Experimentální přístup ve studiu náboženství: Podoby a využití experimentu v sociálněvědném výzkumu

Logo poskytovatele
Autoři

KUNDTOVÁ KLOCOVÁ Eva

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pantheon : religionistický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova experiment; causality; operationalization; dependent variable; independent variable; laboratory experiment; field experiment; natural experiment; empirical testing
Popis Experimentální výzkum náboženského myšlení a chování je relativně novou metodou pro studium náboženství, podporovanou a prosazovanou především kognitivní vědou o náboženství. Tento článek ukazuje, že empirické testování vědeckých hypotéz je stěžejní součástí každé vědecké metody, bez ohledu na předmět, a přestože experiment není jedinou možnou empirickou metodou, přináší příliš mnoho výhod na to, aby byl přehlížen a ignorovány jakémkoli vědeckém záměru. V první části článku je představeno a vysvětleno použití experimentální metody v sociálních vědách. Zároveň je zdůrazněna nejdůležitější výhoda experimentální metody - identifikace kauzálních mechanismů - a nezbytné podmínky pro přípravu a provádění experimentu. Druhá část je věnována typologii experimentů (v sociálních vědách), představeny jsou rozdíly mezi experimenty prováděnými v laboratořích a v terénu, a rozdíly mezi různými dalšími experimentálními podobami. U každého z představovaných typů jsou diskutovány jeho nedostatky a zároveň jsou navrženy možné způsoby, jak tato "slepá místa" minimalizovat. Typy experimentů jsou dále ilustrovány popisem realizovaných experimentů zabývajících se vybranými aspekty náboženského chování a myšlení. Poslední část článku poukazuje na užitečnost experimentální metody, konkrétně ve studiu náboženství. Přítomnost religionistů a specialistů na náboženské tradice ve fázi plánování a řízení experimentů, stejně jako při interpretaci experimentálních dat, je představen jako zásadní. Cílem této části i celého článku je povzbudit odborníky v oblasti religionistiky, aby se seznámili s experimentální metodou, a aby zvážili její začlenění do své metodologické výbavy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.