Řeč jako základní komunikační prostředek

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

ŠLAPÁK Ivo

Rok publikování 2014
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Řeč je vnímána jako nedílná a nezastupitelná součást vývoje člověka. Řeč má z komunikativního hlediska dvě základní stránky: Expresivní a Receptivní. Lidská řeč je schopnost, ale i vlastnost. Není individuální ve smyslu sémantickém , ale vlastní celému lidskému druhu. Organické základy: pod tento základní komplex patří : mozek, sluchový orgán, nervová a svalová část, ovládající jemnou motoriku. Funkční základy (vyšší nervová činnost mozku, zpětná vazba motorická, zpětná vazba akustická). Popsány způsoby vyšetření řeči. Fonetika je nauka o zvukové stránce lidské řeči a o funkci při mluvení. Hlásky se dělí na samohlásky a souhlásky. Jsou popsány typy a tvorba tvoření hlásek. Vývoj řeči sleduje časový posun. Poruchy řeči se dělí na opožděný vývoj, Poruchy zvuků řeči, Poruchy plynulosti řeči, poruchy struktury řeči a řečové neurozy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.