Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.

docentka – Ústav českého jazyka


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. D/D.311
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3069
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor řízení Český jazyk
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 6. 2006
Datum ukončení řízení 30. 11. 2006
Habilitační práce (veřejná část) Současná soukromá korespondence. Korpusové zpracování a lingvistické využití
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. František Čermák, DrSc. (Filozofická fakulta UK Praha)
prof. Dr. phil. PhDr. Marek Nekula (Univerzita Řezno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 9. 2006
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK)
PhDr. Světla Čmejrková, DrSc. (Ústav pro jazyk český AV ČR Praha)
doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc. (Filozofická fakulta UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 19. 10. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.