Zaměstnanci fakulty

doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D.

docent – Katedra sociologie


kancelář: 3.64
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4967
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Sociologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 24. 5. 2018
Datum ukončení řízení 1. 6. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Uncivil groups and the regulation of public space
Důvod pro omezení zveřejnění práce: The habilitation thesis will be published as a book in an international publishing house.
Oponenti habilitační práce Prof. Yuri Albert Kyrill Kazepov, PhD (Fakulta sociálních věd, Vídeňská univerzita)
prof. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
Prof. Nina Peršak (Ústav pro etiku a kriminologii trestního práva; Právnická fakulta, Univerzita Ljubljana)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 4. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (Fakulta sociálních studií MU)
Členové prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (Filozofická fakulta MU)
doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D. (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze)
prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 4. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.