Citlivost baroreflexu: diagnostický význam, metody stanovení a model baroreflexní regulace krevního tlaku

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

SVAČINOVÁ Jana MOUDR Jiří HONZÍKOVÁ Nataša

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Československá fyziologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Fyziologie
Klíčová slova blood pressure; heart rate; autonomous regulation; baroreflex sensitivity; methods for baroreflex sensitivity determination; baroreflex model
Popis Baroreflexní regulace krevního tlaku především tlumí jeho výkyvy, ale má i dlouhodobý vliv na průměrnou hodnotu krevního tlaku. Baroreflexní změny trvání tepových intervalů vyvolané změnou krevního tlaku o 1 mmHg jsou mírou citlivosti srdeční větve baroreflexu (BRS). BRS je snížená u řady kardiovaskulárních chorob (hypertenze, diabetes mellitus, obezita, srdeční selhání aj.). Snížená BRS u disponovaných jedinců, zejména po infarktu myokardu, zvyšuje riziko náhlé srdeční smrti. Proto nabývá na významu časná diagnostika poklesu BRS. Metodická stránka tohoto pře- hledu je věnována různým postupům hodnocení citlivosti baroreflexu. Jedná se o metody vycházející ze spontánního kolísání tepových intervalů a krevního tlaku (spektrální, nelineární nebo sekvenční metody) nebo z primárních změn krevního tlaku vyvolaných vazoaktivní látkou, popřípadě fyziologickým manévrem (podání fenylefrinu, Valsalvův ma- névr), a následných změn tepových intervalů. Každá metoda má své výhody i nevýhody vyplývající z různé náročnosti výpočtu nebo vnášení do výsledku různých odchylek nesouvisejících přímo s baroreflexem. Baroreflexní regulace periferní rezistence je zatím méně popsaná. V této práci je prezentován matematický model regulace krevního tlaku prostřednictvím kolísání jak srdeční frekvence, tak periferního odporu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.