Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.

docentka – Ústav klasických studií


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. E/02011
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4287
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor řízení Pomocné vědy historické
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 23. 6. 2000
Datum ukončení řízení 1. 5. 2001
Habilitační práce (veřejná část) Dochování utrakvistických a protiutrakvistických děl z roku 1414
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
doc. JUDr. Jiří Kejř, DrSc. (EvTF UK Praha)
prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc. (FF UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 1. 2001
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jan Janák, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové doc. PhDr. Vladimír Vašků, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Jaroslav Bakala, CSc. (F-PřF SU Opava)
prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc. (FF UK Praha)
prof. ThDr. PHLic. Karel Skalický (TF JU České Budějovice)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 11. 1. 2001

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.