Chybějící metafora

Logo poskytovatele
Autoři

ŠVAŘÍČEK Roman

Rok publikování 2015
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis ahlédneme-li současný teoretický diskurz vzdělávání, nalezneme neuvěřitelně velký korpus technických návodů, metod a strategií na efektivní vzdělávání. Je nemožné posoudit, která metoda je vhodnější pro dobré vzdělávání. Podíváme-li se na současný empirický výzkum vyučování, uvidíme, že při frontální výuce žáci dostávají jednoduché faktografické otázky, na které jednoslovně odpovídají, ve většině případů správně, a učitel jejich odpověď jen zřídka hodnotí. Diskrepance mezi technickou rovinou a empirickými doklady je důsledkem absentující ideové roviny. V pedagogických vědách chybí metafora vzdělání, která by obě roviny propojila a poskytla ideové zdůvodnění. V příspěvku bude analyzována převládající metafora vzdělání jako zboží, která reflektuje postoje společnosti v současné vzdělanostní ekonomice. Cílem vystoupení je poukázat na to, jak tato metafora omezuje uvažování o vzdělání (v každodenní konverzaci či vědeckém teoretizování) a začít diskusi o tom, jak by mohla ona chybějící metafora vypadat.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.