Po dlouhé době kompendiální práce o lexikonu. Naše řeč, 95 (2), 2012, s. 99-102.

Logo poskytovatele
Autoři

HLADKÁ Zdeňka

Rok publikování 2012
Druh Přehledové a vzdělávací texty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Recenze pojatá jako obecnější zamyšlení nad lingvistickou reflexí lexikální složky jazyka začleňuje práci Františka Čermáka Lexikon a sémantika do širších vývojových souvislostí české lingvistiky a hledá její místo v pokusech o kompendiální zpracování obtížně uchopitelné a velmi nejednotně uchopované problematiky lexikonu. Všímá si též kladů i záporů výrazného napojení Čermákova pojetí lexikonu na poznatky korpusové lingvistiky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.