Zaměstnanci fakulty

Mgr. Marie Okáčová, Ph.D.

administrátorka – Centrum raně středověkých studií


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. K/125
Veveří 470/28
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5124
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., nar. 11. 12. 1981 v Opavě
Pracoviště
 • Centrum raně středověkých studií, Seminář dějin umění, Filozofická fakulta MU, Veveří 470/28, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • výzkumná asistentka; projektová manažerka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012: Ph.D. v oboru klasická filologie, FF MU; disertační práce: "Centones Vergiliani: intertextuální analýza pozdně antických centonárních epyllií s mytologickou tematikou"
 • 2006: Mgr. v oboru latinský jazyk a literatura, anglický jazyk a literatura, FF MU; diplomová práce: "Carmina figurata na konci antiky: Publilius Optatianus Porfyrius a jeho novátorská koncepce figurální poezie"
Přehled zaměstnání
 • od 2020: Centrum raně středověkých studií, Seminář dějin umění, Filozofická fakulta MU
  2017–2022: Centrum jazykového vzdělávání, Oddělení při Lékařské Fakultě MU (od 2019: členka řešitelského týmu projektu MUNI/G/1059/2018: Herbaria manuscripta Bohemiae et Moraviae usque ad annum 1500 – databáze rukopisných herbářů do roku 1500 jako platforma ke studiu humanitních i přírodovědných disciplín)
  2012–2016: Ústav klasických studií, Filozofická fakulta MU
  2007–2012: Centrum jazykového vzdělávání, Oddělení při Lékařské Fakultě MU
  2007–2011: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních při Ústavu klasických studií Filozofické fakulty MU
Pedagogická činnost
 • Lékařská latina
  Základy lékařské terminologie
  Latina pro němčináře
  Latina pro nelatináře
  Latina pro bohemisty a slavisty
  Latina pro studenty mediteránních studií
  Kurzorická četba: studijní soustředění
  Interpretační metody latinsky psané literatury
  Antická metrika
  Úvod do teorie literatury
  Vybrané kapitoly z římské literatury II
Vědeckovýzkumná činnost
 • minoritní formy pozdně antické poezie (carmina figurata, centones Vergiliani)
Akademické stáže
 • 2012: University of Tartu, Department of Classical Philology, Estonsko (1 týden)
  2006: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Seminar für Klassische Philologie, Německo (5 měsíců)
  2003: Università degli Studi di Napoli, Istituto Universitario Orientale, Itálie (3 měsíce)
  2002: The Queen’s University Bader International Study Centre, Herstmonceux Castle, Londýn, Anglie (4 měsíce)
Vybrané publikace
 • OKÁČOVÁ, Marie. Text, Image, and Music : Performative Aspects of Optatian´s Visual Poetry. Hermes. Zeitschrift für Klassische Philologie. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2023, roč. 151, č. 4, s. 449-466. ISSN 0018-0777. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.25162/Hermes-2023-0036. URL info
 • FOLETTI, Ivan a Marie OKÁČOVÁ. AVREA CONCISIS SVRGIT PICTVRA METALLIS: An Epistemological and Methodological Approximation of Early Christian (Inter)Textual Visuality. In A Second Gaze: Intertextuality and Transient Meaning in Roman Texts and Objects (Mainz, 13-14 November 2023). 2023. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Ausonius, Poslední legrace. Úvodní studie a komentář Martin C. Putna, překlad Martin C. Putna, Karel Šiktanc (za filologické spolupráce Květy Rubešové), Martin Bažil a Rudolf Neuhöfer. Praha: Hermann & synové 2019 (Poslední Římané), 309 s. ISBN 978-80-87054-61-1. Listy filologické. Praha: Kabinet pro klasická studia při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR, 2023, roč. 146, 1-2, s. 240-244. ISSN 0024-4457. info
 • FOLETTI, Ivan, Marie OKÁČOVÁ a Adrien PALLADINO. A Radical Turn? Reappropriation, Fragmentation, and Variety in the Postclassical World (3rd-8th Centuries). Convivium supplementum. Turnhout / Brno: Brepols / MU, 2022, 157 s. ISBN 978-80-280-0188-9. info
 • FOLETTI, Ivan a Marie OKÁČOVÁ. An Age of Fragmentation. Evidence from Late Antique Literary, Visual, and Material Cultures. Convivium. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Meditteranean. 2022, roč. 2022, Supplementum 10, s. 24-47. ISSN 2336-3452. URL info
 • FOLETTI, Ivan, Marie OKÁČOVÁ a Adrien PALLADINO. A Radical Turn? "Late Antique" Anxiety, Rupture, and Creative Continuity. Convivium. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Meditteranean. 2022, roč. 2022, Supplementum 10, s. 10-21. ISSN 2336-3452. URL info
 • OKÁČOVÁ, Marie. The Virgilian Cento Progne et Philomela (Anth. Lat. 13 R) : Towards a Solution for a Mythological Riddle. The Classical Quarterly. Cambridge: Cambridge University Press, 2021, roč. 71, č. 2, s. 856-865. ISSN 0009-8388. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1017/S0009838821000781. URL info
 • FOLETTI, Ivan a Marie OKÁČOVÁ. De diversis unum? Re-semantizing the Classical Past in Late Antique Literature and the Visual Arts. 2021. info
 • FOLETTI, Ivan, Marie OKÁČOVÁ a Adrien PALLADINO. A Radical Turn? Subversions, Conversions, and Mutations in the Post-classical World (3rd-8th c.). 2021. info
 • GACHALLOVÁ, Natália a Marie OKÁČOVÁ. Verba movent, exempla trahunt: Context-Based Learning in Medical Latin. In Language Centres at a Crossroads: Open Directions for New Generations of Learners. 2020. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Ovidiovská poetika ve vergiliovském stylu: Ozvěny Ovidiových Proměn v pozdněantických mytologických centonech z Vergilia. Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů. 2019, roč. 61, č. 1, s. 11-26. ISSN 1211-3379. URL info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Teaching Medical Latin for international students: challenges and solutions. In Second Cracow Language Teaching Staff Training Week. 2019. info
 • BAŽIL, Martin, Marie OKÁČOVÁ, Ivan PRCHLÍK a Petr KITZLER. Roma aurea MMXIX: Structures of Historical Narrative. 2019. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Innocent Author vs. Obscene Reader: The Echoes of Ovid´s Tristia 2 in Ausonius´ Apologetic Catalogue of Literary Predecessors. Eirene. Praha: Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, 2019, roč. 55, 1-2, s. 23-43. ISSN 0046-1628. URL info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Textus centonarius. Les centons virgiliens de l’Antiquité: approche textuelle et littéraire (Praha, 27.–29. 4. 2017). Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů. 2018, roč. 60, č. 1, s. 106-109. ISSN 1211-3379. URL info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Distant mores a carmine nostri: The Apologetic Use of a Catalogue of Literary Predecessors in Ovid and Ausonius. In Roma aeterna MMXVIII: The Afterlife of Ovid in the Culture of Central Europe. 2018. info
 • BAŽIL, Martin, Marie OKÁČOVÁ a Ivan PRCHLÍK. Roma aeterna MMXVIII: The Afterlife of Ovid in the Culture of Central Europe. 2018. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Michael Squire – Johannes Wienand (eds.), Morphogrammata / The Lettered Art of Optatian: Figuring Cultural Transformations in the Age of Constantine. Paderborn, Wilhelm Fink (Morphomata, 33) 2017, 548 pp. ISBN 978-3-7705-6127-8. Eirene. Studia Graeca et Latina. Praha: Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, 2018, roč. 54, 1-2, s. 288-293. ISSN 0046-1628. URL info
 • OKÁČOVÁ, Marie. De alieno nostrum: Aluzivní strategie v mytologických centonech z Vergilia. In Jarní přednáškový cyklus Jednoty klasických filologů. Praha. 2017. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. The Virgilian Cento Progne et Philomela (Anth. Lat. 13 R): Towards a Solution of a Mythological Riddle. In Textus centonarius. Les centons virgiliens de l’Antiquité: approche textuelle et littéraire. Praha. 2017. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Ut pictura poesis: Vizuální poezie (pozdní) antiky. In 25. ročník Letní školy klasických studií. Brno. 2017. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Ozvěny Ovidiových Proměn v narativní technice pozdně antických mytologických centonů z Vergilia. In Roma aurea MMXVII: Ovidiovské kontexty a inspirace. Praha. 2017. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Centones Vergiliani : Klasická poezie "pod kaleidoskopem". Vydání první. Praha: Koniasch Latin Press, 2016, 318 s. Laborinthus, sv. 4. ISBN 978-80-87773-38-3. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Sigrid Schottenius Cullhed, Proba the Prophet: The Christian Virgilian Cento of Faltonia Betitia Proba. Leiden – Boston, Brill (Mnemosyne Supplements, 378) 2015, 262 pp. ISBN 978-90-04-26472-4. Eirene. Studia Graeca et Latina. Praha: Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, 2016, roč. 52, 1-2, s. 532-537. ISSN 0046-1628. URL info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Gaius Valerius Flaccus (2015). Argonautica. Z latinského originálu přeložila, předmluvou, rejstříkem a bibliografií opatřila Irena Radová (408 stran, Antická knihovna, sv. 84). Praha: Arista, Baset. In Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 212-213. ISSN 1803-7402. Digitální knihovna FF MU info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Cento: a poetics of derivation. In International Conference Cyberspace. 2012. info
 • RADOVÁ, Irena a Marie OKÁČOVÁ. Laetae segetes III. 2012. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Centones Vergiliani: intertextuální analýza pozdně antických centonárních epyllií s mytologickou tematikou. In Moderní teorie v klasické filologii a filologii starých jazyků. 2011. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. (rec.) Elena Marečková-Štolcová et al. Latinitas medica. Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 909 s. Praha: Jednota klasických filologů, 2010. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Mythological epyllia written in the form of Virgilian centos: a model case of intertextuality. In International Conference on Classical and Byzantine Literature: Literary Crossroads. 2010. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Mythological epyllia written in the form of Virgilian centos: a model case of intertextuality. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15/2010, č. 2, s. 139-154. ISSN 1803-7402. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Ut imago poesis: a pastiche of Virgil and Ovid in the cento Narcissus. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14/2009, 1-2, s. 177-189. ISSN 1803-7402. info
 • LOUDOVÁ, Kateřina, Vanda DOSTÁLOVÁ a Marie OKÁČOVÁ. Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. 2008. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Centones: Recycled Art or the Embodiment of Absolute Intertextuality? In Radová Irena (ed.). Laetae segetes iterum. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 225-236. ISBN 978-80-210-4775-4. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. (rec.) Radová, Irena. Dobrodružství Argonautů : Řecko versus Řím. Praha: Koniasch Latin Press, 2004. 160 s. Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2007, LIV, č. 4, s. 325-26, 2 s. ISSN 0037-6973. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Publilius Optatianus Porfyrius: Characteristic Features of Late Ancient Figurative Poetics. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, LVI, N12, s. 57-71. ISSN 1211-6335. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. Centones: Recycled Art or the Embodiment of Absolute Intertextuality? In Laetae segetes iterum. 2007. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. The Aural-Visual "Symbiosis" in the Poetry of Publilius Optatianus Porfyrius (Towards the Disentanglement of the Mystery of Late Ancient Expansive Grid-Verse). In Nechutová, Jana — Radová, Irena (eds.). Laetae segetes. Griechische und lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 41-50. ISBN 80-210-4069-6. info
 • OKÁČOVÁ, Marie. The Aural-Visual 'Symbiosis' in the Poetry of Publilius Optatianus Porfyrius (Towards the Disentanglement of the Mystery of Late Ancient Expansive Grid-Verse). In Laetae segetes. 2005. info

26. 6. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.