Hranice nespolehlivého vyprávění

Autoři

FONIOKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Bohemica litteraria
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Obor Písemnictví, mas-media, audiovize
Klíčová slova unreliability; implied author; possible worlds; fictional universe; fictional reality; principle of optimal departure
Popis Tento článek poskytuje stručný přehled a kritické zhodnocení teoretických přístupů k problematice nespolehlivého vypravěče, čehož je pak využito k formulování definice nespolehlivého vyprávění: vypravěč je nespolehlivý, pokud existuje rozdíl mezi čtenářovou rekonstrukcí fikčního světa (tedy událostí, postav a vypravěče) a vypravěčovou verzí tohoto fikčního světa. Tato definice je dále osvětlena a upřesněna pomocí teorie možných světů v literatuře, která také upozorňuje na nemožnost hodnotit některé fikční světy a v nich existující vypravěče měřítky mimotextuálního světa. Následuje příklad atypického homodiegetického vypravěče v románu Kazua Ishigura Když jsme byli sirotci, jehož krátká analýza poukazuje na existenci homodiegetických vypravěčů, jež se vymykají roli tradičně připisované tomuto typu vypravěčů, což nám znemožňuje klasifikovat je jako nespolehlivé.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.