Litva, Lotyšsko, Estonsko: tři různé země, tři literatury

Autoři

ŠEFERIS Vaidas

Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V této přednášce budou srozumitelnou formou představeny základní informace ke kulturním dějinám Litvy, Lotyšska a Estonska. Zaměříme se na jazykovou podobnost a odlišnost mezi litevštinou, lotyštinou a estonštinou a vymezíme je vůči ostatním jazykům baltského regionu. Probereme původ a implikace pojmu „Pobaltí“. Představíme kulturní svéráznost těchto tří zemí od nejstarších literárních památek až po dnešní den. Podíváme se, jakým způsobem se tyto dějiny zrcadlí v středověkých Livonských kronikách, kdy a za jakých okolností vznikají první písemné památky v těchto jazycích, jak se litevské, lotyšské a estonské písemnictví vyvíjelo v pozdějších dobách.
Související projekty: