Zaměstnanci fakulty

prof. PhDr. Milan Pol, CSc.

profesor – Ústav pedagogických věd


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.411
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6135
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Osobní data
 • Rok a místo narození: 1961 ve Velkém Meziříčí
Pracoviště
 • Filozofická fakulta MU
 • A. Nováka 1
 • 602 00 Brno
 • tel.: 549491501;
 • www.phil.muni.cz; www.phil.muni.cz/wupv
 • e-mail: pol@phil.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • profesor Ústavu pedagogických věd FF MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008-09
  Masarykova univerzita, jmenovací řízení
 • 2000
  Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  habilitace, obor Pedagogika
 • 1989-1993
  Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
  interní aspirantura, obor Pedagogika
 • 1983-1988
  Filozofická fakulta UJEP v Brně
  Pedagogika - ruský jazyk a literatura (diplom s vyznamenáním - PhDr.)
 • 1976-1980
  Gymnázium Velké Meziříčí
Přehled zaměstnání
 • duben 2009 - dosud
  profesor, Ústav pedagogických věd FF MU, Brno
 • květen 2000 - březen 2009
  docent, Ústav pedagogických věd FF MU, Brno
 • říjen 1992 - srpen 1999
  odborný asistent, Ústav pedagogických věd FF MU, Brno
 • červenec - září 1989
  asistent, katedra pedagogiky FF UJEP, Brno
 • září 1988 - červen 1989
  studijní pobyt, katedra pedagogiky FF UJEP, Brno
 • prosinec 1980 - srpen 1983
  dělník, Kablo Velké Meziříčí
Pedagogická činnost
 • Obecná pedagogika (přednášky a semináře)
 • Pedagogické teorie (přednášky a semináře)
 • Alternativní pedagogika (přednášky a semináře)
 • Řízení vzdělávacích institucí (přednášky a semináře)
 • Pedagogická evaluace (přednášky a semináře)
 • Vzdělávací politika (přednášky a semináře)
 • Vedení disertačních, diplomových, bakalářských a závěrečných prací
 • Předseda komise pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky oborů Pedagogika, Sociální pedagogika a poradenství, Ústav pedagogických věd FF MU, Brno
 • Předseda oborové rady doktorského studia oboru Pedagogika, Ústav pedagogických věd FF MU, Brno
 • Člen komise pro doktorské státní závěrečné zkoušky oboru Pedagogika, PedF MU, Brno
 • Člen komise pro doktorské státní závěrečné zkoušky oboru Sociologie, FSS MU, Brno
 • Oponent dizertačních a habilitačních prací v ČR i zahraničí; člen a předseda habilitačních komisí
 • Garant specializačního studia Studium vedoucích pedagogických pracovníků (CŽV), Ústav pedagogických věd FF MU, Brno
Vědeckovýzkumná činnost, vzdělávací a rozvojové projekty
 • Vědeckovýzkumná činnost
 • 2015-2019
  Koordinátor české účasti v projektu "European Doctorate in Teacher Education" (Horizon 2020 - MSCA Marie Skłodowska-Curie Actions (Excellent Science)
 • 2013-2015
  Spoluřešitel projektu "Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace" (Grantová agentura Masarykovy univerzity)
 • 2010-2012
  Hlavní řešitel projektu "Procesy organizačního učení a jejich vedení ve škole" (GA ČR)
 • 2009-2012
  Hlavní řešitel projektu "Škola: výzkum vnitřních procesů a vnějších podmínek jejího fungování" (GA ČR)
 • 2007-2009
  Hlavní řešitel projektu "Ředitelé českých škol a jejich životní a profesní dráha" (GA ČR)
 • 2004-2008
  Spoluřešitel projektu "Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: principy, příležitosti a možnosti rozvoje" (MPSV ČR)
 • 2003-2006
  Hlavní řešitel projektu "Demokracie v české škole" (GA ČR)
 • 2004
  Člen týmu řešitelů výzkumného projektu "Vzdělávání poradců v České republice" (Národní vzdělávací fond ČR)
 • 2002-2005
  Garant postdoktorského projektu "Kultura školy a ICT" (řešitel Jiří Zounek) (GA ČR)
 • 2002-2003
  Člen týmu řešitelů "All-European Study on Policies and Practices in Education for Democratic Citizenship (EDC)" (Rada Evropy)
 • 2001-2004
  Garant postdoktorského projektu "Učitel a inovace" (řešitel Petr Novotný) (GA ČR)
 • 2001-2003
  Člen vedení týmu řešitelů projektu "Grantové nabídky a české školy" (Národní vzdělávací fond ČR)
 • 2000-2003
  Hlavní řešitel projektu "Kultura české školy a strategie jejího rozvoje" (GA ČR)
 • 1997-1998
  hlavní řešitel projektu "Spolupráce učitelů jako faktor rozvoje škol" (MŠMT ČR)
 • 1996-1997
  Hlavní řešitel projektu "Management of Czech Schools: With or Without Teachers Participation?" (Research Support Scheme, Central European Univrsity)
 • 1995-1997
  Hlavní řešitel projektu "K vnějším vztahům školy v demokratické společnosti" (GAČR)
 • 1994
  Dílčí řešitel projektu "Spolupráce školy se sociálními partnery (se zaměřením na problematiku rady školy)" (MŠMT ČR, RS 2/2 94)

  Vzdělávací a rozvojové projekty - české
 • 2014
  Soutěž studentských prací v pedagogických oborech – Cena Gustava Adolfa Lindnera (MUNI/FR/0470/2014)
 • 2012
  Řešitel projektu Inovace předmětu Pedagogická evaluace (FRVS/1495/2012)
 • 2007-2008
  Koordinátor týmu partnera projektu "Učitelé pro učitele" (nositel Pedagogické centrum Vysočina - ESF a rozpočet ČR)
 • 2007
  Dílčí řešitel v rámci projektu "Rozvoj dalšího vzdělávání a zkvalitnění učitelské způsobilosti u učitelů základních škol, středních škol i vysokých škol a inovace a příprava studijních programů" (řešitelka za FF MU dr. Radová), dílčí projekt "Rozvoj a inovace studia školského managementu na FF MU" (MŠMT ČR)
 • 2007
  Dílčí řešitel v rámci projektu "Kariérní růst akademických pracovníků Masarykovy univerzity jako prostředek kvalitativního posílení výzkumu a vzdělávání" (řešitel za FF MU prof. Zouhar) (MŠMT ČR)
 • 2007
  Dílčí řešitel v rámci projektu "Realizace strategie internacionalizace na Masarykově univerzitě" (řešitel za FF MU dr. Pavlík) (MŠMT ČR)
 • 2007
  Řešitel projektu "Inovace předmětu Řízení vzdělávacích institucí" (Fond rozvoje vysokých škol)
 • 2006
  Řešitel projektu "Inovace předmětu Doktorský seminář" (Fond rozvoje vysokých škol)
 • 2005
  Spoluřešitel transformačního a rozvojového projektu "E-learningová podpora specializačního studia Školský management" (řešitel: Jiří Zounek) (MŠMT ČR)
 • 2004
  Spoluřešitel projektu "Multimediální učebna pro studenty učitelství, psychologie a pedagogiky" (řešitel: Jiří Zounek) (Fond rozvoje vysokých škol)
 • 2004
  Řešitel projektu "Rozvoj doktorského studia Pedagogiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity" (Fond rozvoje vysokých škol)
 • 2004 - 2006
  Řešitel transformačního a rozvojového projektu "Tříleté navazující magisterské studium oboru Pedagogika"(MŠMT ČR)
 • 2006
  Spoluřešitel projektu "Management pro ředitele středních škol" (MŠMT ČR)

  Vzdělávací a rozvojové projekty - mezinárodní
 • 2019-2020
  Evropská unie: koordinátor české účasti v projektu Enhancing European teacher education through University schools (2018-1-DE01-KA203-004221)
 • 2017-2020
  Evropská unie: člen koordinačního týmu projektu Leading learning by networking. (2017-1-CZ01-KA201-035502)
 • 2013-2014
  Evropská unie: koordinátor české účasti v projektu Professional Learning through Reflection promoted by Feedback and Coaching (528356-LLP-2012-CH-COMENIUS-CM)
 • 2012-2016
  Evropská unie - koordinátor české účasti v projektu Master in Higher Education Management: Developing Leaders for Managing Educational Transformation (TEMPUS-1-2012-1-AM-TEMPUS-JPCR)
 • 2012-2015
  Evropská unie - koordinátor české účasti v projektu Developing leadership capacity for data-informed school improvement (526499-LLP-1-2012-SI-COMENIUS-)
 • 2010
  Evropská unie - koordinátor české účasti v projektu Facts, Figures and Research in Local Education Policy Making (LLP/0847/2010)
 • 2009
  Norské fondy - Hlavní řešitel Inovace programu vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníku v Brně/Bergenu (EEA 3/004/08/2)
 • 2008
  ESF/rozpočet Slovinska - přizvaný zahraniční expert v projektu "Evalvacija sistema vzgoje in izobraževanja z vidika nacionalnih kazalnikov razvoj" (Systém evaluace vzdělávání z hlediska národních ukazatelů rozvoje) Centrum pro vzdělávání vedoucích pracovníků, Lublaň, Slovinsko
 • 2006 - dosud
  Evropská unie/asijské země - člen sítě "Workplace learning" v rámci The ASIA-EUROPE Education and Research HUB for Life Long Learning
 • 2006 - 2008
  Evropská unie - koordinátor české účasti projektu Socrates Comenius 2.1. "Teachers' ICT Competences – a way to effective learning for children with hearing difficulties"
 • 2007
  Evropská unie - člen expertní skupiny DG EAC project on "Preparation of the 2008 Joint Report on the implementation of the Education and Training 2010 work programme"
 • 2005 - 2007
  Evropská unie - koordinátor české účasti v Tempus Joint European Project "raining Courses for Institutional Building: Center for Retraining for Teachers Working in Secondary Specialized Education Establishments in Uzbekistan"
 • 2005 - 2007
  Evropská unie - koordinátor české účasti v projektu Socrates Comenius 2.1. ECOLAB (Economy and Labour Market)"
 • 2004 - 2005
  Evropská unie - koordinátor české účasti v projektu Socrates Accompanying Measures "Bridges Across Boundaries: crossdisseminating quality development practices for schools in Southern & Eastern Europe"
 • 2003 - 2005
  Evropská unie - koordinátor české účasti v projektech Socrates Comenius 2.1. "ESDP (European School Development Project)"
 • 2003 - 2005
  Evropská unie - koordinátor české účasti v projektu Socrates Comenius 2.1. "ESIST (Evaluation Strategies for Improving School Leaders´ Training Programs – A European Perspective)"
 • 2003 - 2005
  Evropská unie - koordinátor české účasti v projektu Socrates Comenius 2.1. "PROFILE (Professional Investigation and Learning for Headmasters)"
 • 2003 - 2004
  Evropská unie - garant projektu "Projekt mobilit" (Leonardo da Vinci a Národní vzdělávací fond)
 • 2003 a 2005
  Evropská unie - hlavní organizátor a garant projektů ARION "Quality, School Leadership and School Autonomy"
 • 1999 - 2005
  Rada Evropy - expertní činnost - rozvoj škol a školství, výchova k demokratickému občanství
 • 2001 - 2002
  Člen monitorovací skupiny projektu "Twining sites of citizenship"
 • 1999 - 2001
  Člen expertního týmu projektu "Democratic change in Albania: school and community based initiatives"
 • 2000 - 2004
  Evropská unie - koordinátor české účasti v projektu Socrates Comenius 2.1. "BWO (Lehrerfortbildung: Berufswahlorientierung und Berufliche Integration von Jugendlichen)"
 • 2000 - 2001
  Evropská unie - člen řešitelského týmu v projektu Leonardo da Vinci "Distant education of educational and career counsellors"
 • 1997 - 1998
  Evropská unie - člen týmu řešitelů programu Phare, projekt "České vzdělání a Evropa"
 • 1996 - 1999
  Nizozemí, Slovensko - člen expertního týmu sekce "Školský management v projektu Škola Zmena"
Akademické stáže
 • listopad 2007
  University of London, Institute of Education, Velká Británie, 2 týdny - řízení a vedení škol
 • listopad 2006
  University of London, Institute of Education, Velká Británie, 2 týdny - řízení a vedení škol
 • říjen 2005
  Krajská rada pro vzdělávání dospělých, Neapol, Itálie, 2 týdny - škola a vzdělávání dospělých
 • květen 2002
  Murcia Education Autority, Murcia, Španělsko, 2 týdny - řízení kvality
 • leden - únor 1998
  Management Development Centre, Institute of Education, University of London, Velká Británie, 2 měsíce - řízení změny
 • březen 1997
  Scuola Media A. Mazzoni, Spoleto, Itálie, 2 týdny - Škola a sociální participace
 • září - říjen 1996
  Faculteit der Pedagogische en Onderwijskundige Wetenaschappen, Universiteit van Amsterdam, Nizozemí, 2 měsíce - řízení ve vzdělávání
 • duben 1996
  Vrije Pedagogische Akademie, Zeist, Nizozemí, 1 měsíc - řízení změny
 • leden - únor 1995
  Management Development Centre, Institute of Education, University of London, Velká Británie, 2 měsíce - řízení vnějších vztahů škol
 • duben 1994
  European School of Educational Management, Department of Educational Studies, Oxford University, Velká Británie, 2 týdny - školský management
 • 1992 - 1993
  The Centre for Social Development, East Grinstead, West Sussex, Velká Británie, 11 měsíců - sociální a organizační rozvoj
 • 1991 - 1992
  Vrije Pedagogische Akademie, Zeist, Nizozemí, 6 měsíců - alternativní školství
Universitní aktivity
 • 2014-2022
  děkan FF MU
 • 2012-2014
  proděkan pro vědu a doktorské studium na FF MU
 • 2007-2008; 2010-2011
  proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů na FF MU
 • 2000-2014
  vedoucí Ústavu pedagogických věd FF MU
 • 2006-2008
  zástupce FF MU v Radě vysokých škol
 • 2014-dosud
  člen Vědecké rady MU
 • 2006-dosud
  člen Vědecké rady FF MU
 • 2009-dosud
  člen Vědecké rady PedF MU
 • 2006-2014
  člen Komise pro vědu FF MU
 • 2006-2009
  člen Disciplinární komise FF MU
 • 2008-dosud
  předseda redakční rady Studia paedagogica
 • 2000-2008
  člen redakční rady Sborníku prací FF BU, řada pedagogická
Mimouniversitní aktivity
 • 2017-2020
  Člen poradního orgánu Rady pro výzkum, vývoj a inovace pro oblast společenských a humanitních věd
 • 2015-2019
  Člen Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Pardubice
 • 2015-dosud
  Člen Vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • 2013-2014
  Předseda panelu 407 - Psychologie, pedagogika; Grantová agentura České republiky
 • 2012-dosud
  Člen Dozorčí rady Psychologického ústavu AV ČR
 • 2011-2012
  Místopředseda panelu 407 - Psychologie, pedagogika; Grantová agentura České republiky
 • 2011-2014
  Člen Vědecké rady Univerzity Matěje Bela v Banské Bystrici
 • 2010-2016
  Člen Akreditační komise vlády SR
 • 1999-2010
  Člen Pracovní skupiny pro psychologii, pedagogiku a kinantropologii při Akreditační komisi vlády ČR
 • 2002-2008
  Člen Vědecké rady PdF UK Praha
 • 2006-2019
  Člen Vědecké rady Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
 • 2001, 2003
  Člen panelu Národní priority výzkumu a rozvoje (Technologické centrum AV ČR)
 • 2015-dosud
  Člen oborové rady doktorského studia, program Pedagogika, FHS UTB ve Zlíně
 • 2005-dosud
  Člen oborové rady doktorského studia, program Pedagogika, FF UK Praha
 • 2011-2015
  Člen oborové rady doktorského studia, program Pedagogika, PedF UP, Olomouc
 • 2006-2015
  Člen oborové rady pro doktorské státní závěrečné zkoušky programu Specializace v pedagogice, PřF UP, Olomouc
 • 2006-2008
  Člen rady Institutu pedagogicko-psychologického poradenství Praha
 • 2007
  Hodnotitel programu Socrates Comenius (ČR) za období 2000-2006
 • 2007
  Člen atestační komise Psychologického ústavu AV ČR
 • 2005-dosud
  Hodnotitel projektů MŠMT ČR/ESF ČR
 • 2004-2019
  Zahraniční korespondent časopisu Pedagogické rozhľady (Banská Bystrica, Slovensko)
 • 2001-dosud
  Evaluátor projektů Socrates (NA Praha)
 • 2000-2003
  Člen evaluační skupiny projektu Leonardo da Vinci II "European competence in care and nursing"
 • 2000-dosud
  Oponent výzkumných projektů GAČR, MPSV, MŠMT, VEGA (Slovensko)
 • 1996-1997
  Středoevropský editor časopisu "International Directions in Education"
 • 1995-1997
  Člen Association for Supervision and Curriculum Development International, Total Quality Management - Education Network
 • 1992-1995
  Český korespondent čtvrtletníku Rady Evropy "Newsletter/Faits nouveaux"
Ocenění odbornou komunitou
 • 2024
  Zlatá medaile Masarykovy univerzity
 • 2023
  Čestný doktorát Lotyšské univerzity
 • 2019
  Čestné členství v České pedagogické společnosti
 • 2016
  Medaile České školní inspekce "Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání" (medaile poř. č. 004)
 • 2016-dosud
  Člen redakční rady časopisu Revista Practicum (Malaga)
 • 2016-dosud
  Člen redakční rady časopisu Revista Internacional de Didáctica y Organización Educativa (Granada)
 • 2013-dosud
  Člen redakční rady časopisu Revista Lusófona de Educacao (Lisabon)
 • 2012-dosud
  Člen redakční rady časopisu Pedagogika
 • 2012-dosud
  Člen redakční rady časopisu Izglitibas vadiba (Education management), University of Latvia, Riga
 • 2011-dosud
  Člen redakční rady časopisu International Journal of Management in Education (Inderscience Publishers)
 • 2011-dosud
  Člen redakční rady časopisu Vodenje v vzgoji in izobraževanju (Leadership in Education), Slovinsko
 • 2011-dosud
  Člen redakční rady časopisu Pedagogika.sk
 • 2009
  Člen International Advisory Committee pro 33rd Collaborative Action Research Network (CARN) International Conference, Atény, Řecko
 • 2006-2007
  Člen expertního výboru ICSEI 2007 (International Congress for School Effectiveness and Improvement)
 • 2005
  Předseda organizačního výboru 14. konference ENIRDEM (22.-25. 9. 2005, Brno/Telč)
 • 2004-2005
  Předseda výboru ENIRDELM (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management)
 • 2003-2009; 2018-dosud
  Člen výboru ENIRDELM (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management)
 • 2004-dosud
  Člen redakční rady časopisu Pedagogická orientace
 • 1998-2012
  Člen výkonné redakce časopisu Pedagogika
 • 1996-1997
  Člen výboru ČAPV (Česká asociace pedagogického výzkumu)
Vybrané publikace
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka, Kateřina TRNKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Milan POL. Diverzita žáků : téma pro vedení školy. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 2, s. 105-126. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2015-2-6. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Jana POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ, Václav TROJAN a Tomáš BOUDA. Working with data : Both an opportunity and challenge for school leaders. The New Educational Review. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, roč. 40, č. 2, s. 81-93. ISSN 1732-6729. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15804/tner.2015.40.2.07. info
 • VERBIEST, Eric, Milan POL, Kristin VANLOMMEL, Paul MAHIEU, Bohumíra LAZAROVÁ, Kristina MALMBERG, Signe NEIMANE, Justina ERCULJ, Andrej SAVARIN, Agnis GLEIZUPS a Torbjörn HORTLUND. Becoming a data-wise school leader: Developing leadership capacity for data-informed school improvement. Sodobna pedagogika. Ljubljana: Sveza pedagoskih drustev Slovenije, 2014, roč. 65, č. 4, s. 64-78. ISSN 0038-0474. info
 • POL, Milan, Martin SEDLÁČEK, Lenka HLOUŠKOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Headteachers’ professional careers: a Czech perspective. International Journal of Management in Education. Inderscience Publishers, 2013, Vol. 7, No. 4, s. 360–375. ISSN 1750-385X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1504/IJMIE.2013.056641. URL info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Když se školy učí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 196 s. ISBN 978-80-210-6130-9. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Organizational learning in Czech schools explored. In Asku, Mualla; Sabanci, Ali; Aksu, Türkan. Educational leaders as change agents: meeting an uncertain future: proceedings of the 21th Annual Conference of the European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management (ENIRDELM), Antalya, Turkey, 27th - 29th September 2012. Ankara: Akdeniz University, Faculty of Education, 2013, s. 187-197. ISBN 978-605-4483-15-0. info
 • ERČULJ, Justina, Andrej SAVARIN, Eric VERBIEST, Paul MAHIEU, Kristina MALMBERG, Torbjörn HORTLUND, Milan POL, Bohumíra LAZAROVÁ, Signe NEIMANE a Agnis GLEIZUPS. Developing leadership capacity for data-informed school improvement. In ENIRDELM 2013. Educational leadership: bridging the gap(s) between theory and practice: Portorož, Slovenia, 19.-21. September. 2013. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra a Milan POL. Aktivity vzájemného učení očima expertů. In Štybnarová, Jana. Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školská poradenská zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012, s. 95-104. ISBN 978-80-86856-86-5. info
 • POL, Milan. Učící se škola a rozvoj školy. Na cestě ke kvalitě : bulletin projektu Cesta ke kvalitě. Praha: NÚV, 2012, Neuveden, č. 6, s. 2-3. ISSN 1804-1159. info
 • POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK, Bohumíra LAZAROVÁ a Lenka HLOUŠKOVÁ. The school: On organisational, interpersonal and individual dimensions of organisational learning. In Chisholm, Lynne; Lunardon, Katharina; Ostendorf Annette; Pasqualoni, Pier Paolo. Decoding the meanings of learning at work in Asia and Europe. 1 st edition. Innsbruck: Universität Innsbruck, 2012, s. 95-106. ISBN 978-3-902811-55-4. URL info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Organizační učení v odborných diskurzech. Pedagogická orientace. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 22, č. 2, s. 145–161. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2012-2-145. URL info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Úloha školního psychologa v procesech organizačního učení. In Mezinárodná vedecká konferencia Ďuričove dni, Bratislava, 5.-6. října 2012. 2012. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka, Milan POL, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Moral Dilemmas in the Leadership of Organizational Learning in Schools. In Lárusdóttir, Steinunn Helga; Jóhansson, Ólafur H.; Hansen, Börkur. Education and practice of school leaders : the ethical dimension. Reykjavík: University of Iceland, 2012, s. 111-126. ISBN 978-9935-9025-4-2. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Support for organizational learning in Czech schools. In 3rd World conference on learning, teaching and educational leadership, Brusells, Belgium, 25-28 October 2012. 2012. info
 • POL, Milan. Autoevaluace škol - z čeho vychází a co nabízí. Online. In Chvál, Martin. Školy na cestě ke kvalitě : systém podpory autoevaluace škol v ČR. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012, s. 13-18. ISBN 978-80-87652-47-3. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Przekroczenie progu gabinetu dyrektora - pierwszy etap rozwoju kierowniczego. Dyrektor szkoly : miesiecznik kierowniczkej kadry oswiatowej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, Neuveden, č. 9 (225), s. 38-40. ISSN 1230-9508. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Czas osobistych sprawdzianów - drugi etap rozwoju kierowniczego. Dyrektor Szkoły : miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, Neuveden, č. 10 (226), s. 22-23. ISSN 1230-9508. info
 • SEDLÁČEK, Martin, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Petr NOVOTNÝ. Organizační učení v realitě života školy: impulzy, témata, strategie řízení. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 2, s. 27-49. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2012-2-3. info
 • POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Czech Republic. In Glenn, Charles L.; De Groof, Jan. Balancing Freedom, Autonomy and Accountability in Education. Volume 2. Nijmegen (The Netherlands): Wolf Legal Publishers, 2012, s. 69-98. ISBN 978-90-5850-906-2. info
 • POL, Milan. K dynamice profesní dráhy ředitelů škol. In Konference Znojemská jarní inspirace 2011. 2011. info
 • POL, Milan. Trends and issues in doctoral studies of education. 2011. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. On definition characteristics of organizational learning in schools. In Barát, Tibor - Szabó, Mária. Does Leadership Matter? Implications for leadership development and the school as a learning organisation. 1. vyd. Budapest - Szeged: HUNSEM - University of Szeged, 2011, s. 147-157. ISBN 978-963-306-111-4. info
 • NOVOTNÝ, Petr, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Martin SEDLÁČEK. Škola jako komunita profesního učení. In Kaščák, Ondrej, Pupala, Branislav. Škola - statický element v sociálnej dynamike. Bratislava: Iura Edition, 2011, s. 248-253. ISBN 978-80-8078-459-1. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Martin SEDLÁČEK, Bohumíra LAZAROVÁ a Petr NOVOTNÝ. Vedení procesů organizačního učení ve škole: případové studie. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 109-117. ISBN 978-80-210-5774-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-49. Fulltext info
 • POL, Milan a Justina ERČULJ. Trendy v evaluaci práce vedoucích pracovníků škol. Orbis Scholae. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2010, roč. 4, č. 1, s. 7-27. ISSN 1802-4637. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Kurikulární reforma v českých školách - udržitelná změna? Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2010, roč. 62, 1-2, s. 1-22. ISSN 1335-1982. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 1, s. 85-105, 20 s. ISSN 1803-7437. info
 • POL, Milan. Výzkum školy jako organizačního fenoménu. In XVIII. konference České asociace pedagogického výzkumu, Liberec, 7.- 8. 9. 2010. 2010. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Opening Stages of Basis School Headteachers´ Professional Careers. In Ways to professionalise school leadership in times of turbulence and complexity. Antwerpen (Belgium): Garant Publishers & Paul Mahieu, 2010, s. 39-56. ENIRDELM. ISBN 978-90-441-2680-8. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Leadership in the Processes of Organisational Learning in Schools - First Steps to Carry out a Research Project. In ENIRDELM Conference "Does Leadership Matter? Implications for Leadership Development and the School as a Learning Organisation.". 2010. info
 • POL, Milan. Vdochnovljajuščeje napravlenije. Nekotoryje razmyšlenija o podderžke škol. Pervoje sentjabrja. Moskva, 2010, 10 s. Upravlenije školoj. ISBN 978-5-9667-0704-0. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. On Headteacher Authority in the Beginnings of the Career. In Avtoriteta in vodenje: avtoriteta v vodenju? Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper, 2010, s. 143-159, 16 s. Management. ISBN 978-961-266-092-5. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ, Milan POL a Martin SEDLÁČEK. Ke vztahu kultury školy a individuálního a organizačního učení. In Lukšík, I; Pukančík, M. Sociálnopedagogické štúdie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2010, s. 38-44, 6 s. ISBN 978-80-223-2961-3. info
 • POL, Milan. Ke zkoumání školy jako organizace. In Wernerová, J. Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV [CD-ROM]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010, s. 1-6. ISBN 978-80-7372-722-2. info
 • NOVOTNÝ, Petr a Milan POL. Workplace learning survey in the Czech Republic : Similarities and differences in the culture of workplace learning in two selected sectors. In Vietnam Forum : Lifelong Learning - Building a Learning Society : Proceedings. první. Ha Noi: Ministry of Education and Training, 2010, s. 247-259. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Critical Incidents in Professional Paths of Headteachers (Examples from the Czech Republic). In Coherence, co-operation and quality in guidance and counselling. International conference. 2009. URL info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Czescy dyrektorzy szkól a reforma programowa. Dyrektor szkoly. Wolters Kluwer Polska, 2009, roč. 2009, č. 6, s. 34-36. ISSN 1230-9508. info
 • POL, Milan. Čemu i kak učiť rukovoditelej škol. Evropejskij vzgljad na problemu. 1. vyd. Moskva: Biblioteka "Pervogo sentjabrja" - Čistyje prudy., 2009, 29 s. Upravlenije školoj, 25. ISBN 978-5-9667-0538-1. info
 • POL, Milan. Samoocenivanije obrazovateĺnych učreždenij - novyj vyzov češskim školam. Professionaĺnoje obrazovanije. Moskva: Department obrazovanija goroda Moskvy, 2009, roč. 13, č. 3, s. 30-32. ISSN 1999-2262. info
 • POL, Milan a Justina ERČULJ. K evaluaci práce vedoucích pracovníků škol. In Aktuálne problémy riadenia škol a školských zariadení na všetkých stupňoch riadenia. Nitra, 2009. 2009. info
 • POL, Milan. Learning through different stages of Czech headteachers´ careers. In ASEM LLL Conference "eLearning and Workplace Learning", Bangkok, 20.- 22. 7. 2009. 2009. info
 • POL, Milan, Martin SEDLÁČEK, Petr NOVOTNÝ a Lenka HLOUŠKOVÁ. Úvodní fáze profesní dráhy ředitelů základních škol. Studia paedagogica. Brno: MU, 2009, roč. 14, č. 1, s. 109-127. ISSN 1803-7437. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. K profesní a životní dráze ředitelů škol. In Proměny školy - celostátní konference NIDV pro management škol a školských zařízení. Praha, MŠMT ČR. 2009. info
 • JANÍK, Tomáš, Milan POL a Milada RABUŠICOVÁ. Pedagogický výzkum v zahraničí. In Průcha, J. PRŮCHA, Jan (ed.). Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, s. 809-812. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • JANÍK, Tomáš, Milan POL a Milada RABUŠICOVÁ. Asociace a organizace pedagogického výzkumu v zahraničí. In PRŮCHA, Jan (ed.). Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 809-812. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Veřejná správa škol (školské rady). In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, s. 324-328. 37 - Výchova a vzdělávání (22). ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Roman ŠVAŘÍČEK. Grantové agentury podporující pedagogický výzkum v ČR. In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, s. 903-908. 37 - Výchova a vzdělávání (22). ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Dobrá škola. Nástroj ke stimulaci diskuze o hodnotách a prioritách školy. Na cestě ke kvalitě. Praha: NÚOV, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 11-13. ISSN 1804-1159. info
 • POL, Milan. K tendencím v přípravě vedoucích pracovníků škol. In MRHAČ, J. a O. KNEJZLÍKOVÁ. Specializační vzdělávání ve školství - pojetí a rozvoj profesního zdokonalování vedoucích pracovníků, výchovných poradců a preventistů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008, s. 48-58, 10 s. ISBN 978-80-7368-491-4. info
 • POL, Milan. K rabote i podgotovke rukovodjaščich rabotnikov škol - zagraničnyje trendy i češskaja situacija. Taškent: Pedagogičeskij universitet, 2008, 42 s. Serija 1. ISBN nemá. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. The Curricular Reform in Czech Schools. Sustainable Change? In Education with a Moral Purpose. Educational Leadership, Management and Governance for Sustainable Future. 2008. vyd. Uppsala: Uppsala Universitet, 2008, s. 114-132, 182 s. ISBN 978-91-506-2031-3. info
 • POL, Milan. Schools on the Threshold to the Era of Lifelong Learning. In Biloslavo, Roberto (ed.) Management v 21. stoletju. 1. vyd. Koper: University of Primorska, Faculty of Management, Koper, 2008, s. 109-132, 207 s. Monograph Series. ISBN 978-961-6573-84-9. info
 • POL, Milan. Škola na cestě k učící se organizaci. Orbis Scholae. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2008, roč. 2, č. 3, s. 7-22. ISSN 1802-4637. info
 • POL, Milan a Lenka HLOUŠKOVÁ. Celoživotní učení a vzdělávání dospělých v politických dokumentech. In Rabušicová, Milada; Rabušic, Ladislav. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 9-24. ISBN 978-80-210-4779-2. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka a Milan POL. Občanské vzdělávání dospělých. In Rabušicová, Milada; Rabušic, Ladislav. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 189-204. ISBN 978-80-210-4779-2. info
 • POL, Milan. Proměny v práci a přípravě vedoucích pracovníků škol. In Školský manažment v nových spoločenských podmienkach (pre riadiacich pedagogických pracovníkov). 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2008, s. 135-142. ISBN 978-80-969178-8-4. info
 • POL, Milan. O evalvaciji in samoevalvaciji ravnateljevega dela. In Erčulj, J. (eds.) Kazalniki kakovosti na področju ravnateljevega dela. 1. vyd. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2008, s. 26-47. ISBN 978-961-6637-15-2. info
 • POL, Milan. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v šolskem izobraževanju na Češkem. In Brejc, M. (eds.) Študija nacionalnih in mednarodnih pristopov h kakovosti v vzgoji in izobraževanju. 1. vyd. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2008, s. 51-59. ISBN 978-961-6637-18-3. info
 • POL, Milan, John MCBEATH, Tibor BARÁTH, Francesca BROTTO a Georgis BAGAKIS. Bridges across Boundaries´: enacting an ´exquisite sensitivity´ when meeting accountability pressures in diverse cultures. 2007. info
 • POL, Milan. Leadership and accountability: the context of school education in the Czech Republic. 2007. info
 • POL, Milan. Waldorfské školy. In Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí. Brno: MSD, 2007, s. 132-145, 13 s. 1. ISBN 978-80-86633-93-0. info
 • POL, Milan. Škola vedená, řízená a spravovaná. Pedagogika. Praha: UK, 2007, LVII, č. 3, s. 213-226, 240 s. ISSN 0031-3815. info
 • POL, Milan a Jana VAŠŤATKOVÁ. K řízení autoevaluace školy. Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007, roč. 59, č. 3, s. 274-286. ISSN 1335-1982. info
 • POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Zuzana ŠIMBEROVÁ a Lucie CHALOUPKOVÁ. Competence Development as Workplace Learning in the Czech Republic. In CHISHOLM, L., H. FENNES a R. SPANNRING. Competence Development as Workplace Learning. Innsbruck: Innsbruck University Press, 2007, s. 63-88, 25 s. Competence Development. ISBN 978-3-902571-25-0. info
 • POL, Milan. Škola v proměnách. 1. plus 1. dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 196 s. ISBN 978-80-210-4499-9. info
 • POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. On the challenge of diversity: case studies of headteachers and school quality management. In Dealing with Diversity - a Key Issue for Educational Management. Brno: Masarykova Univerzita, 2006, s. 81-95. ISBN 80-210-4090-4. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka a Milan POL. Občanské vzdělávání dospělých v České republice (kontext, účast, nabídka a účastníci). Studia Paedagogica, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, U11, s. 41-54, 13 s. ISSN 1211-6971. info
 • POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Adult Actors´ Strive for Democracy in Czech Schools. 2006. info
 • POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Democracy in Czech Schools: on Needs of Adult Actors of the School Life. 2006. info
 • POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Demokracie v české škole: potřeby hlavních dospělých aktérů života škol. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník anotací 14. konference ČAPV. 2006. ISBN 80-7043-483-X. info
 • POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Leadership as a Matter of Diversity. In ENIRDEM Conference 2006. 2006. info
 • POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Zuzana ŠIMBEROVÁ a Lucie CHALOUPKOVÁ. Workplace learning. National review paper – the Czech Republic. 2006. URL info
 • POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Demokracie ve škole. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 115 s. 1. ISBN 80-210-4210-9. info
 • POL, Milan. Dealing with Diversity: a Key Issue for Educational Management. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 140 s. ISBN 80-210-4090-4. info
 • POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Návrh Strategie operačních programů v gesci MŠMT pro období 2007 – 2013. Brno: MŠMT ČR, 2006, 42 s. info
 • POL, Milan. Škola jako instituce, organizace, pospolitost. In Vybrané problémy vzdělávací politiky. Praha: Karolinum, 2006, s. 100-115, 15 s. 1. ISBN 80-246-1262-3. info
 • POL, Milan. O Processo de Bolonhae o Sistema Checo de Educacao. 1. vyd. Lisabon: Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 2006. 7. ISBN 80-210-4090-4. info
 • POL, Milan. Transformacija vysšego obrazovanija v Češskoj respublike. In VII Sibirskaja škola molodogo učenogo. Materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferenciji "Modernizacija professionaĺnogo poslevuzovskogo obrazovanija: teorija i praktika podgotovki naučno-pedagogičeskich kadrov". 1-. Tomsk, Ruská federace: Tomskij gosudarstvennyj univeritet, 2006, s. 28-34. ISBN 5-93629-236-3. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Oblikovanje in udejanjanje vizije šole. Vodenje v vzgoji in izobraževanju. Kranj: Šola za ranvatelje, 2006, roč. 4, č. 3, s. 39-52. ISSN 1581-8225. info
 • POL, Milan, John MACBEATH, J. SCHRATZ, D. MEURET a L. JAKOBSEN. Serena aneb autoevaluace škol v Evropě. Žďár nad Sázavou: Fakta, 2006, 226 s. ISBN 80-902614-8-5. info
 • POL, Milan. Pokračování projektu - pilotáž autoevaluace v českých školách. In POL, Milan, J. MACBEATH a M. SCHRATZ. Serena aneb Autoevaluace škol v Evropě. Žďár nad Sázavou: Fakta, 2006, s. 204-221, 17 s. Serena. ISBN 80-902614-8-5. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. School culture as an object of research. The New Educational Review. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2005, roč. 2005, 5, č. 1, s. 147-165, 18 s. ISSN 1732-6729. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK a Jiří ZOUNEK. K sociálním souvislostem kultury školy. Vnitřní a vnější aspekty chodu školy. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2005, roč. 2004, č. 4, s. 16-24. ISSN 1211-4669. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 217 s. ISBN 80-210-3746-6. info
 • POL, Milan. Doktorandskoje obučenije v oblasti "Pedagogika" v Češskoj respublike: sovremennaja situacija i tendencii razvitija. In Modernizacija professionaľnogo poslevuzovskogo obrazovanija. 1. vyd. Tomsk, Ruská federace: Tomská státní pedagogická univerzita, 2005, s. 18-21. ISBN 5-93629-205-3. info
 • POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Ředitelé a řízení kvality ve škole (... z případových studií). Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2005, U10, č. 1, s. 49-66, 8 s. ISSN 1211-6971. info
 • POL, Milan, Justina ERČULJ, Dorota EKIERT-OLDROYD, Paul MAHIEU, Miloš NOVÁK a Anita TRNAVČEVIĆ. ESIST. Evaluation for Improving School Leaders Training Programmes. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2005, 80 s. 1. ISBN 961-91444-3-0. info
 • POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Module Staff Development. In Handbook for trainers. Research-based training for headteachers. Brno: MU, 2005, s. 50-104, 54 s. 1. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK a Jiří ZOUNEK. Vnitřní a vnější souvislosti fungování školy a její kultury. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2004, U9, č. 1, s. 49-58, 9 s. ISSN 1211-6971. info
 • POL, Milan, C. BIRZEA, D. KERR, R. MIKKELSEN, I. FROUMIN, B. LOSITO a M. SARDOC. All-European Study on Policies for Education for Democratic Citizenship. Strasbourg: Council of Europe, 2004, 130 s. 9 789287 156075. ISBN 92-871-5608-5. info
 • POL, Milan, J. AHONEN, G. DUNNING, I. IVANOVA a A. KELLEHER. Leadership and School Culture - Opportunities and Challenges. Proceedings of the ENIRDEM 2004 Conference. 2004. info
 • POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. What Has So Far Been Indicated by the Research of Democracy at Czech Schools? Education-line. Leeds: Brotherton Library, University of Leeds, 2004, -, -, s. 1-7. University of Leeds info
 • POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Demokracie v české škole - z úvodu výzkumného projektu. In Wiegerová, A, (ed.): Kvalita života v škole v centre pozornosti výzkumných projektov. Bratislava: Univerzita Komenského, 2004, s. 59-68, 9 s. ISBN 80-969146-2-6. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka, Dana KNOTOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Milan POL a Milada RABUŠICOVÁ. Vzdělávání poradců v České republice. Praha: Národní vzdělávací fond, 2004, 118 s. aa. ISBN 80-86728-15-3. info
 • POL, Milan. Ke konceptům rozvoje školy a jejich implikacím pro řízení a správu škol. In Mezinárodní konference Všeobecné vzdělávání pro všechny. Praha: MŠMT ČR a Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, 2004, s. 200-207, 9 s. ISBN 80-901461-7-1. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Grantové nabídky a české školy. 1. vyd. Praha: Národní vzdělávací fond, 2003, 128 s. EUROGUIDENCE 2003. ISBN 80-903125-9-4. info
 • POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Lenka HLOUŠKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Culture of the Czech school: on particular areas of its manifestation. Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2003, -, -, s. 1-8. Education-line info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. K základům úspěchu v řízení škol - O práci ředitelů škol s vizí. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, U8, č. 1, s. 87-102, 15 s. ISSN 1211-6971. info
 • POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Jak se na školách rodí úspěch v práci s granty. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, U8, č. 1, s. 117-126. ISSN 1211-6971. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUSKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jirí ZOUNEK. Stimulating Milieu to Learning and Teaching at Today's Czech Schools. Education-line. Leeds: University of Leeds, 2003, -, -, s. 1-8. Education-line info
 • POL, Milan. All-European Study on Policies for Education for Democratic Citizenship (EDC). Regional Study. The Central European Region. 1. vyd. Strasbourg: Council of Europe 2003, 2003, 68 s. DGIV/EDU/CIT (2003) 26. info
 • POL, Milan a Peter KRAPF. Presentation of the programme of the Council of Europe "Education for citizenship and human rights in Bosnia and Herzegovina. Moskva: Council of Europe, 2003. Organisation and implementation of active methods. info
 • POL, Milan, Jukka AHONEN, P. GIDDINS, David OLDROYD, Justina ERČULJ, E. GROTH, Ilze IVANOVA a V. TARMAGALADZE. Leading Schools with a Global perspective. Proceedings of the International Conference. Riga: University of Latvia - Riga Teacher education Centre - Distance Education Centre of Latvia, 2003, 98 s. ISBN 9984-18-092-1. info
 • POL, Milan a R. MIKKELSEN. Northern and Central Europe. All-European Study Reports. 2003. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Hledání pojmu kultura školy. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2002, roč. 52, č. 2, s. 206-218. ISSN 0031-3815. URL info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Kultura školy jako předmět výzkumu. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2002, U8, č. 1, s. 47-61, 5 s. ISSN 1211-6971. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra a Milan POL. On efforts to collegially develop teacher professionalism. In A Conference Tells Its Story. 1. vyd. Chelmford Essex: Earlybrave, 2002, s. 171-176. ISBN 1-900432-40-4. info
 • POL, Milan. K možnostem práce ředitele s iniciativní skupinou. Olomouc: Socrates-Comenius, 2002. 87527-CP-1-CZ-C31. URL info
 • POL, Milan. Poznámky k procesu řízení změny ve škole. Olomouc: Socrates - Comenius, 2002. 87527-CP-1-CZ-C31. URL info
 • NOVOTNÝ, Petr a Milan POL. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 84 s. ISBN 80-210-3020-8. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra a Milan POL. Ke snahám o kolegiální rozvoj učitelského profesionalismu. In Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločienskych zmien (riziká, problémy, perspektivy). 1. vyd. Prešov: FHPV Prešov, 2001, s. 172-177. ISBN 80-8068-037-X. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Kultura české školy a strategie jejího rozvoje - k předvýzkumné fázi projektu. In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Ostrava: Pedagogická fakulta, 2001, s. 244-247. ISBN 80-7042-181-9. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Jiří ZOUNEK a Eva VÁCLAVÍKOVÁ. Na čem stojí rozvoj současné české školy? (K významu jednotlivých prvků kultury školy.). In Pedagogická konferencia VI. Premeny slovenského školstva na prahu nového milénia. Nitra: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, 2001, s. 133-138. ISBN 80-8050-470-9. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Bílá kniha - vize českého vzdělávání. Universitas, revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 2001, č. 2, s. 3-12. ISSN 1211-3384. info
 • POL, Milan. Obecné trendy ve správě škol. In Komunikace školy s veřejností. 1. vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001, s. 83-94. 1. ISBN 80-7082-828-5. info
 • POL, Milan a Ernst MARX. K projektové práci ve školách (s důrazem na potenciál projektů pro rozvoj škol). Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2001, U7, č. 1, s. 21-31, 10 s. ISSN 1211-6971. info
 • POL, Milan. K rozvoji škol v ČR. Pedagogické rozhĺady. Banská Bystrica: Metodicko-pedagogické centrá Slovenska, 2001, roč. 10, č. 2, s. 27-31, 4 s. ISSN 1335-0404. info
 • POL, Milan. School Effectiveness and Improvement in Czech Republic. What Shall Come After tfe first Decade of The Era? Toronto Kanada: International Congress for School Effectiveness and Improvement., 2001. 1. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. The White Book: What Does it Mean for Education in the Czech Republic? ICP online. 2001, roč. 1, č. 1, s. 1. info
 • POL, Milan. Organizační poradenství a autonomní rozvoj škol. In Zborník I. medzinárodnej konferencie projektu ŠKOLA ZMENA. 2000. vyd. Brezno: PdF UKF Nitra, Slovensko - Hogeschool Helicon Zeist, Nizozemí, 2000, s. 43-46. info
 • POL, Milan. Intervision and supervision as challenging options for co-operation. In Lunenberg, M., Rubinstein, M. (red.): 'Zmena' is Slowaaks voor verandering... Verlag van een onderwijsondersteuningsproject. 1. vyd. Leuven - Apeldoom, Nizozemí: Garant, 2000, s. 85-90. 1. info
 • POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Spolupráca učiteĺov -podmienka rozvoja školy. 2. vyd. Prešov: Metodické centrum Prešov, 2000, 93 s. ISBN 80-8045-192-3. info
 • POL, Milan. Další vzdělávání učitelů, kariérní růst a rozvoj škol:. In Škola v kontexte celoživotného učenia. Zborník z kolokvia. Prešov: Metodické centrum, 2000, s. 14-18. info
 • POL, Milan. The Return of the Vision: Comprehensive Nine-Year Basic Schooling for all Czech Students. ICP Online. Austrálie: ICP, 2000, roč. 1, neuvedeno, s. on-line, 4 s. info
 • POL, Milan. Česká škola, participace a kolegialita. (Soubor přednášek k semináři "Klíče od školy evropské"). Olomouc: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR., 2000. 1. info
 • POL, Milan. On Reflective Practitioner Research in the Czech Education. In Kroath, F., Vernon, T., (eds.) A Conference Tells its Story. Innsbruck, Rakousko.: 3. International Practitioner Research Conference., 2000, s. 141-146. ISBN 1-900-432-40-4. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Changes in Czech education - an improvisation or managed process? The case of launching school governing bodies into the practice. Edinburgh, Skotsko: European Conference of Educational Research, 2000. 1. info
 • POL, Milan. Plánovanie rozvoja školy s použitím špecifického systému posudzovania práce školy. In Kosová, B. a kol.: Změna a inovácie školy a výchovy. Učebné texty slovensko-holandského vzdelávania učiteľov v projekte Škola Zmena. 2000. ISBN 80-8050-322-2. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Governance and participation in Czech school. In Bolan, R., v. Wieringen, F. (eds.): Research on Educational Management in Europe. 1. vyd. Berlin-New York: Waxmann, 1999, s. 110-121. ISBN 3-89325-702-0. info
 • POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Spolupráce učitelů - podmínka rozvoje školy. Řízení spolupráce, konkrétní formy a nástroje. Praha: STROM Praha, 1999, 78 s. ISBN 80-86106-07-1. info
 • POL, Milan. Škola: organizace běžná, specifická či snad pospolitost? Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1999, U 3-4, č. 1, s. 59-80, 21 s. ISSN 1211-6327. info
 • POL, Milan. Pohled na školu jako základ vztahů školy a rodiny. In Sborník příspěvků z 5. pedagogického semináře. Ostrava: PedF OU, 1999, s. 16-20. ISBN 80-7042-149-5. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Milan POL. Diverzifikace terciárního sektoru v českém školství. Pedagogika. Praha: UK Praha, 1999, XLIX, č. 2, s. 156-168. ISSN 0031-3815. info
 • POL, Milan. K participaci a spolupráci v řízení a správě škol. 1999. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Rady škol - věc veřejná? Brno: FF MU, 1998, 107 s. ISBN 80-210-1745-7. info
 • POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Společenské změny a škola: spolupráce učitelů jako klíčový faktor autonomního rozvoje školy. Závěrečná zpráva z výzkumu podporovaného MŠMT. Brno: MŠMT-RS 97 124, 1998, 92 s. Závěrečná zpráva. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Rozvoj vztahů školy a rodiny: několik zahraničních inspirací. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Brněnská univerzita, 1997, U2, U2, s. 5-34, 29 s. ISSN 80-210-1753-8. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Učitelé a rozhodovací procesy ve škole. Pedagogická orientace. Brno, 1997, roč. 1997, č. 4, s. 95-99. ISSN 1211-4669. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Spolupráce školy a rodiny v současném rozvinutém světě. Sborník FF BU. Brno: FF BU Brno, 1997, roč. 1997, U2, s. 5-34, 29 s. ISSN 1211-6971. info
 • POL, Milan. Management of Czech Schools: with or without Teachers´ Participation? Brno: RSS CEU, 1997, 65 s. aa. info
 • POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Správa a řízení škol. Rady škol v mezinárodní perspektivě. 1. vyd. Brno: Paido, 1996, 129 s. ISBN 80-85931-32-X. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Milan POL. Vztahy školy a rodiny dnes: hledání cest k partnerství. Pedagogika. Praha: PedF UK, 1996, roč. 1996, č. 2, s. 105-116. ISSN 0031-3815. info
 • POL, Milan. Participativní řízení škol a kroužky kvality jako jeho netradiční forma. Sborník prací FF BU, U-1, řada pedagogická, s. 51-66. Sborník prací FF BU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996, roč. 1, č. 1, s. 51-66, 15 s. ISSN 1211-6327. info
 • POL, Milan. Waldorfské školy - izolovaná alternativa, nebo zajímavý podnět pro jiné školy? Brno: FF MU, 1995, 170 s. aa. ISBN 80-210-1097-5. info
 • POL, Milan. Rady škol jako produkt participativních a decentralizačních trendů. Technické aktuality a metodické rozhledy pro střední průmyslové školy. Praha: VÚOŠ Praha, 1995, roč. 1995, č. 1, s. 6-9. ISSN 0139-8555. info
 • BOSÁKOVÁ, Alice a Milan POL. Spolupráce školy se sociálními partnery (se zaměřením na problematiku rady školy). Praha: MŠMT ČR, 1994, 69 s. Zpráva z grantového úkolu MŠMT ČR č. RS 2/2 94. info
 • POL, Milan. El impulso educativo de Steiner en Checoslovaquia. Revista de iniciativas antroposoficas. Barcelona, 1993, neuveden, 61-62, s. 3-10. info
 • POL, Milan. K impulsu waldorfských škol pro pluralitu v Čechách. Pedagogika. Praha: PedF UK, 1993, XLIII, č. 3, s. 257-267. ISSN 0031-3815. info
 • POL, Milan. K otázkám řízení waldorfských škol. Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity. Brno: FF MU, 1992, roč. 1, č. 26, s. 49-58, 9 s. ISSN 0231-7664. info
 • POL, Milan. Waldorf Education in Czechoslovakia: Two Years After the Velvet Revolution. AWSNA Newsletter. USA, 1991, roč. 3, č. 1, s. 18. info

11. 2. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.