Rhetoric and Philosophy in the Age of Second Sophistic: Real Conflict or Fight for Controversy?

Název česky Rétorika a filosofie v období druhé sofistiky: skutečný konflikt nebo snaha o kontroverzi?
Autoři

GACHALLOVÁ Natália

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Graeco-Latina Brunensia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Obor Písemnictví, mas-media, audiovize
Klíčová slova Second Sophistic; philosophy; rhetoric; conflict; elitism; self-presentation; education
Popis Napětí mezi výchovnými disciplínami s dominantním postavením v antické společnosti rétorikou a filosofií, je důležitým fenoménem antickém literatury už od časů Platóna. Zejména v poslední době ale pozornost badatelů přitahuje otázka problematického vztahu mezi těmito profesemi v období tzv. druhé sofistiky. Cílem příspěvku je ukázat, že v této době ve skutečnosti neexistuje žádná jasná dělicí čára mezi rétorikou a filosofií, přičemž hlavním oporným bodem pro podpoření tohoto tvrzení jsou díla římských představitelů tohoto hnutí – Apuleia, Aula Gellia a Marca Cornelia Frontona. Z těch je zřejmé, že, pokud už nalézáme nějaké známky vzájemného antagonismu mezi těmito disciplínami, bývají tyto vysoce vyumělkované a motivované především potřebou vyprovokovat reakci rivala. Jakýkoliv typ kontroverze byl totiž klíčovým faktorem sebe-prezentace kohokoliv, kdo se ucházel o kariéru v těchto odvětvích. Ba co více, některé aspekty naznačují, že rétorika a filosofie naopak spolupracovaly v zájmu ukotvení pozice privilegovaných elit a obrany proti nově nastupující demokratizaci vzdělávacích institucí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.