Zaměstnanci fakulty

doc. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Pavel Drábek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 25. 2. 2010
Datum ukončení řízení 1. 12. 2010
Habilitační práce (veřejná část) České pokusy o Shakespeara
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Václav Cejpek (JAMU Brno)
prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc. (UHK - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Eva Stehlíková (MU - Filozofická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 9. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Václav Cejpek (JAMU Brno)
prof. Mgr. Milada Franková, CSc., M.A. (MU Brno - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Antonín Přidal (JAMU Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 10. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.