Inclusive education - a challenge for organizational learning in schools

Název česky Inkluzivní vzdělávání - výzva pro organizační učení ve školách
Autoři

TRNKOVÁ Kateřina POL Milan HLOUŠKOVÁ Lenka LAZAROVÁ Bohumíra

Rok publikování 2013
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Organizační učení chápeme jako exogenní i endogenní proces , který má zásadní vliv na výkon organizace, vyvolává změny kognitivního i behaviorálního charakteru. Je to proces, který může být metodicky podporován a veden, může se rozvíjet postupně a systematicky, ale i velmi rychle, spontánně až impulzivně. Inkluzi ve škole chápeme jako široké spektrum strategií, aktivit a procesů, na jejichž základě se realizuje právo žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na kvalitní a pro ně přiměřené vzdělávání Inkluze vychází z přesvědčení, že dítě má právo navštěvovat školu, kterou si zvolí. Školy jsou ve snahách vytvořit inkluzivní prostředí vystaveny potřebě realizovat celou řadu strukturálních i procesuálních změn, na které musí adekvátně reagovat jak učitelé, tak i vedení školy. Změny se dotýkají nejen hlavního procesu – výuky žáků, ale i klimatu ve škole, vnějších vztahů, profesního rozvoje učitelů i řízení školy a vedení lidí v ní. Úspěšná přeměna školy ve školu inkluzivní předpokládá učit se novým znalostem, způsobům chování i zaujímat nové postoje. Učení se novým znalostem, dovednostem, způsobům chování apod. můžeme sledovat na úrovni jednotlivců, pracovních skupin i na úrovni celé školy, tj. můžeme uvažovat o organizačním učení. Cílem příspěvku je ukázat následující: Jak se téma výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami stává tématem organizačního učení; V jakých uskupeních se lidé ve škole od sebe učí podporovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami; Jaké faktory podporují organizační učení ve škole vázané na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; Jaké strategie řízení školy lze považovat za podpůrné ve vztahu k vytváření inkluzivní školy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.