Archeologický výzkum pohřebiště v Dolních Věstonicích-Na Pískách

Autoři

UNGERMAN Šimon

Rok publikování 2012
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Pohřebiště v trati „Na pískách“ na katastru obce Dolní Věstonice (okres Břeclav, Jihomoravský kraj, Česká republika) bylo založeno na písčité duně v údolní nivě na soutoku řek Dyje a Svratka. O jeho existenci se ví nejpozději od 20. let 20. století, kdy zde byly při těžbě písku porušovány hroby. Archeologický ústav v Brně provedl na lokalitě v letech 1946-1959 systematický výzkum, jehož výsledkem bylo odkrytí 1298 raně středověkých hrobů. Lze odhadovat, že pohřebiště původně čítalo min. 1500 hrobů, takže patří k největším raně středověkým pohřebištím na našem území. Antropologický materiál se zachoval většinou ve špatném stavu, z mnoha koster zbyly jen zlomky lebky nebo zuby, některé kostry zmizely beze stopy. Přesto pohřebiště nabízí dostatek možností pro studium raně středověkého pohřebního ritu, významný je např. relativně početný soubor hrobů s více jedinci nebo pohřbů ve skrčené poloze. Z archeologického hlediska mají nejvyšší vypovídací hodnotu zde nalezené milodary: šperky, zbraně, nástroje, nádoby atd. Především na základě šperků a ozdob v hrobech žen a dívek bylo zjištěno, že se zde začalo pohřbívat ve 4. čtvrtině 8. století a nejmladší prozkoumané hroby se datují do poloviny 11. století. Přes blízkost dvou hradišť (Petrova louka a Vysoká zahrada) se zdá, že pohřebiště používalo hlavně venkovské obyvatelstvo. Jednoduchá konstrukce hrobů, prostá a nivelizovaná skladba hrobových inventářů i velmi nízké zastoupení bohatých hrobů korespondují s charakterem jiných jihomoravských venkovských pohřebišť, jako jsou např. Velké Bílovice nebo Prušánky 2.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.