Ein Gegenstand unbekannter Funktion im Kontext der großmährischen und karolingisch-pannonischen Elitengräber

Logo poskytovatele
Název česky Předmět neznámé funkce z prostředí elit Velké Moravy a karolínské Panonie
Autoři

MACHÁČEK Jiří

Rok publikování 2015
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Studie pojednává o bronzových předmětech z východního okraje pozdně karolínského světa, jejichž funkce není dosud vyjasněna. Bývají považovány za držadla hygienických pomůcek, příp. ozdobné rukojeti. S velkou pravděpodobností se nejedná o součásti nožů, protože s výjimkou Sadů u Uherského Hradiště se v jejich blízkosti nikdy nenašla železná čepel. Typické je naopak, že širší konec mívají obalen textilií (tkanicí či popruhem). Nelze vyloučit, že jejich dutým středem byly protaženy části vyrobené z organických materiálů, které se do dnešních dnů nezachovaly - např. žíně, kožené pásky, rostlinná vlákna, pera či dřevěný hrot. Takový předmět by mohl sloužit třeba jako kropáč, vějíř či hygienická pomůcka. Přestože otázka jejich funkce není uzavřena, je již dnes zřejmé, že diskutované předměty hrály v kontextu velkomoravské kultury mimořádně důležitou roli. Vyplývá to z jejich nálezového kontextu. Nacházíme je při výzkumech církevní architektury a kostelních hřbitovů, často v hrobech umístěných na prestižních místech. Patří zároveň do skupiny nálezů, které spojují karolínskou Panonii, reprezentovanou Mosaburem/Zalávarem, s velkomoravskými centry na řece Moravě a Dyji.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.