Římskoprávní "inaedificatio" v režimu nového občanského zákoníku

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ Lenka

Rok publikování 2015
Druh Článek ve sborníku
Konference II. česko-slovenské stretnutie doktorandov a postdoktorandov v obore právnych dejín a rímskeho práva: Zborník z vedeckej konferencie ktorá sa uskutočnila dňa 11. júna 2014 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova ownership right; increase; superficies solo cedit; new Civil code; Roman law
Popis Příspěvek je zaměřen na římskoprávní aspekty nabývání vlastnického práva přírůstkem na základě zřízení stavby. Tento typ přírůstku označuje romanistická literatura termínem „inaedificatio“. Kategoricky se jedná o umělý přírůstek, který vzniká na základě lidské vůle spojením movité a nemovité věci. Snahou autorky tohoto příspěvku bude poukázat na typické znaky nabývání vlastnického práva ke stavbě v novém občanském zákoníku, které se v souvislosti se znovuzavedením zásady „superficies solo cedit“ podstatně odlišují od předchozí domácí občanskoprávní úpravy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.