Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Dějiny konkrétních literatur (románské literatury)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 22. 12. 2020
Habilitační práce (veřejná část) No rasto de Cesário Verde: Lisboa na ficção portuguesa dos anos 30 do século XX
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 9. 2021
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (Univerzita Karlova)
Univ.-Prof. Dr. Michael Metzeltin (Universita Vídeň)
prof. Dr. Maria Michaela Dias Pereira Ramon Moreira (Univerzita Minho, Braga)
doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD. (Filozofická fakulta MU)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.