Urbáře jako zdroj výzkumu staročeských antroponym (k pojmenovací soustavě 14. století)

Autoři

ŠTEFKOVÁ Marta

Rok publikování 2012
Druh Článek ve sborníku
Konference Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak3/pdf_doc/08-stefkova.pdf
Obor Jazykověda
Klíčová slova anthroponym; proper name; one-word proper name system; more-word proper name system; Old Czech; 14th century; urbars
Popis V příspěvku je věnována pozornost antroponymické soustavě v období 14. století. Tehdy měla převládat tzv. jednojmennost, pro jednoznačnou identifikaci osoby tedy mělo stačit jediné oficiální jméno. Nedávné výzkumy J. Pleskalové, opírající se o antroponyma excerpovaná z listin z druhé poloviny 12. a 13. století, však ukázaly, že oficiální jméno nebylo schopné plnit základní onymické funkce, a tak bylo postupně provázeno zpřesňujícími doplněními apelativní nebo propriální povahy. V listinách tak lze sledovat postupný vývoj antroponymického systému od fáze jednojmennosti po vznik víceslovných pojmenovacích typů. V návaznosti na J. Pleskalovou provedla autorka tohoto příspěvku analýzu pojmenovacích typů ve vybraných urbářích 14. století. Cílem této analýzy bylo zjistit, jaké pojmenovací typy se ve sledovaném materiálu vyskytují, za jakých podmínek byly osoby pojmenovány jediným oficiálním jménem a jakými způsoby byly od sebe odlišovány osoby stejného jména. Cílem bylo rovněž poukázat na specifičnost urbářů jakožto zdrojů pro výzkum staročeských antroponym.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.