Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.

docentka – Ústav klasických studií


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.220
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5435
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor řízení Historie - obecné dějiny
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 10. 6. 2004
Datum ukončení řízení 14. 12. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Frankové a křesťanství
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Josef Češka, CSc. (emeritní profesor FF MU)
doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc. (Archeologický ústav AV ČR Brno)
prof. PhDr. Jan Burian, CSc. (TU Trnava)
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 10. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Jaroslav Mezník, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. (FF UK Praha)
doc. PhDr. Václav Marek, CSc. (FF UK Praha)
doc. PhDr. Pavol Valochovič, CSc. (FF UK Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 14. 10. 2004
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 14. 12. 2004
Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor řízení Historie - obecné dějiny
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 10. 2006
Datum ukončení řízení 1. 4. 2007
Habilitační práce (veřejná část) Frankové a jejich role v duchovním vývoji severozápadní Evropy
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Josef Češka, CSc. (emeritní profesor FF MU)
doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc. (Archeologický ústav AV ČR Brno)
prof. PhDr. Jan Burian, CSc. (FF Trnavskej univerzity v Trnavě)
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 1. 2007
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Jerzy Styka (Univerzita Krakov)
prof. PhDr. Pavel Valachovič, CSc. (UK Bratislava)
doc. PhDr. Václav Marek CSc. (UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 2. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.