Augustus a crimen maiestatis

Autoři

MELOUNOVÁ Markéta

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Mezi odborníky se vedly dlouhé polemiky co do obsahu, datace i existence samostatného Augustova zákona o urážce majestátu, které však nepřinesly přesvědčivější výsledek než ten, že na základě dostupných svědectví nelze jeho existenci potvrdit ani vyvrátit. Příspěvek se zaměřuje na otázku, jak to bylo se stíháním slovních a písemných urážek za vlády Augusta i pozdějších císařů principátu, zabývá se problematikou dichotomie maiestas státu – maiestas principa a ochrany císařovi blízkých osob.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.