Taiwan as the Promised Land? The Presbyterian Church in Taiwan and Its Struggle for Inculturation

Název česky Taiwan ako zaľúbená zem? Presbyteriánska cirkev na Taiwane a jej snaha o inkulturáciu
Autoři

MASLÁKOVÁ Magdaléna

Rok publikování 2015
Druh Článek ve sborníku
Konference The 8th Annual Czech and Slovak Sinological Conference 2014: Proceedings
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www zborník - plný text
Doi http://dx.doi.org/10.5507/ff.15.24448275
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova Christianity; Protestantism; Taiwan; Presbyterian Church in Taiwan; Legitimization strategies; Inculturation
Přiložené soubory
Popis Presbyteriánska cirkev na Taiwane (PCT) nie je len náboženskou organizáciou, ale môže byť vnímaná ako hnutie za sociálne a politické zmeny. Táto cirkev je veľmi aktívna v rôznych odvetviach ako vzdelávanie, charita, zdravotná starostlivosť. Zároveň táto cirkev prehlásila, že sa stala prorokom taiwanského národa a kritikom nepráva páchaného na taiwanskom obyvateľstve. Ak je inkulturácia intencionálna snaha o prenos systému predstáv a ideí z jednej kultúry do druhej, tak verím, že práve prípad PCT poukazuje na to, ako prebieha prenos špecifických ideí reprezentovaných PCT (ktoré sú odlišné od taiwanských, ale nemusia byť výlučne západné) na taiwanskú kultúru. Inkulturácia nie je len prenos vlastných náboženských predstáv, ale zahŕňa taktiež politické či sociálne predstavy a presvedčenia. Proces inkulturácie sledujem na pozadí oficiálnych správ vydaných PCT od roku 1971. V týchto správach jasne vidíme, akú dôležitú úlohu zastáva legitimizácia. Táto práca si dáva za cieľ zistiť ako konkrétne PCT vytvorila legitimizačný rámec pre jej zapájanie do sociálnej a politickej sféry, aké konkrétne stratégie používa a ako je legitimizácia prepojená s procesom inkulturácie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.