Zaměstnanci fakulty

Mgr. Jiří Němec, Ph.D.

odborný asistent – Historický ústav


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.415
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4908
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Born in Opava in 1975. Place of residence: Tišnov.
Department
 • Department of history (Historický ústav)
Employment - Position
 • Assistant Professor
Education and Academic Qualifications
 • 2000-2008: Masaryk university
 • 1998: University of Graz
 • 1993-1999: Silesian University in Opava
Employment
 • 2008-: Assistant Professor, FF MU
 • 2004-2009: Assistant Professor, University of Defence, Brno
 • 2003: Teacher, Higher vocational school (Veřejno-správní akademie), Brno
Teaching Activities
 • Modern history, Introduction to Study of History
Scientific and Research Activities
 • Politics of the past, Collective memory, Historical culture
 • Politics of identity in Central Europe in 20th century
 • Totalitarian ideokracies in 20th Century
Major Publications
 • NĚMEC, Jiří. Odcizené dějiny : Politika dějin a konstrukce říšské myšlenky v Protektorátu Čechy a Morava. Brno: Matice moravská, 2023, 489 s. ISBN 978-80-87709-33-7. info
 • NĚMEC, Jiří. Wilhelm Weinberger (1866–1932). In Hartmann, Martina; Marquard-Mois, Annette; Becker, Maximilian. Zwischen Vaterlandsliebe und Ausgrenzung : Die jüdischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Monumenta Germaniae Historica. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2023, s. 513-520. Studien zur Geschichte der Mittelalterforschung 2. ISBN 978-3-447-11975-7. info
 • NĚMEC, Jiří. V prostoru nedorozumění. Československá Akademická YMCA a její pokusy o veřejnou debatu o národnostním soužití. In Fenomén YMCA v českom a slovenskom priestore 20. storočia; 13. 11. 2023 Bratislava. 2023. URL info
 • NĚMEC, Jiří. Krize státu v protektorátních textech prezidentova tajemníka. In Doc. Emil Hácha (1872-1945) Pohnutý osud v pohnuté době. 2022. info
 • NĚMEC, Jiří. Recenze knihy Radky Šustrové "Zastřené počátky sociálního státu". Časopis Matice moravské. Brno: Matice Moravská, 2022, roč. 141, č. 1, s. 180-186. ISSN 0323-052X. info
 • NĚMEC, Jiří. Die Reinhard-Heydrich-Stiftung in Prag : Ein Kriegseinsatz der Geschichtswissenschaft im Protektorat Böhmen und Mähren? In Mentzel-Reuters, A.; Hartmann, M.; Baumeister, M. Das Reichsinstitut für ältere deutsche Geschichtskunde 1939 bis 1945 - "ein Kriegsbeitrag der Geisteswissenschaften"? 1st. Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, 2021, s. 113-133. Studien zur Geschichte der Mittelalterforschung (Sv. 1). ISBN 978-3-447-11631-2. info
 • NĚMEC, Jiří. Re-education as Ethnocide : Beyond the Nazi Concept of “Umvolkung”. UR Journal of Humanities and Social Sciences. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021, roč. 19, č. 2, s. 132-143. ISSN 2543-8379. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15584/johass.2021.2.7. URL info
 • NĚMEC, Jiří. Na počátku byl "šok zkušenosti" : K pojetí totalitarismu Hannah Arendtové. In Vlček, Radomír a kol. Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a kulturních dějinách = Oppresion, Despotism and Totalitarianism in Culture and Cultural History. Praha: Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., 2021, s. 48-69. ISBN 978-80-908367-0-9. URL URL info
 • NĚMEC, Jiří. Proměny pojetí totalitarismu v myšlení Hannah Arendtové v kontextu dějin idejí. In Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a kulturních dějinách = Oppresion, Despotism and Totalitarianism in Culture and Cultural History. 2021. info
 • NĚMEC, Jiří. Přednáška: Zcizené dějiny. O politice dějin a ideologii říšské myšlenky v Protektorátu Čechy a Morava. In Doktorandské kolokvium Historie (Univerzita Pardubice, FF, Ústav historických věd). 2021. info
 • NĚMEC, Jiří. Erstauen über wissenschaftliche Erblindung : Hruzas Expeditionen in die Geschichte des 20. Jahrhunderts. In Elbel, Petr; Kaar, Alexandra; Němec, Jiří; Wihoda, Martin. Historiker zwischen den Zeiten : Festschrift für Karel Hruza zum 60. Geburtstag. 1. vyd. Wien: Böhlau, 2021, s. 17-28. ISBN 978-3-205-21350-5. info
 • NĚMEC, Jiří. Protektorátní přestavba. Dějiny a současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2021, roč. 43, č. 10, s. 45. ISSN 0418-5129. info
 • NĚMEC, Jiří. Nad edicí korespondence Hannah Arendtové a Gerschoma Scholema (Oikomyenh 2020). Časopis matice moravské. Matice moravská, 2021, roč. 140, č. 1, s. 203-206. ISSN 0323-052X. info
 • NĚMEC, Jiří. Josef Válka a Masarkova univerzita. 2021. Program workshopu Josef Válka a myšlení o dějinách info
 • NĚMEC, Jiří. Proč nestačí osobní fond? Biografický výzkum slavných i neznámých osobností v éře zániku privátního prostoru. In Prameny mlčí… naší vinou? Perspektivy výzkumu serielních pramenů v kontextu ochrany osobních údajů. 2021. Program workshopu Prameny mlčí...naší vinou? info
 • NĚMEC, Jiří. Recenze knihy Zdeňky Kokoškové, Jaroslava Pažouta a Moniky Sedlákové "Úřady oberlandrátů v systému okupační správy Protektorátu Čechy a Morava a jejich představitelé". Časopis Matice moravské. Brno: Matice Moravská, 2021, roč. 140, č. 2, s. 452-453. ISSN 0323-052X. info
 • NĚMEC, Jiří. Kolektivní paměť města : Olomoucká oslava domnělého vítězství v bitvě nad Mongoly. In Knoz, Tomáš; Lach, Jiří; Borovský,Tomáš. Kultura ve středoevropských dějinách : Rozprava mezi humanitními obory. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020, s. 378-397. Obraz / Komunikace / Jednání. ISBN 978-80-7422-775-2. URL info
 • NĚMEC, Jiří. Der Mährische Ausgleich von 1905. Ein Muster zur Lösung der multiethnischen Ordnung der Gesellschaft? In Bendel, Rainer. "Ausgleich" als Basis für Verständigung und Versöhnung : Zum Beitrag der Historiker für eine integrative Erinnerungskultur. Berlin: LIT Verlag, 2020, s. 19-32. ISBN 978-3-643-14694-6. info
 • NĚMEC, Jiří. Primisliden ex officio. K jednomu jazykovému aspektu politiky dějin v Protektorátu Čechy a Morava. In Chocholáč, Bronislav; Malíř, Jiří; Reitinger, Lukáš; Wihoda, Martin. Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2020, s. 875-892. ISBN 978-80-87709-28-3. info
 • NĚMEC, Jiří. Kommentierte Dokumentenedition eines Rundfunkvortrags des Historikers Hans Joachim Beyer 1942 In Prag. Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Oldenbourg, 2020, roč. 60, č. 2, s. 220-236. ISSN 0523-8587. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18447/BoZ-2020-8470. URL Odkaz na domovskou stránku časopisu Bohemia. info
 • NĚMEC, Jiří. Taras (von) Borodajkewycz (1902-1984). Zwischen Katholizismus und Nationalsozialismus: Der Versuch, das Unvereinbare zu verbinden. In Hruza, Karel. Österreichische Historiker. Lebensläufe und Karrieren 1900-1945. Band 3. Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 2019, s. 527-605. Sv.3. ISBN 978-3-205-20801-3. info
 • NĚMEC, Jiří. O politice dějin. In Chocholáč, Bronislav. Vědec, pěvec, sportovec. Přátelé Jiřímu Malířovi k sedmdesátinám. první. Brno: Matice moravská, 2019, s. 45-50. info
 • NĚMEC, Jiří. Recenze německého doplněného překladu knihy Františka Steinera "Fußball unter gelbem Stern. Die Liga im Ghetto Theresienstadt 1943-1944". Časopis Matice moravské. Brno: Matice Moravská, 2019, roč. 138, č. 2019, s. 204-205. ISSN 0323-052X. info
 • NĚMEC, Jiří. Noví Němci : šlechtění nacionálněsocialistického člověka pro budoucnost. In Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří; Nečasová, Denisa. Svůdnost sociálního experimentu : nový člověk 20. století. první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 93-108. ISBN 978-80-7422-606-9. info
 • NĚMEC, Jiří. Rezension des Buches von Ines Luft: Eduard Winter zwischen Gott, Kirche und Karriere. Leipzig 2016. Journal of East Central European Studies. Marburg: Herder-Institut, 2018, roč. 67 (2018), č. 2, s. 293-296. ISSN 0948-8294. URL info
 • NĚMEC, Jiří. Tomáš G. Masaryk a politika historie v meziválečné Republice československé. In 1918: TGM a nové úkoly české vědy a filozofie. 15. 11. 2018, Brno. 2018. URL info
 • NĚMEC, Jiří. Rudolf Schreiber a proměny archivní struktur v prvních letech nacistické okupace. In Kravar, Zdeněk; Poloncarz, Marek; Řeháček, Karel. Německá okupační správa v letech 1938-1945. první. Praha: Česká archivní společnost, 2018, s. 32-43. ISBN 978-80-88223-03-0. info
 • NĚMEC, Jiří. Das Bild des Mittelalters in den tschechischen und deutschen Erinnerungskulturen Böhmens, Mährens und Schlesiens. Eine Stichprobe aus den österreichischen und tschechischen Lehrbüchern für Geschichte. In Görich, Knut; Wihoda, Martin. Friedrich Brabarossa in den Nationalgeschichten Deutschlands und Ostmitteleuropas (19.-20. Jh.). Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 2017, s. 63-103. ISBN 978-3-412-50454-0. info
 • NĚMEC, Jiří. Generationen und Generationswechsel in der deutschböhmischen und sudetendeutschen Wissenschaft der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In Fasora, Lukáš; Hiebl, Ewald; Popelka, Petr. Generationen in der Geschichte des langen 20. Jahrhunderts-methodisch-theoretische Reflexionen. Wien: LIT Verlag, 2017, s. 137-150. ISBN 978-3-643-50750-1. info
 • NĚMEC, Jiří. Kurt Oberdorffer. In Fahlbusch, Michael; Haar, Ingo; Pinwinkler, Alexander. Handbuch der völkischen Wissenschaften. Band 1: Biographien. Berlin: Walter de Gruyter GmbH, 2017, s. 541-546. ISBN 978-3-11-043891-8. info
 • NĚMEC, Jiří. Umvolkung. In Fahlbusch, Michael; Haar, Ingo; Pinwinkler, Alexander. Handbuch der völkischen Wissenschaften. Band 2: Akteure, Netzwerke, Forschungsprogramme. Berlin: Walter de Gruyter GmbH, 2017, s. 1158-1164. ISBN 978-3-11-043891-8. info
 • NĚMEC, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : Zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 379 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 475. ISBN 978-80-210-8808-5. Digitální knihovna FF MU info
 • NĚMEC, Jiří a Michaela ANTONÍN MALANÍKOVÁ. Paměť města. Významné momenty z dějin měst ve světle písemných a obrazových pramenů. 2017. URL info
 • NĚMEC, Jiří. Rudolf Schreiber a proměny archivní struktury v prvních letech nacistické okupace. In 17. celostátní archivní konference. 2017. info
 • NĚMEC, Jiří. Noví Němci. Nacionálně socialistická převýchova člověka pro budoucnost. In Svůdnost sociálního experimentu. Nový člověk ve 20. století. 2017. URL info
 • NĚMEC, Jiří. Kamil Krofta and Czechoslovak Identity among Czechs, Slovaks and Germans and Others. In Vít, Michal; Baran, Magdalena M. Transregional versus national perspectives on contemporary Central European history. Studies on the building of nation-states and their cooperation in the 20th and 21st century. první. 2017: Ibidem Press, 2017, s. 161-173. ISBN 978-3-8382-1115-2. info
 • NĚMEC, Jiří. Theoretical aspect of collective national identity and nationalism. In Stereotypes and Nation´s Images in Central Europe.University of Pécs, Hungary. 2016. info
 • NĚMEC, Jiří. Nationale Identität als ein politisches Projekt? Entstehung der kollektiven Identitäten in Mitteleuropa im 20. Jahrhundert im Vergleich. In Stereotypes and Nation´s Images in Central Europe.University of Pécs, Hungary. 2016. info
 • NĚMEC, Jiří. Kamil Krofta and Czechoslovak Identity among Czechs, Slovaks, Germans and Others. In International conference Brno "National Identities in Central Europe in the Light of Changing European Geopolitics 1918-1948". 2015. URL info
 • NĚMEC, Jiří. War die Josephinismus-Interpretation von Eduard Winter aus dem Jahre 1943 eine nationalsozialistische Interpretation? In Fillafer, Franz Leander , Wallnig, Thomas. Josephinismus zwischen den Regimen. Eduard Winter, Fritz Valjavec und die zentraeuropäischen Historiographien im 20. Jahrhundert. Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag, 2015, s. 102-140. Schriftenreihe der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhundert. Band 17. ISBN 978-3-205-79569-8. info
 • NĚMEC, Jiří. Pokus o konstrukci obrazu "sudetoněmeckého" válečného hrdiny z dějin první světové války? K činnosti Sudetoněmeckého ústavu pro zemský a národnostní výzkum v Liberci v letech 1940-1945. In Zemanová, Marcela; Zeman, Václav. První světová válka a role Němců v českých zemích. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, 2015, s. 234-250. ISBN 978-80-7414-991-7. info
 • NĚMEC, Jiří. Druhá světová válka. In Dvořák, Jan. Moderní dějiny pro střední školy : učebnice. Světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 21. století. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Didaktis, 2014, s. 72-95. ISBN 978-80-7358-223-4. info
 • NĚMEC, Jiří. K. Hruza: Österreichische Historiker. Band 2. Časopis matice moravské. Matice moravská, 2014, roč. 133, č. 2, s. 447-450. ISSN 0323-052X. info
 • NĚMEC, Jiří. D. Nečasová, Buduj vlast, posílíš mír! Ženské hnutí v českých zemích 1945-1955. Časopis matice moravské. Matice moravská, 2013, roč. 132, č. 1, s. 254-257. ISSN 0323-052X. info
 • NĚMEC, Jiří. J. Křesťan, Zdeněk Nějedlý. Politik a vědec v osamění. Časopis matice moravské. Matice moravská, 2013, roč. 132, č. 2, s. 536-539. ISSN 0323-052X. info
 • NĚMEC, Jiří. Věda a politika v okupovaných českých zemích v letech 1938/39-1945.Institucionální analýza. In Přednáška na Univerzitě Mateje Bela v Banské Bystrici. 2012. info
 • NĚMEC, Jiří. Výchova a vzdělávání v nacionálně socialistickém Německu a její aplikace v okupovaných zemích se zaměřením na Protektorát Čechy a Morava. In Letní škola Ústavu historických věd Slezské univerzity "Školství, výchova a vzdělávání v 19. a 20. století (ve středoevropské perspektivě). 2012. Program letní školy. info
 • NĚMEC, Jiří. J. Hoffmannová, Institucionální zázemí humanitních a sociálních věd v českých zemích v letech 1848-1952. Časopis matice moravské. Matice moravská, 2012, roč. 131, č. 1, s. 152-154. ISSN 0323-052X. info
 • NĚMEC, Jiří. O pařížské mírové konferenci, hledání nového mezinárodního řádu a o výsledném "kompromisu". In Veřejná přednáška v rámci cyklu Válka v muzeu (Městské muzeum Moravského Krumlova). 2011. info
 • NĚMEC, Jiří. Trianonské trauma a revizionismus meziválečného Maďarska. Praha: CEP - Centrum pro ekonomii a politiku, 2010, s. 53-67. ISBN 978-80-86547-92-3. info
 • NĚMEC, Jiří. M. Foucault: Zrození Biopolitiky. Kurz na College de France. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, roč. 16/2010, č. 1, s. 196-198. ISSN 1804-1612. info

2018/05/16

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.