Gnosticismus

Autoři

CHALUPA Aleš

Rok publikování 2013
Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Gnosticismus představuje jeden z výrazných nábožensko-filosofických proud období pozdní antiky. Předkládaná publikace se pokouší o stručné postižení dějin gnosticismu v období antiky, především pak velkých gnostických systémů 2. a 3. století n. l. Přestavuje nejznámější prameny, které má současné bádání o gnosticismu k dispozici, a stručně rovněž shrnuje dějiny novodobého bádání o gnosticismu. Obšírně se věnuje základním stavebním kamenům gnostického vidění světa, jeho pojetí vzniku světa a jeho povahy, stvoření člověka a cesty, po které se musel vydat, chtěl-li dosáhnout spásy. Představuje nejvýznamnější proudy antického gnosticismu, setovskou a valetinovskou gnózi, a pozornost věnuje rovněž manicheismu a mandejství, které byly gnostickými myšlenkami rovněž ovlivněny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.