Legitimacy as the First Step towards Inculturation: How has the Presbyterian Church in Taiwan Established Legitimacy for Publishing Public Statements?

Název česky Legitimizácia ako prvý krok k inkulturácií: Ako Presbyteriánska cirkev na Taiwane vytvorila svoju legitimitu pre publikovanie oficiálnych správ?
Autoři

MASLÁKOVÁ Magdaléna

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Vo svojom konferenčnom príspevku som sa snažila poukázať na to, prečo pokladám legitimizáciu za prvý krok k inkulturácií. Inkulturáciu chápem ako zámerný prenos určitých predstáv a hodnôt z jednej kultúry do druhej. Potom presbyteriánske predstavy (ktorú sú v taiwanskom kontexte špecifické, ale nie sú už západné, cudzie) reprezentujú systém kultúrnych hodnôt, ktoré sú prenášané na taiwanskú kultúru. Tento systém hodnôt nepredstavuje len náboženské predstavy, ale aj kultúrne, či politické idey. Práve preto je legitimizácia veľmi dôležitou súčasťou inkulturácie. Vďaka legitimizácií môže totiž cirkev získať rozpoznanie, a následne môžu byť jej predstavy ľahšie rozšírené a prenášané. V tomto príspevku som sa zameriavala na to, ako konkrétne vytvárala Presbyteriánska cirkev na Taiwane v rámci textov oficiálnych správ svoju legitimizáciu pre zapájanie sa do sociálnych a politických problémov. Aké stratégie využívala, a ako konkrétne je legitimizácia spojená s procesom inkulturácie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.