Zaměstnanci fakulty

Mgr. Matouš Mokrý

výzkumník I – Ústav religionistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Matouš Mokrý, narozen 8. srpna 1996 v Praze
Pracoviště
 • Ústav religionistiky
  Filosofická fakulta, Masarykova univerzita
  Arné Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • doktorand, Ústav religionistiky FF MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2022–dosud: doktorský studijní program i obor Religionistika (Ústav religionistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita)
 • 2019–2022: Mgr., studijní obor Egypt a Přední východ ve starověku, specializace asyriologie (Český egyptologický ústav, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova); diplomová práce: "Voces Magicae in Earlier Mesopotamian Incantation Tradition: Poetics, Function and Sitz im Leben" (ENG)
 • 2016–2019: Bc., studijní dvouobor Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku – Religionistika (Český egyptologický ústav a Ústav filosofie a religionistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova); bakalářská práce: "Krvavá zvířecí oběť v Left-Hand Path a satanském milieu: Případová studie autora N.A-A.218" (CZ)
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2019–2020: studentský odborný pracovník, Ústav srovnávací jazykovědy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova; „Analýza, popis a archivace souborných informací o vlastnostech předmětů kulturního dědictví a využití těchto informací v restaurátorské, konzervátorské a badatelské praxi“ – NAKI II DG16P02M022
 • 2018–2019: studentský odborný pracovník, Český egyptologický ústav, Filozofická fakulta, Karlova Univerzita; „Proměna egyptské společnosti v pozdní 5. dynastii dle dokladů z Džedkareova pyramidového komplexu“ – GA ČR 18-03708S
 • 2018–2022: pomocná vědecká síla, Český egyptologický ústav, Filozofická fakulta, Karlova Univerzita
Univerzitní aktivity
 • 2021–2022: člen organizačního týmu doktorandské konference "Transformations of Religions in Times of Crises: Spiritual Alienation and Rethinking of Ethics" (1.–3. 9. 2022, Pardubice)
 • 2020–2021: člen organizačního týmu doktorandské konference "Wellbeing, Harm, and Religion" (9.–11. 9. 2021, Brno)
 • 2018–dosud: člen badatelského sdružení Czech Metal Studies. 2017–dosud: člen redakční rady časopisu Sacra
Vybrané publikace
 • MOKRÝ, Matouš. Animal Sacrifice in the Left-Hand Path and the Negotiations of Antinomianism and Respectability. In The 9th Biennial Conference of the European Society for the Study of Western Esotericism : Western Esotericism and Practice, 26–28 June 2023, Malmö, Faculty of Culture and Society, Malmö University. 2023. URL info
 • MOKRÝ, Matouš. 70 let od narození runového mága a okultního teoretika Stephena E. Flowerse. In Dingir: Náboženský infoservis. DINGIR, s. r. o., 2023. URL info
 • MOKRÝ, Matouš. SatanCon 2023 : Protesty zevnitř i zvenčí. In Dingir: Náboženský infoservis. DINGIR, s. r. o., 2023. URL info
 • MOKRÝ, Matouš. Two Previously Unedited Early Dynastic Incantations from CUSAS 32 1, Presumably against Scorpions. Aula Orientalis. L’Institut Universitari del Pròxim Orient Antic, Universitat de Barcelona, 2023, roč. 41, č. 2, s. 269-277. ISSN 0212-5730. URL info
 • MOKRÝ, Matouš. Unholy Alliances : Preliminary Remarks on the Esoteric Interaction with Black Metal. In Metal and Religion, 7 – 8 September, 2022, Brno, Czech Republic. 2022. URL info
 • MOKRÝ, Matouš. Can Occult Books Be Still Powerful? Fine Editions and Strategies of Regaining Value of Esoteric Printed Publications. In 18th Annual Conference of the European Association for the Study of Religions, 30 August–3 September, 2021, Pisa, European Association for the Study of Religions. 2021. URL info
 • MOKRÝ, Matouš. Plánovaný teroristický útok v režii satanistické skupiny. In Dingir : Náboženský infoservis. DINGIR, s. r. o., 2020. URL info
 • MOKRÝ, Matouš. „Záblesk na severní obloze“ : Black metal coby vzpoura proti liberální společnosti v díle esoterika Sebastiána Jahiče. In Metal made in Česko(a)Slovensko : IV. česká odborná konference o metalu, 23. září, 2020, online, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita. 2020. URL info
 • MOKRÝ, Matouš. Hugh B. Urban : Magia Sexualis : Sex, magie a osvobození v moderním západním esoterismu, Malvern, Praha 2018 [recenze]. Dingir. Praha: DINGIR, s. r. o., 2019, roč. 22, č. 4, s. 143–144. ISSN 1212-1371. URL info
 • MOKRÝ, Matouš. „Romersk Katolsk svartmetall“ : Reverorum ib Malacht a římský katolicismus mezi transgresivním subkulturním kapitálem a esoterickou exotickou jinakostí. In Metal, okultura, umění, 6. června, 2019, Brno, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita. 2019. URL info
 • MOKRÝ, Matouš. Animal Sacrifice in Chaos-Gnosticism : Return to Tradition? In Consciously Illicit : Transgression in Western Esotericism, 6–7 June 2018, Brno, Faculty of Arts, Masaryk University. 2018. URL info
 • MOKRÝ, Matouš. Introvigne, M. (2016). Satanism : A Social History. Leiden: Brill, 668 s. ISBN: 978-90-04-24496-2 [recenze]. Sacra. Brno: Ústav religionistiky FF MUNI, 2017, roč. 15, č. 2, s. 117–120. ISSN 1214-5351. URL info
 • MOKRÝ, Matouš a Kennet GRANHOLM. Interview with Dr. Kennet Granholm. In Sacra. Brno: Ústav religionistiky FF MUNI, 2017, s. 102-109. ISSN 1214-5351. URL info

22. 10. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.