Sociální doktrína první Československé republiky a její odraz v právu

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

VOJÁČEK Ladislav

Rok publikování 2014
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Autor představuje sociální nauku první Československé republiky jako koncept pojetí vztahu jednotlivce a společnosti v oblasti sociálního zabezpečení a sociální péče, opřený o teoretické názory TG Masaryka. Jeho "široké chápání sociálních otázek" vychází z přesvědčení, že sociálního pokroku může být dosaženo prostřednictvím zlepšení demokratického systému a hospodářských a sociálních reforem. Vývoj hospodářských, politických a sociálních poměrů v první Československé republike neumožnil završit plány v oblasti sociální legislativy, nicméně, jak autor na základě svých poznatků shrnuje, i přes ekonomickou krizi a propad v sociálním postavení velké části obyvatelstva, se politické reprezentace v principu snažily naplňovat cíle sociální nauky, vytvořené při vzniku československého státu.
Související projekty: