Zaměstnanci fakulty

Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. G/G209
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7248
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Dějiny konkrétních literatur (románské literatury)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 22. 12. 2020
Habilitační práce (veřejná část) No rasto de Cesário Verde: Lisboa na ficção portuguesa dos anos 30 do século XX
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (Univerzita Karlova)
Univ.-Prof. Dr. Michael Metzeltin (Universita Vídeň)
prof. Dr. Maria Michaela Dias Pereira Ramon Moreira (Univerzita Minho, Braga)
doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD. (Filozofická fakulta MU)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.