Farní matriky jako materiálové východisko pro onomastiku

Autoři

KLOUDOVÁ Martina

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta onomastica
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova onomastic; anthroponyms; parish registers; 17th century; 18th century
Popis Matriky, zpočátku vedené církví, obsahují jména lidí, kteří byli pokřtěni, uzavřeli sňatek nebo byli pohřbeni. Jsou důležitým zdrojem antroponym, protože obsahují nejen jména mužů, jako většinově jiné oficiální materiály (např. urbáře), ale též jména žen a dětí. Poznatky v této studii vychází zvláště ze dvou matrik z farnosti Horní Branná z druhé poloviny 17. století. Porovnávány jsou s matrikami pozdějšími z farnosti Horní Štěpanice (původně součást farnosti Horní Branná) z 18. století. Na základě srovnání se ukazuje vývoj dokumentů. Mladší matriky již obsahují více informací (např. zaměstnání, vyznání, věk, příčinu smrti) a jsou vedeny důsledněji.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.