Die Tonware von Kostice-"Zadní hrúd" im Kontext der frühmittelalterlichen mährischen Keramiklandschaft

Logo poskytovatele
Název česky Keramika z Kostic-"Zadního hrúdu" v kontextu raně středověké keramické produkce na Moravě
Autoři

BALCÁRKOVÁ Adéla

Rok publikování 2015
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek je zaměřen na deskripci a analýzu souboru povelkomoravské a mladohradištní keramiky z lokality Kostice-Zadní hrúd v dolním Podyjí. Metoda zpracování keramického souboru spočívá ve statistické analýze dat.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.