Zaměstnanci fakulty

doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.

vedoucí ústavu – Ústav klasických studií


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.213
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1540
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Klasická filologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 25. 2. 2010
Datum ukončení řízení 1. 12. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Genologická typologie starořeckých scholií
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Daniel Škoviera, CSc. (UK Bratislava - Filozofická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 9. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Helena Kurzová, DrSc. (AV ČR - Filosofický ústav)
prof. PhDr. Daniel Škoviera, CSc. (UK Bratislava - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 10. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.