dr. Wolfgang Kainz (Universität Wien)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 9. 10. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.